Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 05 Eylül 2014 10:53:49 Tarihinde eklenmiştir.

Sağlık Çalışanlarının Özel Sektördekiİ Hizmetlerinin İntibakı

Sağlık Çalışanlarının Özel Sektördekiİ Hizmetlerinin İntibakı

                             

  657 sayılı Kanun md. 36/C/2 : Sağlık hizmetleri ve yardımcı sağlık hizmetleri sınıfına girenlerden memurluğa girmeden önce yurt içinde veya yurt dışında mesleklerini serbest olarak veya resmi veya özel kurumlarda yapanlarla, memurluktan ayrıldıktan sonra bu işlerde çalışarak yeniden memurluğa girmek isteyenlerin sağlık hizmetlerinde geçen süresinden, bu kanun ve bu kanunun 87 nci maddesinde sözü edilen kurumlarda geçen süreleri ile 196 ncı maddede belirtilen şekilde tespit edilecek mahrumiyet bölgelerinde en az 3 yıl çalışanların veya çalışacak olanların sürelerinin tamamı ve geri kalan sürelerinin 3/4 ü toplamı memurlukta geçmiş sayılarak bu sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve her üç yılı için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.

 

“Madde hükümlerinde, özel sektörde geçen hizmetlerin ilgililerin bulundukları görevle ( … ) ilgili olması gerektiği, özel sektörde çalışılan hizmete uygun bir kadroda görev almadıkça bu hizmetlerin intibakının yapılamayacağı anlaşılmaktadır.    Bu durumda, davacının yürütmekte olduğu avukatlık görevi ile ilgili olmayan ve sağlık hizmetleri sınıfında değerlendirilebilecek olan özel sektörde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirilmesine olanak bulunmadığından, davacının başvurusunun reddine ilişkin işlemde hukuka uyarlık, dava konusu işlemin iptali yolunda verilen İdare Mahkemesi kararında da hukuki isabet görülmemiştir.” (Danıştay 5. Daire T. 29.11.2010 – E. 2008/2335, K. 2010/6852) 

 

DERECE KADEME TERFİ FARKI HESAPALAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap