Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 13 Eylül 2015 00:49:40 Tarihinde eklenmiştir.

Aylıksız İzinden Dönen Memurun Derece ve Kademe İlerlemesi Nasıl Olur

Aylıksız İzinden Dönen Memurun Derece ve Kademe İlerlemesi Nasıl Olur

Görevde iken aylıksız izine ayrılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden yapılacak işlemler:

657 sayılı Kanun uyarınca alınan aylıksız izin süreleri derece ve kademe ilerlemesinde değerlendirilmez. 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanunu uyarınca borçlanılması halinde, borçlanılan bu aylıksız izin süreleri yalnızca emekli keseneğine esas aylığında değerlendirilir. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun değişik 108. Maddesi: Devlet memurunun bakmaya mecbur olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayati tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya önemli bir hastalığa tutulmuş olması hallerinde, bu hallerin raporla belgelendirilmesi şartıyla Devlet Memurlarına, istekleri üzerine en çok altı aya kadar aylıksız izin verilebilir. Aynı şartlarla bu süre bir katına kadar daha uzatılabilir. Devlet Memurlarına 5 hizmet yılını tamamlamış olmaları ve istekleri halinde memuriyet süreleri boyunca ve bir defada kullanılmak üzere altı aya kadar aylıksız izin verilebilir… Doğum yapan memurlara istekleri halinde 104’ üncü maddenin (A) bendinde belirtilen sürelerin bitiminden itibaren 12 aya kadar aylıksız izin verilir.” Şimdi 108’ inci maddeye göre aylıksız izinli sayılanların göreve dönmeleri halinde müktesep yönünden yapılacak işlemleri örneklerle açıklayalım. ÖRNEK 26.03.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesinden maaş almakta iken 15.05.2007 tarihinden itibaren 8 ay aylıksız izine ayrılıp, 07.12.2007 tarihinde izin dönüşü görevine başlayan bir memurun müktesebi 07.12.2007 tarihi itibariyle 5. derecenin 2. kademesi (1 ay 19 gün kıdemli olarak) .olarak tespit edilecektir.  Buradaki kıdemi, terfi tarihi ile aylıksız izine ayrılma tarihi arasındaki sürelerdir. ÖRNEK Örnek 12’deki memur aylıksız izinli olarak geçen 6 ay 22 günü, 5434 sayılı Kanun uyarınca Emekli Sandığı Genel Müdürlüğüne borçlandığında izin dönüşü görevine başladığı 07.12.2007 tarihi itibariyle borçlanılan süre emekli keseneğine esas müktesebine ilave edilecektir. [caption id="attachment_5361" align="aligncenter" width="650"]ücretsiz izin derece kademe ücretsiz izin derece kademe[/caption]
Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap