Bu haber 29 Ekim 2018 21:24:48 Tarihinde eklenmiştir. 528 Defa Okundu.

Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, kıdem tazminatında reform gerçekleştirilecek. Yeni yılda tüm işçilerin erişilebilirliğini güvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı sistemi kurulacak.

Kıdem Tazminatının Sisteminde Değişiklik Öngören Program, Resmi Gazete'de Yayımlandı

Cumhurbaşkanlığının 2019'a yönelik yıllık programında, sosyal tarafların mutabakatıyla kıdem tazminat reformunun gerçekleştirileceği, tüm işçiler açısından erişilebilirliğin sağlanacağı, bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sisteminin oluşturulacağı bildirildi

6 AYLIK ENFLASYON TAHMİNİ DİKKATE ALINACAK

Resmi Gazete'nin mükerrer sayısında yayımlanan '2019 YılıCumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, devredilen SSK ve Bağ-Kur emekli aylıklarının 2019 yılı ocak ve temmuz aylarında önceki 6 aylık enflasyon tahmini dikkate alınarak artırılması öngörülüyor.

Kamu görevlileriyle yapılan toplu sözleşme hükümlerine göre memurmaaşları ve memur emekli aylıklarının 2019 yılının ocak ayında yüzde 4, temmuzayında yüzde 5 oranında artırılması, ayrıca 2019'un ocak ve temmuz aylarındageçmiş 6 aylık dönemlerde oluşacak enflasyon farklarının ilave edilmesiplanlanıyor.

İşsizlik Sigortası Fonu varlığının 2019'da 148,5 milyar lira ileGSYH'nin yüzde 3,3'üne ulaşması hedefleniyor.

'BİREYSEL HESABA DAYALI BİR KIDEM TAZMİNATI REFORMU YAPILACAK'

Sosyal taraflarla diyalog içerisinde tüm işçiler açısındanerişilebilirliğin sağlanacağı bireysel hesaba dayanan bir kıdem tazminatı sistemioluşturulacak. Sosyal tarafların mutabakatıyla tüm işçilerin erişilebilirliğinigüvence altına alan bireysel hesaba dayalı bir kıdem tazminatı reformu yapılacak.

Çalışma hayatında iş sağlığı ve güvenliği kültürü geliştirilecek,denetim ve teşvik uygulamaları ile iş sağlığı ve güvenliği standartlarına uyumartırılacak ve bu alanda yeterli sayı ve nitelikte uzman personelyetiştirilecek.

KAMU PERSONELİ BİLGİ SİSTEMİ ÇALIŞMASINI TAMAMLANACAK

Kamu sektöründe çalışanlar için yetenek ölçümü, tekrar yerleştirme venorm kadro çalışmaları yürütülecek, kamu sektörü insan kaynağının ödül veperformans sistemleri vasıtasıyla etkin yönetimi sağlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında personel sisteminin, işe alımdanemeklilik sonrasına kadarki süreçleri kapsayan bir insan kaynakları yönetimianlayışıyla ele alınması amacıyla model geliştirilecek.

Etkinlik ve verimlilik analizini de içeren yeni bir sistemoluşturulacak, verimlilik ve başarı ödüllendirilecek, kamuda performansı dadikkate alan bir değerlendirme sistemi teşkil etmek amacıyla yönetmelikhazırlanacak.

Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasıyapabilmek amacıyla yürütülmekte olan Kamu Personeli Bilgi Sistemi çalışmasıtamamlanacak. Kamu kurum ve kuruluşlarında etkili bir insan kaynakları planlamasıyapabilmek için esnek çalışma modelleri geliştirilecek.

TETKİK VE TAHLİL PAYLAŞIM PROJESİ HAYATA GEÇİRİLECEK

Sağlık hizmetleri ve harcamalarında sürdürülebilirlik dikkate alınarakilaç ve tedavi harcamaları daha akılcı hale getirilecek.

SGK ile protokolü olan üniversite hastanelerinde, kamu hastanelerindeve sözleşmeli eczanelerde Biyometrik Kimlik Doğrulama Sistemine (BKDS) geçilecek.Bu kapsamda bütüncül bir sağlık provizyon sistemi oluşturulacak, teknik şartnameve sözleşme metinleri hazırlanacak, ihtiyaç doğrultusunda cihaz temin edilecek,pilot uygulamaya başlanacak ve ve uygulama ülke çapında yaygınlaştırılacak.

Hastalara gereksiz tetkik ve tahlil işlemlerinin yapılmaması vehastaların zaman kaybını önleyip tedavi sürecini hızlandırmak için tetkik vetahlil sonuçlarının MEDULA üzerinden depolama yapılmadan görüntülenmesisağlanacak.

KREŞ HİZMETLERİNİN ERİŞİLEBİLİRLİĞİ ARTIRILACAK

Bölgesel, yerel ve sektörel iş gücü dinamikleri dikkate alınarak,başta kadın ve gençler olmak üzere tüm kesimler için nitelikli istihdam imkanlarıgeliştirilmeye devam edilecek.

Kreş ve gündüz bakımevlerinin desteklenmesi amacıyla özel sektöreyönelik teşvik uygulamaları hayata geçirilecek. Yerel yönetimlere ait kreşlerinyaygınlaştırılması sağlanacak. Kamu sektörüne hizmet veren kreşlerinkontenjanlarının doldurulması amacıyla ilgili mevzuat gözden geçirilecek.

Dijital ekonomide nitelikli iş gücü ihtiyacının karşılanabilmesiamacıyla gelişen sanayinin gerekliliklerine bağlı olarak ortaya çıkan yeni meslekalanlarında iş gücünün yetiştirilmesine yönelik kurs ve programlar düzenlenecek.

İş gücü piyasasına girişlerinin kolaylaştırılması amacıyla esnekçalışma biçimlerinin uygulanmasına yönelik ikincil mevzuat çalışmalarıtamamlanacak. Yarım çalışma ödeneğinin etkin şekilde uygulanması sağlanacak.

İŞ KULÜPLERİNİN SAYISI ARTIRILACAK

Engellilerin meslek edinmesi amacıyla uzaktan eğitim programlarıgeliştirilecek. Mesleki rehberlik ve danışmanlık hizmetleri başta olmak üzereaktif iş gücü politikaları etki analizlerine dayandırılarak yaygınlaştırılacak.Eğitim-İşgücü Veri Tabanı güncelleştirilecek.

Özel politika gerektiren gruplardaki kişilere iş arama motivasyonu veyöntem desteği vermek amacıyla iş kulüplerinin sayısı artırılacak.

Gençlerin, kadınların ve sosyal yardım alanların iş gücü piyasasınakatılımını sağlamaya yönelik hedef grup, sektör, bölge odaklı aktif iş gücüprogramlarının uygulanmasını ve istihdam edilmelerini sağlamaya yönelik teşviklergeliştirilecek.

Ülkede beceri açığının belirlenmesi amacıyla iş gücü piyasasında talepedilen temel beceriler ile gençlerin sahip olduğu yetkinlikler belirlenecek.

TAMAMLAYICI SAĞLIK SİGORTACILIĞI TEŞVİK EDİLECEK

Sosyal güvenlikte hak ve prim geliri kayıplarına yol açan kayıtdışılıkla etkin mücadele kapsamında, denetime, koordinasyona, bilişim altyapısına ve bilinçlendirme faaliyetlerine önem verilecek.

SGK'den haksız gelir/aylık alınmasını önlemeye yönelik tedbirleralınacak. Sosyal güvenlik mevzuatı sade ve anlaşılır bir yapıya kavuşturulacak,kişileri sistemden uzaklaştıran bürokratik formaliteler azaltılacak. Kolayişverenlik uygulaması yaygınlaştırılacak.

Kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin hak ve yükümlülüklerinden haberdarolmaları, iş ve işlemlerini yürütürken kullanacakları erişim kanallarınıtanımaları sağlanacak ve bu kanalların erişilebilirlikleri artırılacak.

Çalışma gücünü ve meslekte kazanma gücünü kaybeden sigortalılar içinmesleki rehabilitasyon uygulaması hayata geçirilecek.

Tıbbi ve ekonomik değerlendirme çalışmalarını dikkate alan bir geriödeme sistemi oluşturulacak geri ödeme kapsamında olmayan sağlık hizmetlerininsağlanması için tamamlayıcı sağlık sigortacılığı teşvik edilecek.

Tanı İlişkili Gruplara (TİG) dayalı geri ödeme yönteminin yaygınlaştırılması kapsamında pilot çalışmalara başlanacak.

Yorum Yap
Ekonomi Haberleri
2020 Ocak Zam Oranı Belli Mi? Memur ve Memur Emeklisi Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?
2020 Ocak Zam Oranı Belli Mi? Memur ve Memur Emeklisi Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?
Memur ve memur emeklisi maaş zamlarını Ocak ve Temmuz aylarında toplu sözleşmede belirlenen oranlarda alıyorlar. Ocak ayında yapılacak zam oranı ile Temmuz ayında yapılacak zam oranı da yetkili sendika ve hükümet arasında yapılan toplu sözleşmede alınan karara göre belirleniyor. Peki 2020 Ocak zammı ve Temmuz zaamı ne kadar? Zam oranları belli oldu mu? 2020 Ocak Zam Oranı Belli Mi? Memur ve Memur Emeklisi Ocak Zammı Ne Kadar Olacak?
2019 Temmuz Memur ve Memur Emekli Maaş Oranları ve Güncel Maaşlar
2019 Temmuz Memur ve Memur Emekli Maaş Oranları ve Güncel Maaşlar
2019 Temmuz Memur ve Memur Emekli Maaş Oranları yapılan toplu sözleşme gereği 2019 yılının ilk 6 ayı için yüzde 4, ikinci 6 ayı için yüzde 5 zam yapılması konusunda anlaşmaya varıldı. 2019 yılının ilk 6 ayı için Enflasyon farkı ve bu zam oranları ile irlikte memur maaşlarındaki artış minimum 350 TL olurken gözler 2019 Temmuz ayına çevrildi.
Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Yüzde 100 Zam Yapılacak
Öğretmenlerin Ek Ders Ücretlerine Yüzde 100 Zam Yapılacak
Öğretmenlerin ek ders ücretlerine yüzde 100 zam yapılacak, ek göstergeleri 3600'e yükseltilecek. Ayrıca mesleki ve teknik eğitim kurumlarının döner sermayesinde Hazine'nin kesinti oranı yüzde 15'den yüzde 1 indirilecek.
Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışanların Beklentisi Doğrultusunda Bir Karar Çıkacak
Patronlardan Asgari Ücret Açıklaması: Çalışanların Beklentisi Doğrultusunda Bir Karar Çıkacak
Asgari ücret görüşmelerine dair açıklamalarda bulunan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, işveren tarafı olarak tekliflerinin ne olduğuna ilişkin rakam vermezken, komisyonda asgari ücretlilerin beklentileri doğrultusunda bir rakamın çıkacağını ifade etti.
Kamu Çalışanları Yarım Zamanlı Çalışıp, Tam Maaş Alacak
Kamu Çalışanları Yarım Zamanlı Çalışıp, Tam Maaş Alacak
Milyonlarca kamu çalışanının merakla beklediği yarı çalışma yönetmeliğinde sona gelindi. Yönetmelik hem annenin hem de babanın aynı anda izin yapmasını sağlayacak. Yönetmelikte hangi unvanların yer aldığı da belli oldu. İşte yönetmeliğin detayları...
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Bin 943 Lira
Açlık ve Yoksulluk Sınırı Açıklandı: Dört Kişilik Bir Ailenin Açlık Sınırı Bin 943 Lira
Türk-İş'in araştırmasına göre, Kasım ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı bin 943, yoksulluk sınırı 6 bin 328 lira hesaplandı.
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK Personeline Fazla Mesai Ücreti Ödeneceğini Açıkladı
Milli Savunma Bakanı Akar, TSK Personeline Fazla Mesai Ücreti Ödeneceğini Açıkladı
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, 'TSK'da görevli tüm devlet memurlarına fazla çalışma ücreti ödenebilmesi veya bu kapsamda idari izin verilebilmesi maksadıyla 657 Sayılı Kanun'un 232'nci maddesinin yeniden düzenlenmesi çalışmaları yürütülüyor.' dedi.
Milyonlarca Kamu Çalışanına Müjde! Ek Gözterge İle Maaşlar ve İkramiyeler Artacak
Milyonlarca Kamu Çalışanına Müjde! Ek Gözterge İle Maaşlar ve İkramiyeler Artacak
Kamu çalışanları için ek göstergeyi 3 bin 600'e çıkaracak çalışma başladı. Düzenleme ile maaşlar ve ikramiyeler artacak. Zor koşullarda çalışan personele yüksek ücret verilebilecek.
Bakan Albayrak: Ekim'de Cari Fazlada Tüm Zamanların Rekoru Gelebilir
Bakan Albayrak: Ekim'de Cari Fazlada Tüm Zamanların Rekoru Gelebilir
2. International Business Forum'unda konuşan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, 'Ekim'de cari fazlada tüm zamanların rekoru gelebilir' dedi.
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Yıllık İzin Kullanmayanlar İşten Ayrılmada Bu İzinlerin Ücretini de Alacak
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor! Yıllık İzin Kullanmayanlar İşten Ayrılmada Bu İzinlerin Ücretini de Alacak
Yoğun iş temposu veya personel eksikliği nedeniyle çoğu çalışan yıllık izinlerini kullanamıyor. Bu izinler birikiyor. Ama bu hak baki. İşveren sizi işten çıkarınca izinlerin ücretini ödemek zorunda.
Anneye Yeni Hak! Çocuk Başına 150 TL Ödeme Yapılacak
Anneye Yeni Hak! Çocuk Başına 150 TL Ödeme Yapılacak
İkiz, üçüz gibi çoklu doğumlarda ihtiyaç sahibi ailelere 0-2 yaş aralığında çocuk başına aylık 150 lira ödeme yapılacak.
Ocak Ayında Memura 3 Farklı Zam Yapılacak! 2 Çocuklu Aile Yardımı 416 Lirayı Bulacak
Ocak Ayında Memura 3 Farklı Zam Yapılacak! 2 Çocuklu Aile Yardımı 416 Lirayı Bulacak
Ocak ayında memur maaşlarına yapılacak yüzde 4'lük zammın yanında enflasyon farkı ve aile yardımı zammı da yapılacak. 2 çocuklunun aile yardımı 416 lirayı bulacak.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:29
Güneş
07:58
Öğle
13:07
İkindi
15:40
Akşam
18:05
Yatsı
19:27
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?