Bu haber 29 Ekim 2018 21:24:48 Tarihinde eklenmiştir. 388 Defa Okundu.

Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, kıdem tazminatında reform gerçekleştirilecek. Yeni yılda tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı sistemi kurulacak.

Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı bildirildi

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ DİKKATE ALINACAK

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan '2019 YılıCumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılması öngörülüyor.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memurmaaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuzayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019'un ocak ve temmuz aylarındageçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesiplanlanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019'da 148,5 milyar lira ileGSYH'nin yüzde 3,3'üne ulaşması hedefleniyor.

'BİREYSEL HESABA DAYALI BİR KIDEM TAZMİNATI REFORMU YAPILACAK'

Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısındanerişilebilirliğin sağlanacağı bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemioluşturulacak. Sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğinigüvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacak.

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilecek,denetim ve teşvik uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumartırılacak ve bu alanda yeterli sayı ve nitelikte uzman personelyetiştirilecek.

KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMASINI TAMAMLANACAK

Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme venorm kadro çalışmaları yürütülecek, kamu sektörü insan kaynağının ödül veperformans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel sisteminin, işe alımdanemeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimianlayışıyla ele alınması amacıyla model geliştirilecek.

Etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistemoluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek, kamuda performansı dadikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla yönetmelikhazırlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasıyapabilmek amacıyla yürütülmekte olan Kamu Personeli Bilgi Sistemi çalışmasıtamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasıyapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek.

TETKİK VE TAHLİL PAYLAŞIM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarakilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek.

SGK ile protokolü olan üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerindeve sözleşmeli eczanelerde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemine (BKDS) geçilecek.Bu kapsamda bütüncül bir sağlık provizyon sistemi oluşturulacak, teknik şartnameve sözleşme metinleri hazırlanacak, ihtiyaç doğrultusunda cihaz temin edilecek,pilot uygulamaya başlanacak ve ve uygulama ülke çapında yaygınlaştırılacak.

Hastalara gereksiz tetkik ve tahlil işlemlerinin yapılmaması vehastaların zaman kaybını önleyip tedavi sürecini hızlandırmak için tetkik vetahlil sonuçlarının MEDULA üzerinden depolama yapılmadan görüntülenmesisağlanacak.

KREŞ HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRILACAK

Bölgesel, yerel ve sektörel iş gücü dinamikleri dikkate alınarak,başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanlarıgeliştirilmeye devam edilecek.

Kreş ve gündüz bakımevlerinin desteklenmesi amacıyla özel sektöreyönelik teşvik uygulamaları hayata geçirilecek. Yerel yönetimlere ait kreşlerinyaygınlaştırılması sağlanacak. Kamu sektörüne hizmet veren kreşlerinkontenjanlarının doldurulması amacıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek.

Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesiamacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekalanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.

İş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla esnekçalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmalarıtamamlanacak. Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

İŞ KULÜPLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK

Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programlarıgeliştirilecek. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzereaktif iş gücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacak.Eğitim-İşgücü Veri Tabanı güncelleştirilecek.

Özel politika gerektiren gruplardaki kişilere iş arama motivasyonu veyöntem desteği vermek amacıyla iş kulüplerinin sayısı artırılacak.

Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların iş gücü piyasasınakatılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif iş gücüprogramlarının uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşviklergeliştirilecek.

Ülkede beceri açığının belirlenmesi amacıyla iş gücü piyasasında talepedilen temel beceriler ile gençlerin sahip olduğu yetkinlikler belirlenecek.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTACILIĞI TEŞVİK EDİLECEK

Sosyal güvenlikte hak ve prim geliri kayıplarına yol açan kayıtdışılıkla etkin mücadele kapsamında, denetime, koordinasyona, bilişim altyapısına ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilecek.

SGK'den haksız gelir/aylık alınmasını önlemeye yönelik tedbirleralınacak. Sosyal güvenlik mevzuatı sade ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak,kişileri sistemden uzaklaştıran bürokratik formaliteler azaltılacak. Kolayişverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.

Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdarolmaları, iş ve işlemlerini yürütürken kullanacakları erişim kanallarınıtanımaları sağlanacak ve bu kanalların erişilebilirlikleri artırılacak.

Çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü kaybeden sigortalılar içinmesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

Tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan bir geriödeme sistemi oluşturulacak geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerininsağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.

Tanı İlişkili Gruplara (TİG) dayalı geri ödeme yönteminin yaygınlaştırılması kapsamında pilot çalışmalara başlanacak.

Yorum Yap
Ekonomi Haberleri
Anneye Yeni Hak! Çocuk Başına 150 TL Ödeme Yapılacak
Anneye Yeni Hak! Çocuk Başına 150 TL Ödeme Yapılacak
İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda ihtiyaç sahibi ailelere 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak.
Ocak Ayında Memura 3 Farklı Zam Yapılacak! 2 Çocuklu Aile Yardımı 416 Lirayı Bulacak
Ocak Ayında Memura 3 Farklı Zam Yapılacak! 2 Çocuklu Aile Yardımı 416 Lirayı Bulacak
Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak yüzde 4'lük zammın yanında enflasyon farkı ve aile yardımı zammı da yapılacak. 2 çocuklunun aile yardımı 416 lirayı bulacak.
Aile Bakanlığı İkiz ya da Üçüz Doğumlarda Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapacak
Aile Bakanlığı İkiz ya da Üçüz Doğumlarda Çocuk Başına Aylık 150 Lira Ödeme Yapacak
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 'İkiz yada üçüz doğumlarda 2 yıl boyunca 150 TL ödeme yapacağız.' dedi.
İşsizlik Maaşında 120 Gün Sürekli Çalışma Esnetiliyor, İşte Son Durum
İşsizlik Maaşında 120 Gün Sürekli Çalışma Esnetiliyor, İşte Son Durum
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 3 Ağustos tarihinde açıkladığı 100 günlük eylem planında işsizlik maaşıyla ilgili bir düzenlemeye de yer verildi. İşsizlik maaşı alabilmek için son 120 gün 'sürekli' çalışma koşulunun esnetileceği belirtildi. Eylem planındaki yasal düzenleme hayata geçirilirse, işsizlere can simidi olacak.
Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program, Resmi Gazete'de Yayımlandı
Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program, Resmi Gazete'de Yayımlandı
Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, kıdem tazminatında reform gerçekleştirilecek. Yeni yılda tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı sistemi kurulacak.
AGİ ve İşsizlik Maaşı Ödemeleri Artacak
AGİ ve İşsizlik Maaşı Ödemeleri Artacak
Ocak ayında asgari ücrete yapılacak zam AGİ ve işsizlik maaşı ödemelerini de artıracak. Asgari ücret net 2 bin TL olursa AGİ 189-322 lira, işsizlik maaşı da bin 5 ile 2 bin 10 lira aralığına çıkacak.
Memurun Fazla Mesai Ücretine Zam Yapıldı
Memurun Fazla Mesai Ücretine Zam Yapıldı
Devlet memurlarının 1 lira 97 kuruş olan saat başına fazla mesai ücretleri, yeni yılda 16 kuruş artarak 2 lira 13 kuruşa yükselecek. Harcırah Kanunu uyarınca verilen yurt içi gündelik tutarları ise değişmeyecek.
2019 Enflasyon Farkıyla Memur ve Emeklinin Ocak 2019 Maaş Zammı
2019 Enflasyon Farkıyla Memur ve Emeklinin Ocak 2019 Maaş Zammı
2019 Enflasyon Farkıyla Memur ve Emeklinin Ocak 2019 Maaş Zammı belli oluyor. İşte enflasyon ve beklenen enflasyon farkı ve yüzde 4 lük zamla birlikte güncel 2019 Enflasyon Farkıyla Memur ve Emeklinin Ocak 2019 Maaş Zammı
Ek Gösterge nedir? Maaşlar Nasıl Etkilenecek? Yeni Ek Gösterge Taslağı ile Milyonlarca Memurun Maaşı Artacak
Ek Gösterge nedir? Maaşlar Nasıl Etkilenecek? Yeni Ek Gösterge Taslağı ile Milyonlarca Memurun Maaşı Artacak
Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği ek gösterge taslağı Çalışma Bakanlığı tarafından hazırlandı. Buna göre milyonlarca memur ve memur emeklisinin maaşında ciddi oranda artış yaşanacak.
1 Ocak 2019 Yılbaşı Ek Ders Kesilecek mi? Ek Dersler Ne Zaman Yatacak?
1 Ocak 2019 Yılbaşı Ek Ders Kesilecek mi? Ek Dersler Ne Zaman Yatacak?
1 Ocak 2019 Salı günü yılbaşı tatili. Yılbaşı Ek Ders Kesilecek mi? Ek Dersler Ne Zaman Yatacak?
İşsizlik Maaşına Zam Yapıldı
İşsizlik Maaşına Zam Yapıldı
Asgari ücretin artmasıyla birlikte işsizlik maaşlarına da zam yapıldı. Zamla beraber en düşük işsizlik maaşı 805 lira iken en yüksek miktar ise bin 623 lira oldu.
Enflasyon Ağustos Ayında Yıllık Yüzde 17,90 Arttı
Enflasyon Ağustos Ayında Yıllık Yüzde 17,90 Arttı
Ağustos ayı enflasyon verileri belli oldu. Buna göre TÜFE, 2018 yılı Ağustos ayında bir önceki aya göre yüzde 2,30, bir önceki yılın aynı ayına göre ise yüzde 17,90 arttı.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:00
Güneş
07:29
Öğle
12:41
İkindi
15:15
Akşam
17:40
Yatsı
19:02
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?