Bu haber 26 Mart 2016 00:49:27 Tarihinde eklenmiştir. 2325 Defa Okundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMAN İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU

SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI

.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMAN İÇİN

İSTİHDAM DUYURUSU

İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET

 

 

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı: Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi 

Proje Süresi: 26.11.2015 – 31.05.2020

Başvuru Numarası: THSK/2016/CS/L.2.12.1.1/IC/7

İşin Adı: Türkiye Halk Sağlığı Kurumunda “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında “Fiziksel Aktivite Danışmanı” istihdam edilmesi  

İlgi Bildirimi Yayınlanma Tarihi (web): 24.03.2016

Son Başvuru Tarih ve Saati: 07.04.2016 tarihinde saat 18:00’e kadar

 

Türkiye Cumhuriyeti, Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesinin  (SSGDP) finansmanı için Dünya Bankasından 134,3 milyon ABD Doları eşdeğeri (120 milyon Avro) tutarında bir ikraz sağlamıştır.  İkraz hâsılasının bir kısmı SSGDP kapsamında yapılacak mal, yapım işleri, bağlantılı hizmetler ve danışmanlık hizmet alımlarının ödemelerinde kullanılacaktır.

 

Bu çerçevede, T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı’nda “Sağlıklı Beslenme ve Hareketli Hayat Programı” kapsamında fiziksel aktivite ile ilgili İdare’nin yürüttüğü faaliyetlere destek sağlamak üzere “Fiziksel Aktivite Danışmanı” istihdam edilecektir. Danışman 48 ay, tam zamanlı olarak istihdam edilecektir. Sözleşme İdarenin ihtiyacına, danışmanın performansına ve finans kaynağının durumuna göre Proje süresince yıllık olarak yenilenebilecektir. İşin Nisan 2016 içinde başlatılması planlanmaktadır.

 

Beklenen Hizmetler:

Danışman aşağıda belirtilen faaliyetlerden sorumlu olacaktır

 1. Spor tesislerinden bireylerin gün içerisinde yararlanmaları için gerekli düzenlemelerin yapılmasına,
 2. Aktif ulaşımın desteklenmesi için bisiklet yollarının yapılmasına öncelik verilerek yayalar, engelliler için tasarlanmış şehir içi alanların oluşturulmasına,
 3. Kısa mesafelere araçla değil, yürüyerek gidilmesinin özendirilmesine yönelik aktiviteler yapılmasına,
 4. Merdiven kullanmayı engelleyecek herhangi bir sağlık problemi yoksa bireylerin asansör yerine merdiven kullanmasına yönelik aktiviteler yapılmasına,
 5. Üniversite öğrencilerinin fiziksel aktivite ve sportif faaliyetlere katılımının teşvik edilmesi, üniversite bünyesindeki spor alanlarının yeterli düzeye getirilmesi ve gençlik kulüplerinin faaliyetlerine destek olunmasına,
 6. Çocuklarda ve gençlerde spor sevgisinin oluşturulması amacıyla spor federasyonları ve spor kulüpleri tarafından okullarda çeşitli etkinliklerin düzenlenmesine,
 7. Çalışanların, özel spor tesislerinden indirimli olarak yararlanmalarının desteklenmesine,
 8. Spor salonları ve rekreasyon alanlarında topluma yönelik bilgilendirme yapılması ve egzersizlerin uzman kontrolünde olmasının sağlanmasına,
 9. “Toplumda Düzenli Fiziksel Aktivite Alışkanlığının Kazandırılması” İşbirliği Protokolü çerçevesinde paydaşlarla (T.C. Millî Eğitim Bakanlığı, T.C. Gençlik ve Spor Bakanlığı, T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği) yapılan çalışmalarına,
 10. T.C. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı kuruluşlarda fiziksel aktiviteyi artırıcı egzersiz programlarının geliştirilmesine destek olmak ve eğitici eğitimleri verilmesine,
 11. İllerde bisiklet dağıtımı yapılan okul, üniversite ve belediyelerin izleme çalışmalarına,
 12. Varolan egzersiz videolarının güncellenmesine,destek sağlamaktan sorumlu olacaktır.
 13.  

Ayrıca görev alanı ile ilgili olarak Başkanlık tarafından verilen diğer görevleri yerine getirecektir.

 

Aranılan Nitelikler:

 • Üniversitelerin en az 4 yıllık Beden Eğitimi,  Spor Öğretmenliği veya Spor Bilimleri bölümlerinden mezun olmak,
 • İyi derecede İngilizce bilmek tercih sebebidir,
 • Konusunda yurtdışında eğitim almak tercih sebebidir,
 • Eğitim alanı ile ilgili en az 10 yıllık tecrübeye sahip olmak,
 • Windows Office programlarını kullanabilir olmak (Word, excel, powerpoint),
 • Tercihen Sağlık Bakanlığı tarafından yürütülen çalışmalarda yer almış olmak.

T.C. Sağlık Bakanlığı, Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanlığı uygun bireysel danışmanları, yukarıda belirtilen hizmeti sağlamak üzere ilgi bildiriminde bulunmaya davet etmektedir. İlgi bildiriminde bulunmak isteyen bireysel danışmanların, aranılan nitelikleri ne oranda taşıdıklarını, yukarıda “aranılan nitelikler” başlığı altındaki sıralamaya uygun olarak gösteren, Türkçe hazırlayacakları özgeçmişlerini, telefon numarası, adres, başvuru numarası ve işin adını içeren bir başvuru mektubuyla birlikte en geç 07.04.2016 tarihinde saat 18:00’e kadar aşağıdaki adrese e-mail yoluyla veya elden ulaştırmaları gerekmektedir.

Danışman seçimi Dünya Bankası’nın Temmuz 2014’te revize edilen Ocak 2011 baskısı Dünya Bankası Borçluları tarafından Danışmanların Seçilmesi ve İstihdamı Kılavuzunda belirtilen prosedürlere uygun olarak yapılacaktır. Yalnızca kısa listeye giren adaylara geri bildirimde bulunulacaktır.

 

Başvuru Adresi:

Adres: Türkiye Halk Sağlığı Kurumu

Adnan Saygun Caddesi No: 55

E Blok 1. Kat Satın alma Birimi

06100 Sıhhiye, Ankara

Elektronik Posta: uzeyir.caliskan@thsk.gov.tr

Yorum Yap
Danışman Alımı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Projelerde Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme İle Personel Alınacaktır.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Projelerde Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme İle Personel Alınacaktır.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projelerde çalışmak üzere geçici görevlendirme ile personel alınacaktır.
AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.
AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.
Danışman alımı ilanı
Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı
Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı
6569 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizde sağlık hizmetlerinin akreditasyonu Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir.
SAĞLIK İSTATİSTİK BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREV İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
SAĞLIK İSTATİSTİK BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREV İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
ağlık Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan, ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme yeteneğine sahip personelden Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan “Sağlık İstatistik Birimi” nde çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan personelden görevlendirme yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI
Rapor Bazlı Danışman (Hastane Eczacılığı) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Yalın Yönetim) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Sağlık Bakım Hizmetleri) Alım İlanı,
Eğitim Teknoloğu Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
Eğitim Teknoloğu Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU
Danışman Alımı
Danışman Alımı
Rapor Bazlı Danışman (Sağlık Bakım Hizmetleri) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Yalın Yönetim) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Sınıflandırma) Alım İlanı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİYOİSTATİSTİK VE RAPORLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DANIŞMANI İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİNİSTİHDAM DUYURUSU
Danışman Alım İlanı 4
Danışman Alım İlanı 4
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen alanlarda tam zamanlı danışman hizmet alımı yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Danışmanı,Makine Mühendisi Danışmanı,Mimari Danışman,Yazılım Uzmanı,Sağlık Yönetimi danışman
Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Geçici Görevlendirme İle Personel Alım İlanı
Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Geçici Görevlendirme İle Personel Alım İlanı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığına bağlı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi’nde geçici görevlendirme ile çalışmak üzere;
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:26
Güneş
07:58
Öğle
12:52
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?