Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 07 Ağustos 2015 13:13:39 Tarihinde eklenmiştir.

TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR

Terfi Tarihi: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir. İntibak: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılı ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve kademesinin tespit edilmesidir. Derece yükselmesi: Üst dereceden boş bir kadronun bulunması şartıyla derecesi içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3. kademesinde 1 yıl bulunarak, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmektir. Kademe: Derece içinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, memurun aylığındaki ilerlemedir. Kazanılmış Hak Aylığı Derece ve Kademesi (KHA): Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Başka bir ifadeyle Devlet memurluğu statüsünde geçen veya geçmiş sayılan hizmetlerin her yılına bir kademe ve her üç yılına bir derece hesabıyla bulunacak derece ve kademesidir. İşgal Edilen Kadro/Kadro derecesi: Kişinin atandığı (bulunduğu) kadronun unvan derecesidir. Ödemeye esas derece ve kademesi: Memurun KHA derece ve kademesidir. Emekli Esas Aylığı Derece ve Kademesi (EEA): Özel sektörde geçen SSK’lı ve BAGKUR’lu hizmetlerinin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup, emekli keseneğine ait esas derece ve kademesidir. Emsal: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir. İbraz Tarihi: Dilekçe var ise dilekçe tarihi yok ise valilik yazısı tarihidir.    
Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap