Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 27 Aralık 2017 22:16:06 Tarihinde eklenmiştir.

Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri

Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri - Devlet memurlarına; eş ve çocuklarının ölümü hallerinde ölüm yardımı yapılırken, yurt dışında sürekli görevdeyken yanında olan eşi veya bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarının ölümü halinde ise bunların cenaze masraflarından bazıları ödenmektedir.

MEMURA ÖLÜM YARDIMI ÖDENMESİ

Devlet memurunun, memur olmayan eşi veya aile yardımı ödeneğinden yararlanmakta olan çocuğu (üvey çocuk dahil) öldüğünde, kendisine en yüksek Devlet memuru aylığı tutarında ölüm yardımı yapılır.

Çocuğun ölü olarak doğması durumunda, bu çocuğun 180-300 günlük aralığında olması durumunda(Sayıştay Başkanlığı’nın 05.04.1979 tarihli ve 3986/1 sayılı Kararına istinaden) ilgili memura ölüm yardımı ödenmektedir.

Öte yandan, memur olan eşi veya aile yardımına müstahak olmayan çocuğu ölen memura ölüm yardımı yapılmaz.

Bu yardımın alınması için belli bir müracaat süresi şartı bulunmamaktadır. Ödemeyi yapacak olan kuruma başvuruda bulunarak, ölüm olayına ilişkin belgeleri de ibraz etmek suretiyle ölüm yardımı talep edilebilir.

 Ölüm yardımının miktarı

Devlet memurlarına ölüm yardımı ödenmesinde, en yüksek Devlet Memuru aylığı (ek gösterge dahil) esas alınmaktadır. [En Yüksek Devlet Memuru Aylığı = (1500+8000) X Aylık Katsayısı]

Bu ödemeden herhangi bir vergi ve kesinti yapılmamaktadır.

Buna göre, 2017 yılının ikinci yarısında eşi veya çocuğu öldüğü için memura ödenecek ölüm yardımının miktarı; 9500 X 0,102706 = 976 TL olmaktadır. Bu miktar, 2018 yılının ilk altı ayında bin liranın üzerinde olacak. 

Ölüm yardımını alacak olanlar, ödemeyi yapacak olan kuruma yazılı olarak başvuruda bulunarak, ölüm olayına ilişkin belgeleri de ibraz ederek ölüm yardımını talep edebilirler.

MEMURA ÖDENECEK CENAZE YARDIMI

Memurun eşi veya bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde cenaze giderinin kurumları tarafından karşılanması, ancak memurun yurt dışında sürekli görevle bulunuyor olması ve ölen kişinin de yurt dışında bulunması halinde mümkün olabilmektedir.

Bu gibi durumlarda, cenazenin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan masrafları memurun kurumu tarafından karşılanırken, bunun dışında kalan cenaze masrafları ise karşılanmaz.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Kanun, Yönetmelik ve Görüşler
Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri
Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri
Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri - Devlet memurlarına; eş ve çocuklarının ölümü hallerinde ölüm yardımı yapılırken, yurt dışında sürekli görevdeyken yanında olan eşi veya bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarının ölümü halinde ise bunların cenaze masraflarından bazıları ödenmektedir.
Analık İzni Bitiminde Hastalık İzni Kullanan Memurun Yarım Gün İzni Hangi Tarihte Başlar?
Analık İzni Bitiminde Hastalık İzni Kullanan Memurun Yarım Gün İzni Hangi Tarihte Başlar?
"Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."
Aynı Yıl İçerisinde Memur Birden Fazla Başarı Belgesi Alabilir mi?
Aynı Yıl İçerisinde Memur Birden Fazla Başarı Belgesi Alabilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüş yazısı ve başarı belgesinin nasıl düzenleneceği şu şekilde açıklanmıştır.
Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezaları özlük dosyasında saklanır mı?
Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezaları özlük dosyasında saklanır mı?
Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hakkında Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış görüş yazısı:
Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir?
Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir?
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."