Bu haber 27 Kasım 2017 13:26:09 Tarihinde eklenmiştir. 1696 Defa Okundu.

Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir?

Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."

Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir?

Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir? Birden çok ölümlü durumda memura verilecek mazeret izninin kaç gün olacağıyla ilgili Devlet Personel Başkanlığı'nın görüş yazısı aşağıdaki gibidir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun "Mazeret izni" başlıklı 104
üncü maddesinin (B) fıkrasında; "Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on
gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin
veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."
hükmüne, aynı maddenin (C) fıkrasında ise, "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen hâller dışında,
merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon
şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler hâlinde,
mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret hâlinde öğretmenler hariç
olmak üzere, aynı usûlle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen
bu izin, yıllık izinden düşülür. " hükmüne yer verilmiştir.
Bu itibarla;
- 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (B) fıkrasına istinaden ölüm sebebiyle
verilecek mazeret izninin ölümün vuku bulduğu tarihten, diğer bir deyişle ölüm olayının
meydana geldiği tarihten, itibaren başlamak suretiyle kullandırılması gerektiği,
- İlgilinin isteği üzerine annenin ölümü sebebiyle 7 gün, babanın ölümü sebebiyle 7
gün mazeret izni verilmesine ilişkin iki ayrı onay çıkarılmasının mümkün olduğu
değerlendirilmekte birlikte, bu iki mazeret izninin başlangıç tarihlerinin aynı olması
sebebiyle bitiş tarihlerinin de aynı olacağı, diğer bir ifade ile ayrı kişiler için verilen mazeret
izin sürelerinin çakışacağı,
- Devlet memuruna isteği üzerine verilen söz konusu mazeret izninin ölüm olayının
vuku bulduğu tarihten itibaren başlaması gerektiğinden, annenin ölümü sebebiyle verilen 7
günlük mazeret izninin bitiminde yine ilgilinin isteği üzerine 7 gün önce ölen baba için
mazeret izni verilmesinin mümkün olmadığı,
mütalaa edilmektedir..
Diğer taraftan, anne ve babası aynı trafik kazasında kaybeden bahsi geçen memurun
yaşadığı üzüntü ve bu üzüntünün çalışma durumunu olumsuz etkilemesi hususu dikkate
alınarak talebi halinde ilgiliye 657 sayılı Kanunun 104 üncü maddesinin (C) fıkrasına
istinaden mazeret izni verilmesinin mümkün olduğu değerlendirilmektedir.

Yorum Yap
Kanun, Yönetmelik ve Görüşler
Nöbet Gününde Görevli İzinli Olan Öğretmenlerin Nöbet Ücreti Kesilir mi?
Nöbet Gününde Görevli İzinli Olan Öğretmenlerin Nöbet Ücreti Kesilir mi?
Nöbet görev ücreti fiilen yerine getirildiği durumlarda öğretmenlere ek ders ücreti olarak ödenmektedir. Haftalık 1 veya daha fazla tutulan nöbet için 3saat ek ders ücreti nöbet ücreti olarak öğretmenlere ödenmektedir.
Süt İzni Nedir? Süt İzni Günde Kaç Saattir ve Ne Zamana Kadar Kullanılabilir? Örneklerle Süt İzni Kullanımı
Süt İzni Nedir? Süt İzni Günde Kaç Saattir ve Ne Zamana Kadar Kullanılabilir? Örneklerle Süt İzni Kullanımı
Süt izni özellikle çalışan memur bayanlara tanınmış önemli haklardan bir tanesidir. Süt izni hakkı kanunda açıkça tanımlanmıi ve süre olarak da açıkça ifade edilmiş izinlerden bir tanesidir.
Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri
Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri
Memura Ölüm ve Cenaze Yardımı Ödemeleri - Devlet memurlarına; eş ve çocuklarının ölümü hallerinde ölüm yardımı yapılırken, yurt dışında sürekli görevdeyken yanında olan eşi veya bakmakla yükümlü olduğu anne, baba ve çocuklarının ölümü halinde ise bunların cenaze masraflarından bazıları ödenmektedir.
Analık İzni Bitiminde Hastalık İzni Kullanan Memurun Yarım Gün İzni Hangi Tarihte Başlar?
Analık İzni Bitiminde Hastalık İzni Kullanan Memurun Yarım Gün İzni Hangi Tarihte Başlar?
"Doğum sonrası analık izni süresi sonunda kadın memur, isteği hâlinde çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izni bitiminde başlamak üzere ayrıca süt izni verilmeksizin birinci doğumda iki ay, ikinci doğumda dört ay, sonraki doğumlarda ise altı ay süreyle günlük çalışma süresinin yarısı kadar çalışabilir. Çoğul doğumlarda bu sürelere birer ay ilave edilir. Çocuğun engelli doğması veya doğumdan sonraki on iki ay içinde çocuğun engellilik durumunun tespiti hâllerinde bu süreler on iki ay olarak uygulanır. Üç yaşını doldurmamış bir çocuğu eşiyle birlikte veya münferit olarak evlat edinen memurlar ile memur olmayan eşin münferit olarak evlat edinmesi hâlinde memur olan eşleri de, istekleri üzerine (A) fıkrası uyarınca verilen sekiz haftalık iznin bitiminden itibaren bu haktan aynı esaslar çerçevesinde yararlanır. Memurun çalışacağı süreler ilgili kurum tarafından belirlenir."
Aynı Yıl İçerisinde Memur Birden Fazla Başarı Belgesi Alabilir mi?
Aynı Yıl İçerisinde Memur Birden Fazla Başarı Belgesi Alabilir mi?
657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 122 nci maddesine göre aynı yıl içerisinde birden fazla başarı belgesinin düzenlenmesinin mümkün olup olmadığı hk. Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayınlanan görüş yazısı ve başarı belgesinin nasıl düzenleneceği şu şekilde açıklanmıştır.
Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezaları özlük dosyasında saklanır mı?
Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezaları özlük dosyasında saklanır mı?
Mahkeme kararları ile iptal edilen disiplin cezalarının özlük dosyasından nasıl silineceği hakkında Devlet Personel Başkanlığı tarafından yayımlanmış görüş yazısı:
Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir?
Aynı trafik kazasında hem annesini hem babasını kaybeden memura kaç gün mazeret izni verilir?
Memura, eşinin doğum yapması hâlinde, isteği üzerine on gün babalık izni; kendisinin veya çocuğunun evlenmesi ya da eşinin, çocuğunun, kendisinin veya eşinin ana, baba ve kardeşinin ölümü hâllerinde isteği üzerine yedi gün izin verilir."
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunanlara 2 Yıla 1 Kademe Verilmesi ve Aday Memurluk Sürecinin Buna Etkisi
Kalkınmada Öncelikli Yörelerde Bulunanlara 2 Yıla 1 Kademe Verilmesi ve Aday Memurluk Sürecinin Buna Etkisi
Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin 3 üncü fıkrasında; "72 nci madde gereğince belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburi olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalışmak suretiyle geçirilen her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verilir. Yıllık izinde geçirilen süreler fiilen çalışılmış sayılır. İki yıldan az süreler dikkate alınmaz." hükmü yer almaktadır.
Disiplin Cezası Almaksızın Geçirilecek Sekiz Yıllık Süreye Bir Kademe
Disiplin Cezası Almaksızın Geçirilecek Sekiz Yıllık Süreye Bir Kademe
Aday memurlukta geçen sürelerin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmak için gerekli olan disiplin cezası almaksızın geçirilecek sekiz yıllık sürenin hesabında dikkate alınıp alınamayacağı hk. (03/02/2017-739)
Refakat İzni ve Görüş Yazısı
Refakat İzni ve Görüş Yazısı
Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 10’uncu maddesinin 3’üncü fıkrasında yer verilen “dönem” ibaresinden ne anlaşılacağı ve mezkur maddenin 4’üncü fıkrasında yer alan altı aylık sürenin ait olduğu yıl için mi geçerli olacağı hk.(16/04/2012-6938)
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:12
Güneş
06:38
Öğle
13:02
İkindi
16:28
Akşam
19:14
Yatsı
20:32
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?