Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 26 Aralık 2015 12:15:55 Tarihinde eklenmiştir.

Görev Yerlerine Göre Uygulanacak Kademe İlerlemeleri

Görev Yerlerine Göre Uygulanacak Kademe İlerlemeleri

 

Kalkınmada birinci derecede öncelikli illerde görev yapan ve ataması Bakanlık merkez teşkilat tarafından yapılan personele 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 527 sayılı KHK ile değişik 64. maddesi uygulaması 72. maddesi gereğince “Belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz. Bu madde hükmü 5442 sayılı İl İdare Kanuna tabi olarak personele uygulanamamaktadır

 

 

[caption id="attachment_5364" align="aligncenter" width="820"]derece ve kademe derece ve kademe[/caption]    

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64'üncü maddesinin son fıkrası “72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere mecburi olarak sürekli görevle atanan Devlet Memurlarından kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara (Erzurum ve Artvin illeri dâhil) bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle başarılı geçirilen her iki yılın karşılığında aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere ayrıca bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." şeklinde düzenlenmiştir.

 

Bu hükmün uygulanabilmesi için öncelikle hangi unvanlardaki görevlilerin her iki yılına bir kademe ilerlemesinden yararlandırılacağının tespiti gerekmektedir. Bu tespit yapılırken personelin,

a)- Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca (istek, eş durumu, sağlık ve benzeri nedenlerle o ile atanmış olsa da) zorunlu yer değiştirmeye (rotasyona) tabi bir personel olması,

b)- Görev yaptığı ilin kalkınmada birinci derecede öncelikli iller arasında olması,

c)- Görev yaptığı ilde veya aynı kapsamda zorunlu hizmet (rotasyon) yükümlüsü ve kalkınmada birinci derecede öncelikli olan birden çok illerde görev yapanların bu illerde başarılı geçen hizmet süreleri toplamının iki yılını doldurmuş olması,

d)- Görev yaptığı illerin zorunlu hizmete alındığı tarih ile kalkınmada birinci derecede öncelikli yöreler kapsamına alındığı tarihler arasında farklılık bulunması halinde yürürlük tarihleri bakımından her iki şartın birlikte gerçekleştiği tarih dikkate alınarak bu tarihten sonra yukarıda belirtilen şartların gerçekleştiği tarih itibariyle uygulanması, e)- Atama ve yer değiştirme yönetmelikleri uyarınca görev yaptığı yerde zorunlu hizmetini tamamlamış olsa da aynı yerde görevine devam ediyor olması, gerekmektedir.

 

ÖRNEK Kalkınmada birinci derecede öncelikli olan illerden Bingöl ili Karlıova ilçesine tabip olarak naklen atanan ve 24.11.2005 tarihinde göreve başlayan 04.09.2006 tarihi itibariyle 5. derecenin 1. kademesine derece terfi eden, 04.09.2007 tarihinde de rutin kademesi ilerleyerek 5. derecenin 2. kademesine gelen tabip 24.11.2007 tarihinde bu görev yerinde iki yılını doldurduğundan 24.11.2007 tarihi itibariyle 657 sayılı Kanunun 64. maddesine eklenen 527 sayılı kanun Hükmünde Kararnamenin 4. maddesi uyarınca bir kademe daha verilerek 5. derecenin 3. kademesine (2 ay 20 gün kıdemli olarak) yükseltilir

 

DERECE KADEME İLERLEMESİ TERFİ FARKI HESAPALAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap