Bu haber 02 Ağustos 2017 09:14:27 Tarihinde eklenmiştir.

MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yürütülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, “Teklifimiz 3 alternatif şekilde ama 3 alternatif teklifimizin bir tek amacı var o da kamu görevlilerinin, kamu gücünü yükseltmek, açlık sınırının bin 600 TL olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin 100 TL rakamlarında bulunduğu bir zeminde refah seviyesinde ücret alacağımız bir toplu sözleşme olsun” dedi.

MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu. Memur-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 yetkili sendika tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetine teslim etti.

Toplantıda konuşan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 20 milyon insanı ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattıklarını belirterek, “Kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek, beklentilerini ve taleplerini karşılayacak, motivasyonunu artıracak, milletine yapılan hizmeti ödüllendirecek bir uzlaşının ortaya çıkması temennisiyle masadayız. Sendikal zemini iyi bilen Sayın Bakanım kamu işveren heyetine başkanlık etmesi bu anlamda bizim açımızdan bir avantajdır diye düşünüyoruz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Umarım aynı amaca hizmet eder ve sonuçta çalışanları mutlu edecek bir sonuca imza atmış oluruz. Çalışma hayatında ikinci kadın bakan dolayısıyla bir kadın bakanla çalışma hayatını temsil edecek bunun da büyük bir avantaj olduğunu dolayısıyla ülkemiz kadınlarının motivasyonu açısından, kariyeri açsısından, ülkenin geleceğinde söz sahibi olması açısından bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

“Bütçe imkanları ve mali disiplin kelimeleri bizim masada hoşlanmadığımız kelimeler”

Emek ve ücret arasında sorumluluklar ve haklar, sosyal haklar, sosyal haklar ve insan onuru, çalışma şartları ile hizmet kalitesi arasındaki mutlak bağ gibi bütün parametreleri bilen bir bakanla toplu sözleşme sürecini açmış olduklarını kaydeden Yalçın, “Şimdiye kadarki toplu sözleşme pratiklerini dikkate aldığımızda 15 yılı geride bırakmış bir pazarlık süreci var kamu görevlileri için. Şimdiye kadar ki tecrübeleri dikkate alacak olursak klasik şimdiye kadarki yaklaşımların dışında bir yaklaşım beklediğimizi başlangıçta ifade ediyorum. Kamu işveren tarafının bileşenlerinin mali disiplin ve bütçe imkanları gibi kavramları kullanması bu toplu sözleşmede tarih olsun diyorum. Bütçe imkanları ve mali disiplin kelimeleri bizim masada hoşlanmadığımız kelimeler. Bunları ifade ederken ‘enflasyona ezdirmeme’ söylemi üzerine sos olarak ifade ediliyor. Özel sektöre teşvik, vergi yükünü hafifleten atılımlar, hatta vergi borçlarının affı mali disiplini bozmuyorsa kamu görevlileri açısından, kamu emeklilerine masadan alınacak olan pay da mali disiplini bozmayacak, bütçe imkanlarını zorlamayacaktır. Sermayenin karlılığını artırmak için alacağından bazen vazgeçiliyor, kamu görevlilerinin emeğinin karşılığını hesaplarken hesap makinesinin bir tarafına mali disiplin diğer tarafına da bütçe imkanları tuşunu eklemek bu anlamda doğru olmaz: Daha işin başındayken bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Toplu sözleşme, mali disiplini bozmanın değil, adil paylaşımı sağlamanın aparatıdır. Toplu sözleşme, bütçe imkanlarını zorlamanın değil kamu maliyesini hakça paylaşmanın aparatıdır. Bu masanın gündemi rakamlar, oranlar, tutarlar değil, haklar ve insanlardır. Altına imza atacağımız ya da imza atmayarak itiraz edeceğimiz sonuç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidecekse burada başlangıçtan bu cümleleri kurmak son derece yerindedir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“3. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen bazı hükümler 1 Ocak 2018’e kadar bitirilmeli ve kazanıma dönüştürülmeli”

Masadan çıkacak sonucun insan haklarına, insan onuruna bakışı yansıtacağını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ndeki arkadaşlarımızın bir tek amacı var kamu görevlilerinin ve kamu emeklilerinin bütçeden alacakları payı hakkıyla yerine getirebilmek ve bu konuda beklentiyi karşılayabilmek. Ülkemiz büyüyor, büyük Türkiye söylemiyle hem geleceğe yürüyüşünü hem vizyonunu ifade ediyor altını özenle çiziyoruz ve buna ilişkin de destansı bir duruş gösteriyoruz ülke olarak. 4. Dönem Toplu Sözleşme masasının anahtar kavramları arasına ‘Yeni Türkiye’, ‘Büyük Türkiye’ ibaresini özellikle yerleştirerek bu masadan bu kavramlara yakışır sonuçlar çıkması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Toplu sözleşmede yer verilen hükümleri, istendiğinde gereği yapılmayacak, keyfi olarak uygulamaya koymaktan kaçınılacak ya da duruma/konjonktüre göre değişiklik gösterecek tutum ve davranışlar olarak addetmemek gerekiyor.

3. Dönem Toplu Sözleşmesinde kamu görevlilerinin hayatını kolaylaştıran birçok kazanıma kamu işveren heyeti bütün bileşenleri ile birlikte imza attı. Fakat geçen toplu sözleşmeden bu toplu sözleşmeye kadar henüz gerçekleşemeyen maddeler, üzerinde çalışılacak maddeler yeterli miktarda çalışılmasına, rakamlar üzerinde yeteri kadar düşünülmesine rağmen hayata geçirilmemiş durumda. Bütün çabalarımız bu anlamda sonuçsuz kalmış durumda. Ne yazık ki 3. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen bazı hükümler hala duruyor ve 1 Ocak 2018’e kadar bu anlamda yeterli süre var onun için kamu işveren heyeti bu teklifleri masada görüşülmüş kararlaştırılmış olanları, imzanın gereğini yerine getirmek gereken hükümler olarak bunların tamamı bir sonraki toplu sözleşme yürürlüğe girmeden önce bitirilmeli ve kazanıma dönüştürülmeli diyorum.”

4/C ve 4/B’lilerin durumu masada görüşüldü

Çalışma konularından bir kaçına ilişkin düzenleme yapılıp yürürlüğe konulduğunu belirten Yalçın, “4/C’yi, 4’B’yi, KİT’lerde memur işi yapan ve işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımız başta olmak üzere bu anlamda derece bekleyen, durumlarına iyileştirme bekleyen arkadaşlarımıza ilişkin çalışmalar yapıldı ama sonuca ulaştırılmadı. Havacılık Tazminatına ilişkin çok yoğun gayret gösterdik ama bürokrasinin ayak oyunları bizi canımızdan bezdirdi. Fiili Hizmet Zammına ilişkin komisyonlar kuruldu, çalışmalar yapıldı dolayısıyla buna ilişkin süreç şekillendirilmeyi ve sonuçlandırılmayı bekliyor. Sivil memurların hukuki durumuna ilişkin tekliflerimiz vardı, kadro derece sınırlamasına, işçilikte geçen sürelerin hizmetten sayılması gibi bazı başlıklar Ocak 2018’e kadar hayata mutlaka geçirilmek durumunda yoksa karşılıklı imzanın bir anlamı olmayacaktır. Çünkü imzayı kamu işveren heyeti adına Çalışma Bakanı ile atıyoruz. Kamu bürokrasisinin görevi onun altını doldurmak, ne hükümetin ne de Sayın Bakanın imzasını yere düşürmemektir. 15 Temmuz sonrasında çeşitli tedbirler alındı, bunları yerinde tedbirler olarak ifade ettik. O süreçten bu sürece devlet güvenliği sağlamak, artçı girişimlerden kendini korumak için hızlı bir şekilde adım attı, bunlar son derece yerindeydi ve bu adımları destekledik” diye konuştu.

“Teklifimiz 3 alternatif şekilde”

Yalçın, tekliflerini toparlayarak Devlet Personel Başkanlığı vasıtasıyla kamu işveren heyetine sunduklarını bildirerek, “92 tane genel teklif var, 658 tane hizmet kolu teklifi var, toplamda 750 teklif söz konusu. Tekliflerimizin sayısını totalde değerlendirip ‘çok teklif’ diye düşünmek kamu görevlilerini, kamuyu bilmemek anlamına gelir. Çünkü kamu geniş bir alan. Büro Memur-Senimizin masaya 150 teklifi var, 56 tane kurum. Dolayısıyla her kurumdan 3 teklif sayabilirsiniz. Bu çok ciddi bir rakam değildir. Her teklifi hakkaniyet zemininde, adalet hedefinde masaya yatıralım ve hep birlikte karar verelim. O zaman bir sonraki toplu sözleşmede teklif sayısının azaldığını göreceğiz yoksa teklif sayısı azalmadığında aynı teklifler masaya gelmekle beraber yeni eklenen sorunlar da masaya gelmeye devam edecektir. Hem genel görüşme hem de komisyon çalışmalarının gün sayısını maksimize etmek durumundayız. Bu teklifler müzakere edilmek ve çözüme kavuşturulmak durumundadır. Dolayısıyla 22 ya da 23’üne kadar bu süreç masada imzalanacaksa toparlanmak durumunda, ondan sonra hakem heyeti devreye girmiş olacaktır genel uzlaşma olmazsa. Faizler yükseliyor, maaşlarımız yerinde sayıyor, döviz kurları yükseliyor maaşlarımız yerinde sayıyor, büyüme gerçekleşiyor, refah artıyor maaşlarımız yerinde sayıyor, maaşın rakamı değişiyor alım gücü azalıyor, maaşın tutarı artıyor fakat ödeneği artmıyor. Dolayısıyla bunun gibi sorunlarımız var. Maaşlarımıza bakıldığında ülkenin büyüme rakamlarıyla örtüştürüldüğünde ortaya çıkan tablo bu anlamda bizim alacaklı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye ekonomisi büyüyor fakat Türkiye’nin büyümesini sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye, finans sektörü faydalanıyor. Büyüme ile elde edilen kaynağın adil bir şekilde paylaştırılacağı bir milat olsun bu 4. Dönem Sözleşme. Biz olmayandan kaynak artışı istemiyoruz var olandan payımıza düşeni bekliyoruz. 3 alternatifli teklifle masaya geldik. Teklifimiz 3 alternatif şekilde ama 3 alternatif teklifimizin bir tek amacı var o da kamu görevlilerinin, kamu gücünü yükseltmek, açlık sınırının bin 600 TL olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin 100 TL rakamlarında bulunduğu bir zeminde kamu görevlilerinin ikisinin arasında yüzde 70-80 oranında baz alırsak refah seviyesinde ücret alacağımız bir toplu sözleşme olsun diyorum” açıklamasını yaptı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Genel Başkan Yardımcısı Turan Çetinkaya, Genel Başkan Danışmanı Bilal Oktay Çiçeklitaş ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

İHA

Etiketler
Yorum Yap
Memur Yaşam
Çalışan Anneler Erken Emekli Olabilir mi? Annelerin Erken Emeklilik Şartı
Çalışan Anneler Erken Emekli Olabilir mi? Annelerin Erken Emeklilik Şartı
Doğum borçlanmaları ile çalışan annelerin sigorta girişlerinden sonra dünyaya gelen çocukları için 3 çocuğa prim borçlanması yapılabilmekte. Sigorta başlangıcından sonra dünyaya gelen ve hayatta bulunan çocukları için her yıla 2 yıl borçlanarak 3 çocuk için toplamda 6 yıl daha erken emekli olabiliyor. 6 yıl prim borçlanma süresi 2160 gün için mutlaka 3 çocuk şartının bulunması gerekiyor.Çalışan Anneler Erken Emekli Olabilir mi? Annelerin Erken Emeklilik Şartı
Taşınır mal sorumlusundan kefalet aidatı kesintisi yapılır
Taşınır mal sorumlusundan kefalet aidatı kesintisi yapılır
Mebe bağlı okullarda taşınır mal sorumlusu görevlilerden kefalet sandığı kesilip kesilmemesi hakkında tereddütler yaşanıyor.
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
2018'de memur zam oranı %4 + %3,5 ve 2019'da %4 + %5 olacak. Bugün saat 11'de imzalar atılacak.
HÜKÜMETTEN MEMURA SON ZAM TEKLİFİ
HÜKÜMETTEN MEMURA SON ZAM TEKLİFİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 için yüzde 3,5+3,5, 2019 için yüzde 4+5 zam teklif ettiklerini açıkladı. Teklifle ilgili konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Teklifi müzakere edilebilir buluyoruz. Konuyu konfederasyonumuzda değerlendirecek ve kamuoyuna ayrıca bir teklif sunacağız" dedi.
MEMUR SEN YENİ ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYOR
MEMUR SEN YENİ ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYOR
Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur sen'in beklentilerinin çok altında bir zam teklifi sunan hükümetten makul bir teklif bekleniyor.
HÜKÜMETTEN MEMURA ZAM AÇIKLAMASI
HÜKÜMETTEN MEMURA ZAM AÇIKLAMASI
Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren memur emeklisi zammı toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet teklifini açıkladı.
PTT 2500 MEMUR ALIMI
PTT 2500 MEMUR ALIMI
2017 PTT memur alım ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu.
BODRUM'DA KORKUTAN DEPREM
BODRUM'DA KORKUTAN DEPREM
Bodrum'da Saat 08.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül’de başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ardı ardına gelmesi sebebiyle arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi ihtimali ortaya çıktı.
408 BİN MEMUR EMEKLİSİNE MÜJDE
408 BİN MEMUR EMEKLİSİNE MÜJDE
Anayasa Mahkemesi 1988’de emekli olan Yeşiltepe’ye emekli ikramiyesi için enflasyon kaynaklı 10 bin 372 TL ‘değer kaybı’ tazminatı ödenmesine karar verdi. Aynı durumda 408 bin memur emeklisi bulunuyor.
MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yürütülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, “Teklifimiz 3 alternatif şekilde ama 3 alternatif teklifimizin bir tek amacı var o da kamu görevlilerinin, kamu gücünü yükseltmek, açlık sınırının bin 600 TL olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin 100 TL rakamlarında bulunduğu bir zeminde refah seviyesinde ücret alacağımız bir toplu sözleşme olsun” dedi.
BAKAN'DAN MEMUR ZAM AÇIKLAMASI
BAKAN'DAN MEMUR ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memurun zam pazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
27°C / 14°C
Durum
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:26
Güneş
05:17
Öğle
12:53
İkindi
16:47
Akşam
20:16
Yatsı
21:58
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 34 24 7 3 +42 75
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 +42 72
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 +28 72
4 Beşiktaş 34 21 5 8 +39 71
5 Trabzonspor 34 15 9 10 +12 55
6 Göztepe 34 13 11 10 -1 49
7 Sivasspor 34 14 13 7 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 -1 46
9 Kayserispor 34 12 14 8 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 14 9 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 -4 40
13 Bursaspor 34 11 17 6 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 16 8 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 -17 33
18 Karabükspor 34 3 28 3 -66 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı