Bu haber 25 Mart 2016 00:16:46 Tarihinde eklenmiştir. 8088 Defa Okundu.

SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNE YAPILAN EŞİTSİZLİK ARTIK SON BULMALI.

Sağlık Bakanlığına bağlı hastanelerde çalışan Genel İdare Hizmetleri Personelinin Mali ve Sosyal haklarında sağlık personeline göre eşitsizlikler bulunduğu gerekçesiyle aşağıda açıklanan başlıklar altında değerlendirilmiştir.

SAĞLIK BAKANLIĞI GENEL İDARE HİZMETLERİ SINIFINDAKİ SAĞLIK PERSONELİNE YAPILAN EŞİTSİZLİK ARTIK SON BULMALI.

1 Özel Hizmet Tazminatındaki farklılık

 

 

2006/10344 BAKANLAR KURULU KARARI İLE BELİRLENEN ÖZEL HİZMET TAZMİNATI HK.

Memurlara uygulanacak Özel Hizmet Tazminatıhakkında yukarıda belirtilen Bakanlar Kurulu kararı II sayılı cetvelde  açıklanmış ve uygulamaya konulmuştur.

Ayrıca  657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 152. Maddesi Zam ve Tazminatlar başlığı altında açıklanmıştır.

 

II sayılı cetveldeki şekli ile ;

A) Mesleki yüksek öğrenim görmüş sağlık personeli;

1) Öğrenim süreleri en az 4 yıl olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar  : 97 puan

-Diğer derecelerden aylık alanlar : 94 puan

2) Öğrenim süreleri 4 yıldan az olanlardan;

-1-4 derecelerden aylık alanlar : 90 puan

-Diğer derecelerden aylık alanlar : 88 puan

 

B) Lise dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli;                                                                                           

-1-4 derecelerden aylık alanlar  : 72 puan

-Diğer derecelerden aylık alanlar  : 70 puan

 

C)  Ortaokul dengi mesleki öğrenim görmüş sağlık personeli;

8-14 derecelerden aylık alanlar  : 58 puan

-Diğer derecelerden aylık alanlar  : 60 puan  olarak yararlandırılmaktadır.

Özel Hizmet Tazminatının ücret olarak karşılığının hesaplaması şu şekilde yapılmaktadır.

( En yüksek devlet memuru göstergesi  X katsayı  9500 X 0,088817 ) Katsayıların çarpımı ile ortaya çıkan sonuç : 843,76  Tl yani 100 tam puanın karşılığıdır. Yani bir puan 8,43 Tl ye tekabül etmektedir.

Öğrenim durumu Lise, Önlisans, Lisans veya Yüksek lisans mezunu bile olsa Sağlık Bakanlığı bünyesinde çalışan Genel İdare Hizmetleri sınıfına tabi olan VHKİ kadrosu için 48 - 55puan aralığında  özel hizmet tazminatı uygulanmaktadır.

 

Örnek olarak ;  Aynı kurumda ve aynı işleri yapan dereceleri aynı olan 2 personelin durumu karşılaştırıldığında 4 yıllık Fakülte mezunu VHKİ kadrosuna 1-4 derece arası 55 puan, 5-15 derece arasında olan personele ise 48 puan üzerinden ÖHT uygulanırken,  Lise mezunu tıbbi sekreter kadrosuna 70, 2 yıllık önlisans mezunu Tıbbi Sekreter kadrosuna  88,  4 yıllık lisans mezunu 94 puan üzerinden ÖHT verilmektedir.

 

Hatta günümüz şartlarında bu öğrenim durumuna sahip sağlık personeli bulunmasa da Ortaokul mezunu sağlık personeli için bile 58 puan hak görülmüş iken Fakülte veya  Yüksek lisans mezunu Genel idare hizmetleri personeline hak görülen 48 puanın haksızlık olduğunu düşünüyoruz.

 

‘’Kamuda eşit işe eşit ücret’’ hedefi ile 666 sayılı khk düzenlenmiş olsada bu konuda eksiklik ve haksızlık olduğunu düşünmekteyiz. Sağlık personeli olarak değil sağlık çalışanı olarak değerlendirilmemiz gerektiği görüşündeyim.

Sağlık personelleri gibi öğrenim durumuna göre adilane bir şekilde ve kademelendirilip değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum.

Özel hizmet tazminatı emekli keseneğine tabii olduğundan ileride emekli maaşına, çalışırken ise ele geçen maaşta haksızlıklar yaratmaktadır.

 

 

 

 

 

2) Ek Gösterge Farkı

 

Yine bilindiği üzere 2006/10344 SAYILI Bakanlar Kurulu kararında 1. Sayılı cetvelde Sağlık Hizmetleri Başlığı altında hangi personele hangi derecede ne kadar ek gösterge uygulanacağı açıklanmış, Yine sağlık personeli sınıfı dışındaki personel sınıfına önem verilmemiştir. 1. Sayılı cetvelde’ de görüldüğü gibi b bendine tabi lisans mezunu sağlık personeli sayılan tıbbi sekreter 8. Derecede ek gösterge aylığı almaya hak kazanırken, c bendine tabi lisans mezunu VHKİ (GİH) personel 4. Derecede ek gösterge aylığı almaya hak kazanmaktadır, kısacası 8. Dereceden 4. Dereceye kadar geçen 12 yılda bu haktan mahrum kalmış ve ek göstergeye hak kazandığımızda ise daha düşük rakamlarda ek gösterge aylığı almaktayız. Ek gösterge aylığı hem ele geçen maaşı arttırmakta hem de emekli keseneğine tabi olduğu için emekli maaşında artışlara sebep olmaktadır.

 

 1 Sayılı Cetvel

 

 

 

 

 

SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI

 

 

 

a)Uzman Tabip, Tabip, Diş Hekimi, Uzman Veteriner Hekim, Veteriner Hekim, Eczacı, Biyolog, Tıpta Uzmanlık Tüzüğünde belirtilen dallarda uzmanlık belgesi alanlar veya bu dallarda uzmanlık unvanını doktora aşaması ile kazanmış bulunanlar

1

2

3

4

5

6

7

8

3600

3000

2200

1600

1300

1150

950

850

 

b) Diğer sağlık bilimleri lisansiyerleri

1

2

3

4

5

6

7

8

3000

2200

1600

1500

1200

1100

900

800

 

c) Bu sınıfa dahil olup da yukarıda sayılanlar dışında kalanlardan,

    1.Yükseköğrenim görenler

   

  

 

 

    2.Diğerleri

 

 

1

2

3

4

 

1

2

3

4

 

 

2200

1600

1100

 800

 

1500

1100

800

650

             

 

 

Yukarıda açıklanan başlıklar 657 sayılı kanunda köklü değişiklikler gerektirmekte olup tüm kurumlarda çalışan çok sayıda personeli ilgilendirmektedir. Devlet bütçesi ile birlikte personel rejiminde de büyük etkiler yaratacak değişimlerdir ve uygulaması’ da zor ve zaman alacak bir süreçtir. Ancak aşağıda bahsedilen konularda Devlet Bütçesine ekstra bir yük sağlamayacaktır ve uygulaması daha sorunsuz olacaktır. Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum Ve Kuruluşlarında Görevli Personele Döner Sermaye Gelirlerinden Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliğine göre Genel İdare Hizmetleri sınıfına tabi personelin katsayıları tıbbi sekreter ile aynı tutarlarda ek ödeme alacak seviyede düzenlenerek en azından yukarıda bahsedilen eşitsizliklerin daha azami düzeylere indirilmesi sağlanabilir.

 

 

3) Ek Ödemedeki Farklılık

 

Yukarıda açıklanan sorunların dışında Özel hizmet tazminatımız ve Ek ödeme unvan katsayımız düşük olduğu için Genel idare personeli olarak Ek ödemede alamamaktayız.

 

Sağlık hizmetleri sınıfına tabi olan ve aynı masabaşı işleri yaptığımız tıbbi sekreterin ek ödeme unvan katsayısı 0,40 iken aynı işi yapan genel idare hizmetleri sınıfına tabi VHKİ nin ek ödeme unvan katsayısı 0,30 olarak uygulanmaktadır.

 

88 puanlık Özel hizmet tazminatı ve 0,45 ek ödeme unvan katsayısı ile Önlisans mezunu 8. Derecedeki tıbbi sekreter 400-500 tl arasında ek ödeme alırken,

 

48 puan özel hizmet tazminatı 1.70 tavan ek ödeme katsayısı ve 0,35 ek ödeme unvan katsayısı ile aynı derece ve kademede olan Lisans mezunu 8. Derecedeki VHKİ katsayıları düşük olduğu için  ek ödeme alamamaktadır.

 

 

 

 

Aynı işleri yaptığımız ve kurum çalışmalarına aynı katkıyı sağladığımız tıbbi sekreterler 400-500 tl ek ödeme alırken

GİH sınıfına tabi VHKİ, Memur, Hizmetli vb. kadrolardaki personel 0-75 tl arasında ek ödeme almaktadır.  

 

 Gih personelinin 1,70 olan tavan ek ödeme katsayısı ile ancak Döner sermaye sabit ödemesini yakalayabilmektedir. Zaten yukarıda belirtildiği gibi özel hizmet tazminatı ve ek gösterge aylığındaki uçurum vhki ile tıbbi sekreter arasındaki hem çalışırken aldığı maaşını, hemde emekli olduğundaki maaşları önemli ölçüde değiştirmektedir.  Zaten var olan uçurum GİH sınıfının ek ödeme katsayılarının arttırılıp aradaki farkın biraz daha kapatılması açısından önemlidir (yan ödeme aylığı + özel hizmet tazminatı + ek gösterge aylığı) X 1.7 katsayı ile GİH sınıfına tabi personel Döner sermaye sabit ödemesini geçememektedir ve tavana takılmaktadır. GİH kadrosunun Tavan ek ödeme katsayısı 1.7 den 2.8 ile 3.2 arasında arasındaki bir düzeye getirilmesi aradaki farkın kapanmasına destek olması ve aynı tutarlarda ek ödeme alınması sağlanabilir. 

 

 

 

 

 

Ek ödeme alan sağlık personeli (tıbbi sekreter) kurumun çalışmalarına katkı sağladığı için ek ödeme alıyorsa, Genel İdare hizmetleri personeli ( acilde hasta taşıyan hizmetlinin, maaş mutemetliğinde, özlükte, ayniyat saymanlığında, satın alma birimlerinde gece geç saatlere kadar bazende haftasonu çalışan) personellerinin de kurum çalışmalarına katkısı yok mudur?

 

Aynı işi yapan tıbbi sekreter ile VHKİ kadrosunun kurum çalışmalarına yaptığı katkı da eşittir ancak ek ödemeleri arasında büyük uçurumlar vardır. Kuruma sağlanan katkının kriteri neye göre belirlenmektedir?

 

 

 

 

4) Üst Öğrenim Sorunu

 

Bilindiği üzere Sağlık personeli ve Teknik hizmet sınıfı personeli için YÖK tarafından belirlenmiş üst öğrenim bölümleri bulunmaktadır. Genel İdare Hizmetleri için yine haksızlık olarak gördüğüm bir üst öğrenim belirlenmemiş olup ayrıca Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğünün 17.03.2014 tarih ve 2334 tarihli yazılı görüşü ile açıklanmış; Üst öğrenim sayılacak bölümün personelin göreviyle ilgili olması gerekliliği belirtilmiştir.

 

Örnek olarak; Önlisans mezunu olarak memuriyete başlamış olup VHKİ kadrosu ile Maaş Mutemetliği servisinde çalışmaktayım, 2015 yılı içinde Anadolu Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümündeki öğrenimimi tamamladım. Maliye Bakanlığının belirlediği esaslara göre görevimle ilgili bir bölümü bitirmiş olmakla birlikte YÖK’ ün Genel İdare Hizmetleri sınıfı için üst öğrenim belirlememesi sebebiyle hiçbir üst öğrenim hakkından yararlanmadım. Sağlık personeline uygulanan üst öğrenim haklarının bizim hizmet sınıfımızada uygulanması gerektiğini düşünmekteyim. YÖK’ ün üst öğrenim sayılan bölümler listesinde genel idare personeli için hiçbir kadro ve üst öğrenim hakkı gösterilmemiş, üst öğrenim sayılan bölümler tablosunda unvanımıza ve hizmet sınıfımıza dahi yer verilmemiştir. Kısacası üst öğrenim hakkından’ da yoksun bırakılmış durumdayız.

 

 

‘’Kamuda eşit işe eşit ücret’’ hedefi 666 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile düzenlenmiş olsada bu konuda eksiklik ve haksızlık olduğunu düşünmekteyim. Sağlık personeli olarak değil sağlık çalışanı olarak değerlendirilmemiz gerektiği görüşündeyim. 2016 ve 2017 yıllarını kapsayan 3. Dönem toplu sözleşmede bazı unvanlar ve bazı kurumlar için düzenlemeler yapılsada, bahsedilen hizmet sınıfında bir değişiklik yoktur, yukarıdaki eksiklikler Sağlık Bakanlığına bağlı tüm Hastanelerde Genel İdare Hizmetleri sınıfı için geçerlidir. Sayısı azımsanmayacak derecede olan bu sınıfa sahip çıkılması gerekmektedir. Genelde yapılan tüm düzenlemeler sağlık personeli (doktor, hemşire ve diğer sağlık çalışanı) için yapılmakta olup genel idare hizmetleri sınıfına tabi (VHKİ, Memur, Hizmetli vs.) personelin Mali ve Sosyal hakları çokta dikkate alınmamaktadır.

 

 

HER NE KADAR SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDA OLMASAKTA, KANUNLARDA BİLE DİĞER PERSONEL OLARAK BAHSEDİLSEDE BİZLERDE SAĞLIK ÇALIŞANIYIZ. SAĞLIK BAKANLIĞININ TEK ÇALIŞANI SAĞLIKÇILAR OLMADIĞI GİBİ, SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFINDAKİ SENDİKALARIN DA TEK ÜYESİ SAĞLIKÇILAR DEĞİLDİR. BU HAKSIZLIKLARIN ÖNLENMESİ GEREKMEKTEDİR.

 ÖZKAN PEKİ

 

gih

 

Yorum Yap Toplam : 5 Yorum
 • VHKI GÖKHAN
  VHKI GÖKHAN , 15 Aralık 2016 09:16:55
  Bu konuda vhkiler gercekten cok mağdur edilmistir sendikalar gih sinifin hic bir hakkini korumamaktadir ben hic bjr sendika ya uye degilim burada tibbi sekreter arkadaslar sunu iyi okuyun sizin yaptığınız her isi yapabiliyosam benim karsimda sen saglik okumamassin diyomusun madem okudun tip terim lerini acilerde calissinlar doktorlar ne derse onu yapsinlar gih sinifin islerini yapiyo bazi kisiler ek odeme ayni gih sinifi bence saglik bakanlığını terkedip baska kurumlara geçmeli bu cok buyuk bir problem ve çözülebileceğini zannetmiyorum
 • ŞENOL ARSLAN
  ŞENOL ARSLAN , 14 Mayıs 2016 17:02:57
  CEM BEYE!!!4 YILLIK KAMU MEZUNUYUM.lise mezunu bir tıbbı sekreter benden çok daha fazla kazanıyor.yaptığımız iş aynı...birde herkes işini yapacak.mutemet sağlık memuru.satın almacı tıbbı sekreter.siz ne için sağlık okudunuz.müracaatta hasta kaydı içinmi?düzen bozuk.tembelsiniz.yangel yat iki kat döneri kap.git acilde adam gibi görevini yap.hayırdır yemiyomu kopmuş bacak vs görmek??
 • köksal köksal
  köksal köksal , 28 Mart 2016 11:52:31
  cem ozan kardeş bizim sizin maaşınızda gözümüz yok. Biz eşit işe eşit ücretten faydalanmak istiyoruz.
 • can kursad
  can kursad , 26 Mart 2016 00:01:53
  yazan arkadaş eline sağlık çok doğru bir konuya parmak basmışssın,cem ozan bey sağlıkçı iseniz o zaman git sağlık işi yap masa başı işte genel idare hizmetlerinin yaptığı işte ne işiniz var.herkes kadrosunun gereğini yapsın
 • cem ozan
  cem ozan , 25 Mart 2016 11:41:17
  Hoca kimse kusura bakmasın ama bizler saglikcilar olarak ya sağlık meslek liaesi ya sağlık h izm.meslek yüksek okulu yada saglikyuksek okulu mezunuyuz..öyle dışarıdan bitirmiş felan da değiliz..birakinda o kadar farkımız olsun..şimdi de bize gozdiktiniz..zaten herhangi bir saglok bolumuni orgun okudunuz da bakanlikla sınavla kadro veriyor...hamgi eşit işten bahsediyorsunuz..kusura bakmayin ama herkeste saglik bakanligiabn girerken durmunu biliyordu öyle haksızlık felan da yok.u
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:26
Güneş
07:58
Öğle
12:52
İkindi
15:12
Akşam
17:34
Yatsı
18:59
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?