Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Aile Hekimliği Maaş Yönetmelik 2010/1237
Aile Hekimliği Maaş Yönetmelik 2010/1237
Aile hekimliğimaaş hesaplamasında dayanak olarak kullanılan yönetmelik: Türkiye’de mesleğini icra etmeye yetkili olup tıpta uzmanlık eğitimi mevzuatına göre aile hekimliği uzmanı olanlar ile Bakanlığın öngördüğü eğitimleri alan diğer uzman tabip ve tabipler aile hekimi olabilirler. Sağlık meslek liseleri veya yüksek öğrenim kurumlarının ebelik, hemşirelik, sağlık memurluğu (toplum sağlığı) veya acil tıp teknisyenliği bölümlerinden mezun olanlar aile sağlığı elemanı olabilirler.
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE  ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
YABANCI DİL BİLGİSİ SEVİYE BELİRLEME USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
4 Ocak 2013 CUMA Sayı : 28518 Yabancı Dil Tazminatı Yönetmelik
2015 Yılı Sağlık Bakanlığı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
2015 Yılı Sağlık Bakanlığı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
2015 Yılı Sağlık Bakanlığı Genelge ve Genel Yazılar Kitapçığı
Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
Yoğun Bakım Hemşireliği Eğitim Programı Uygulama Yönergesi
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
SÖZLEŞMELİ SAĞLIK PERSONELİ DİSİPLİN İLE DİSİPLİN KURULLARI HAKKINDA YÖNETMELİK
Resmi Gazete Tarihi: 27.04.2004 Resmi Gazete Sayısı: 25445
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
Radyoloji, Radiyom ve Elektrikle Tedavi ve Diğer Fizyoterapi Müesseseleri Hakkında Kanun
Kanun No: 3153 Resmi Gazete Tarih:28.4.1937; Sayı: 3591
Hemşirelik Kanunu
Hemşirelik Kanunu
Tarihi:25.02.1954 Sayısı:6283 R.G. Tarihi:02.03.1954 R.G. Sayısı:8647
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu
Sağlık Eğitim Enstitüleri Kuruluş Kanunu
Tarihi:31.03.1965 Sayısı:555 R.G. Tarihi:10.04.1965 R.G. Sayısı:11965
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname
Tarihi:13.12.1983 Sayısı:181 R.G. Tarihi:14.12.1983 R.G. Sayısı:18251
Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Mal Bildiriminde Bulunulması,Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu
Kanun Tertip: 5Resmi Gazete Tarihi: 04.05.1990Sayısı: 20508
DAHA FAZLA HABER GÖSTER