Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 16 Ağustos 2014 22:38:32 Tarihinde eklenmiştir.

Disiplin cezası almayanlara kademe ilerlemesi nasıl uygulanacak?

8 Yıl Disiplin Cezası Alınmamasına Halinde Yapılacak Kademe İlerlemesi

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 64. Maddesinin 4. fıkrasında “son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi uygulanır.” denmektedir. Bu ifadede yer alan sekiz yıllık süre, ilk 8 yıllık dönem için bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a. Son 5 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 3 yıl, b. Son 4 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 4 yıl, c. Son 3 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 5 yıl, d. Son 2 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 6 yıl, e. Son 1 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 7 yıl, olarak uygulanır. Bu maddenin yürürlük tarihi itibariyle (25.02.2011) değiştirilen 37. maddede yer alan 8 yıllık süre, ilk 8 yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a. Son 5 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 3 yıl, b. Son 4 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 4 yıl, c. Son 3 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 5 yıl, d. Son 2 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 6 yıl, e. Son 1 yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların; 7 yıl, olarak uygulanır. [caption id="attachment_5358"

align="aligncenter" width="659"]8 yıl disiplin 8 yıl disiplin[/caption]  

 

SİCİLE DAİR BAZI NOTLAR

a) Değerlendirmeye esas alınacak son 6 yılın tümünde veya 6'ncı yılda olumlu sicil almış olma şartı söz konusu değildir. Bu süre içinde düzenlenen sicil raporlarına göre sicil notu ortalamasının en az 90 puan olması yeterlidir

 

. b) Sicil raporlarının her yılın Aralık ayı içinde düzenleneceği ve 31 Aralık tarihi itibariyle saklamaktan sorumlu birimlere teslim edileceği dikkate alınarak 6 yıllık sicil notu ortalaması 90 ve daha yukarı olanlar için uygulanacak bir kademe ilerlemesi 1 Ocak tarihinden itibaren geçerli olacaktır.

 

c) Bu şekilde uygulanan kademe ilerlemesi yukarı derecelere yükselme bakımından da dikkate alınacaktır. 6 yıllık sicil notu ortalamasının tespitinde, aylıksız izin, muvazzaf askerlik, görevden çekilme (istifa), görevden çekilmiş sayılma (müstafi) gibi sicil raporu düzenlenemeyecek dönemler dikkate alınmayacak, sicil raporu düzenlenerek geçirilen sürelerin 6 yılı doldurması yeterli görülecektir.

 

d) Değerlendirmeye alınan 6 yıllık sicil raporlarındaki sicil notları ortalamasının 89 ile 90 rakamı arasında kesirli bir sayı olması halinde bu sayı 90 a tamamlanacaktır.

 

e) Yıl içinde herhangi bir tarihte terfi edecek olanlardan, yapılan terfi sonucu kazanılmış hak aylıkları ile emekli keseneğine esas aylıkları azami olarak yükselebilecekleri derecenin 4 üncü kademesine ilerletilenler, 37 nci maddede belirtilen şartları taşımaları halinde anılan madde hükmünden terfi tarihi itibariyle yararlanacaklardır.

 

f) Son 6 yıllık sicil notu ortalamasının 90 ve daha yukarı olması nedeniyle hakkında 64 üncü madde hükmü uygulanan personelin, bundan sonraki altı yıllık sicil notu ortalamasının da 90 ve daha yukarı olması halinde anılan madde hükmü yine uygulanabilecektir. Uygulamada karşılaşılabilecek tereddütlerin giderilmesi bakımından, 16/08/1995 tarih ve 22376 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 139 seri nolu Devlet Memurları Genel Tebliğinde gerekli açıklamalara yer verilmiştir. Yılların hesaplanmasında o yılın sicil notunun alınmasının yeterli olduğu kanaatindeyiz. Örneğin kişi bir takvim yılında askerde ise ve o yıla ait sicil notu olmadığından bu yılı hesaba katılmayacaktır. Fakat kişi aynı takvim yılında askerden dönüp göreve başlasa ve sicil notu alsa (6 aydan fazla çalışması halinde sicil notu alacaktır) bu yılın 8 yılın hesabında kullanılması gerekmektedir.

 

TERFİ FARKI HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Nafiz Çağlar Yaşar
    Nafiz Çağlar Yaşar , 29 Mart 2017 08:56:37
    15/09/2009 tarihinde göreve başladım. 1 yıl 10 4/B\'li olarak çalıştım. md 67\'ye göre kademe yükseltilmesi için göreve başladığım süre mi esas alınır, yoksa 4/A\'lı kadrolu başladığımız süre mi esas alınır