Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 26 Ekim 2015 01:21:04 Tarihinde eklenmiştir.

Öğrenim Değişikliği Sebebiyle Yapılan İntibak

Öğrenim Değişikliği Sebebiyle Yapılan İntibak

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) Bendinin 12/d fıkrasında “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içerisinde bitirdikten sonra memuriyete girenlerin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe her üç yıl bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler.” denilmektedir.

 

07 Mart 1996 tarih ve 22573 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 142 seri no’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği’nde “A- Ön lisans belgesi veya ön lisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5. Dairesinin anılan kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile tamamlayanlardan 3. sınıfa geçenlerin 105 Seri no’lu Genel Tebliğinin 1. maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler ön lisans diploması olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin ‘diplomanın getirilmemesi halinde intibak işlemi yapılmayacaktır.” denildiğinden ön lisans yazılarına intibak işlemi yapılmayacaktır

 

Diploma değerlendirilmesi işlemi yapılırken memurun ilk defa memuriyete başladığı tarihteki tahsil tarihi üzerine, daha sonra bitirmiş olduğu okulların öğrenim süreleri eklenmek suretiyle emsalinin öğrenimi bitirdiği tarih tespit edilir. - Daha önce bir üst öğrenim bitirip haklarında 657 sayılı kanunun 12/d bendi gereğince emsal işlemine tabi tutulan personelin daha sonra teknik veya sağlık hizmetleri ile ilgili lisans öğrenimi bitirdiği takdirde ( A/2, A/3 ve A/5 fıkraları kapsamında sayılanlara) ibraz tarihinden geçerli bir derece ilave edilerek tekrar 12/d işlemi yapılır.

 

 657 sayılı kanunun 36. maddesi (kimyager, matematikçi, istatistikçi) A/4 fıkrasına göre atananların daha sonra idari kadrolara atanmaları halinde 657 sayılı kanunun 68/B fıkrası gereğince atandığı derecede mezkûr kanuna göre 3 yıl bekletilecektir ve 68. maddeden atandığı kadro sabit kalacaktır. [caption id="attachment_5441" align="aligncenter" width="598"]intibak intibak[/caption]

 

İNTİBAK TERFİ DERECE KADEME HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ.YAPINIZ

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap