Bu haber 02 Ağustos 2017 09:14:27 Tarihinde eklenmiştir.

MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yürütülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, “Teklifimiz 3 alternatif şekilde ama 3 alternatif teklifimizin bir tek amacı var o da kamu görevlilerinin, kamu gücünü yükseltmek, açlık sınırının bin 600 TL olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin 100 TL rakamlarında bulunduğu bir zeminde refah seviyesinde ücret alacağımız bir toplu sözleşme olsun” dedi.

MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

Kamu görevlilerinin 2018-2019 yıllarına ilişkin mali ve sosyal haklarını belirlemek üzere yürütülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri başladı. Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve 11 hizmet kolunun tümünde yetkili olan Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu. Memur-Sen ve Memur-Sen Konfederasyonuna bağlı 11 yetkili sendika tekliflerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı heyetine teslim etti.

Toplantıda konuşan Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, 20 milyon insanı ilgilendiren 4. Dönem Toplu Sözleşme sürecini başlattıklarını belirterek, “Kamu görevlilerinin sorunlarını çözecek, beklentilerini ve taleplerini karşılayacak, motivasyonunu artıracak, milletine yapılan hizmeti ödüllendirecek bir uzlaşının ortaya çıkması temennisiyle masadayız. Sendikal zemini iyi bilen Sayın Bakanım kamu işveren heyetine başkanlık etmesi bu anlamda bizim açımızdan bir avantajdır diye düşünüyoruz. Çünkü aynı dili konuşuyoruz. Umarım aynı amaca hizmet eder ve sonuçta çalışanları mutlu edecek bir sonuca imza atmış oluruz. Çalışma hayatında ikinci kadın bakan dolayısıyla bir kadın bakanla çalışma hayatını temsil edecek bunun da büyük bir avantaj olduğunu dolayısıyla ülkemiz kadınlarının motivasyonu açısından, kariyeri açsısından, ülkenin geleceğinde söz sahibi olması açısından bir motivasyon kaynağı olduğunu ifade etmek istiyorum” ifadesini kullandı.

“Bütçe imkanları ve mali disiplin kelimeleri bizim masada hoşlanmadığımız kelimeler”

Emek ve ücret arasında sorumluluklar ve haklar, sosyal haklar, sosyal haklar ve insan onuru, çalışma şartları ile hizmet kalitesi arasındaki mutlak bağ gibi bütün parametreleri bilen bir bakanla toplu sözleşme sürecini açmış olduklarını kaydeden Yalçın, “Şimdiye kadarki toplu sözleşme pratiklerini dikkate aldığımızda 15 yılı geride bırakmış bir pazarlık süreci var kamu görevlileri için. Şimdiye kadar ki tecrübeleri dikkate alacak olursak klasik şimdiye kadarki yaklaşımların dışında bir yaklaşım beklediğimizi başlangıçta ifade ediyorum. Kamu işveren tarafının bileşenlerinin mali disiplin ve bütçe imkanları gibi kavramları kullanması bu toplu sözleşmede tarih olsun diyorum. Bütçe imkanları ve mali disiplin kelimeleri bizim masada hoşlanmadığımız kelimeler. Bunları ifade ederken ‘enflasyona ezdirmeme’ söylemi üzerine sos olarak ifade ediliyor. Özel sektöre teşvik, vergi yükünü hafifleten atılımlar, hatta vergi borçlarının affı mali disiplini bozmuyorsa kamu görevlileri açısından, kamu emeklilerine masadan alınacak olan pay da mali disiplini bozmayacak, bütçe imkanlarını zorlamayacaktır. Sermayenin karlılığını artırmak için alacağından bazen vazgeçiliyor, kamu görevlilerinin emeğinin karşılığını hesaplarken hesap makinesinin bir tarafına mali disiplin diğer tarafına da bütçe imkanları tuşunu eklemek bu anlamda doğru olmaz: Daha işin başındayken bu konunun altını özellikle çizmek istiyorum. Toplu sözleşme, mali disiplini bozmanın değil, adil paylaşımı sağlamanın aparatıdır. Toplu sözleşme, bütçe imkanlarını zorlamanın değil kamu maliyesini hakça paylaşmanın aparatıdır. Bu masanın gündemi rakamlar, oranlar, tutarlar değil, haklar ve insanlardır. Altına imza atacağımız ya da imza atmayarak itiraz edeceğimiz sonuç Kamu Görevlileri Hakem Kurulu’na gidecekse burada başlangıçtan bu cümleleri kurmak son derece yerindedir diye düşünüyorum” şeklinde konuştu.

“3. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen bazı hükümler 1 Ocak 2018’e kadar bitirilmeli ve kazanıma dönüştürülmeli”

Masadan çıkacak sonucun insan haklarına, insan onuruna bakışı yansıtacağını söyleyen Yalçın, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Kamu Görevlileri Sendikaları Heyeti’ndeki arkadaşlarımızın bir tek amacı var kamu görevlilerinin ve kamu emeklilerinin bütçeden alacakları payı hakkıyla yerine getirebilmek ve bu konuda beklentiyi karşılayabilmek. Ülkemiz büyüyor, büyük Türkiye söylemiyle hem geleceğe yürüyüşünü hem vizyonunu ifade ediyor altını özenle çiziyoruz ve buna ilişkin de destansı bir duruş gösteriyoruz ülke olarak. 4. Dönem Toplu Sözleşme masasının anahtar kavramları arasına ‘Yeni Türkiye’, ‘Büyük Türkiye’ ibaresini özellikle yerleştirerek bu masadan bu kavramlara yakışır sonuçlar çıkması gerektiğini bir kez daha ifade ediyorum. Toplu sözleşmede yer verilen hükümleri, istendiğinde gereği yapılmayacak, keyfi olarak uygulamaya koymaktan kaçınılacak ya da duruma/konjonktüre göre değişiklik gösterecek tutum ve davranışlar olarak addetmemek gerekiyor.

3. Dönem Toplu Sözleşmesinde kamu görevlilerinin hayatını kolaylaştıran birçok kazanıma kamu işveren heyeti bütün bileşenleri ile birlikte imza attı. Fakat geçen toplu sözleşmeden bu toplu sözleşmeye kadar henüz gerçekleşemeyen maddeler, üzerinde çalışılacak maddeler yeterli miktarda çalışılmasına, rakamlar üzerinde yeteri kadar düşünülmesine rağmen hayata geçirilmemiş durumda. Bütün çabalarımız bu anlamda sonuçsuz kalmış durumda. Ne yazık ki 3. Dönem Toplu Sözleşmede yer verilen bazı hükümler hala duruyor ve 1 Ocak 2018’e kadar bu anlamda yeterli süre var onun için kamu işveren heyeti bu teklifleri masada görüşülmüş kararlaştırılmış olanları, imzanın gereğini yerine getirmek gereken hükümler olarak bunların tamamı bir sonraki toplu sözleşme yürürlüğe girmeden önce bitirilmeli ve kazanıma dönüştürülmeli diyorum.”

4/C ve 4/B’lilerin durumu masada görüşüldü

Çalışma konularından bir kaçına ilişkin düzenleme yapılıp yürürlüğe konulduğunu belirten Yalçın, “4/C’yi, 4’B’yi, KİT’lerde memur işi yapan ve işçi kadrosunda bulunan arkadaşlarımız başta olmak üzere bu anlamda derece bekleyen, durumlarına iyileştirme bekleyen arkadaşlarımıza ilişkin çalışmalar yapıldı ama sonuca ulaştırılmadı. Havacılık Tazminatına ilişkin çok yoğun gayret gösterdik ama bürokrasinin ayak oyunları bizi canımızdan bezdirdi. Fiili Hizmet Zammına ilişkin komisyonlar kuruldu, çalışmalar yapıldı dolayısıyla buna ilişkin süreç şekillendirilmeyi ve sonuçlandırılmayı bekliyor. Sivil memurların hukuki durumuna ilişkin tekliflerimiz vardı, kadro derece sınırlamasına, işçilikte geçen sürelerin hizmetten sayılması gibi bazı başlıklar Ocak 2018’e kadar hayata mutlaka geçirilmek durumunda yoksa karşılıklı imzanın bir anlamı olmayacaktır. Çünkü imzayı kamu işveren heyeti adına Çalışma Bakanı ile atıyoruz. Kamu bürokrasisinin görevi onun altını doldurmak, ne hükümetin ne de Sayın Bakanın imzasını yere düşürmemektir. 15 Temmuz sonrasında çeşitli tedbirler alındı, bunları yerinde tedbirler olarak ifade ettik. O süreçten bu sürece devlet güvenliği sağlamak, artçı girişimlerden kendini korumak için hızlı bir şekilde adım attı, bunlar son derece yerindeydi ve bu adımları destekledik” diye konuştu.

“Teklifimiz 3 alternatif şekilde”

Yalçın, tekliflerini toparlayarak Devlet Personel Başkanlığı vasıtasıyla kamu işveren heyetine sunduklarını bildirerek, “92 tane genel teklif var, 658 tane hizmet kolu teklifi var, toplamda 750 teklif söz konusu. Tekliflerimizin sayısını totalde değerlendirip ‘çok teklif’ diye düşünmek kamu görevlilerini, kamuyu bilmemek anlamına gelir. Çünkü kamu geniş bir alan. Büro Memur-Senimizin masaya 150 teklifi var, 56 tane kurum. Dolayısıyla her kurumdan 3 teklif sayabilirsiniz. Bu çok ciddi bir rakam değildir. Her teklifi hakkaniyet zemininde, adalet hedefinde masaya yatıralım ve hep birlikte karar verelim. O zaman bir sonraki toplu sözleşmede teklif sayısının azaldığını göreceğiz yoksa teklif sayısı azalmadığında aynı teklifler masaya gelmekle beraber yeni eklenen sorunlar da masaya gelmeye devam edecektir. Hem genel görüşme hem de komisyon çalışmalarının gün sayısını maksimize etmek durumundayız. Bu teklifler müzakere edilmek ve çözüme kavuşturulmak durumundadır. Dolayısıyla 22 ya da 23’üne kadar bu süreç masada imzalanacaksa toparlanmak durumunda, ondan sonra hakem heyeti devreye girmiş olacaktır genel uzlaşma olmazsa. Faizler yükseliyor, maaşlarımız yerinde sayıyor, döviz kurları yükseliyor maaşlarımız yerinde sayıyor, büyüme gerçekleşiyor, refah artıyor maaşlarımız yerinde sayıyor, maaşın rakamı değişiyor alım gücü azalıyor, maaşın tutarı artıyor fakat ödeneği artmıyor. Dolayısıyla bunun gibi sorunlarımız var. Maaşlarımıza bakıldığında ülkenin büyüme rakamlarıyla örtüştürüldüğünde ortaya çıkan tablo bu anlamda bizim alacaklı olduğumuzu gösteriyor. Türkiye ekonomisi büyüyor fakat Türkiye’nin büyümesini sadece yüksek gelirli kesim, büyük sermaye, finans sektörü faydalanıyor. Büyüme ile elde edilen kaynağın adil bir şekilde paylaştırılacağı bir milat olsun bu 4. Dönem Sözleşme. Biz olmayandan kaynak artışı istemiyoruz var olandan payımıza düşeni bekliyoruz. 3 alternatifli teklifle masaya geldik. Teklifimiz 3 alternatif şekilde ama 3 alternatif teklifimizin bir tek amacı var o da kamu görevlilerinin, kamu gücünü yükseltmek, açlık sınırının bin 600 TL olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin 100 TL rakamlarında bulunduğu bir zeminde kamu görevlilerinin ikisinin arasında yüzde 70-80 oranında baz alırsak refah seviyesinde ücret alacağımız bir toplu sözleşme olsun diyorum” açıklamasını yaptı.

Toplantıda Kamu Görevlileri Sendikaları Heyet Başkanı, Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Büro Memur-Sen Genel Başkanı Vecdi Yanbaz, Genel Başkan Yardımcısı Turan Çetinkaya, Genel Başkan Danışmanı Bilal Oktay Çiçeklitaş ve Memur-Sen'e bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyonların temsilcileri hazır bulundu.

İHA

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Etiketler
Yorum Yap
Memur Yaşam
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
MEMUR ZAMMI BELLİ OLDU
2018'de memur zam oranı %4 + %3,5 ve 2019'da %4 + %5 olacak. Bugün saat 11'de imzalar atılacak.
HÜKÜMETTEN MEMURA SON ZAM TEKLİFİ
HÜKÜMETTEN MEMURA SON ZAM TEKLİFİ
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Sarıeroğlu, memur ve memur emeklilerinin maaşlarına 2018 için yüzde 3,5+3,5, 2019 için yüzde 4+5 zam teklif ettiklerini açıkladı. Teklifle ilgili konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın, "Teklifi müzakere edilebilir buluyoruz. Konuyu konfederasyonumuzda değerlendirecek ve kamuoyuna ayrıca bir teklif sunacağız" dedi.
MEMUR SEN YENİ ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYOR
MEMUR SEN YENİ ZAM TEKLİFİNİ BEKLİYOR
Toplu sözleşme görüşmelerinde Memur sen'in beklentilerinin çok altında bir zam teklifi sunan hükümetten makul bir teklif bekleniyor.
HÜKÜMETTEN MEMURA ZAM AÇIKLAMASI
HÜKÜMETTEN MEMURA ZAM AÇIKLAMASI
Yaklaşık 3.2 milyon memur ve 1.9 milyon memur emeklisini ilgilendiren memur emeklisi zammı toplu sözleşme görüşmelerinde hükümet teklifini açıkladı.
PTT 2500 MEMUR ALIMI
PTT 2500 MEMUR ALIMI
2017 PTT memur alım ne zaman yapılacak sorusunun yanıtı belli oldu.
BODRUM'DA KORKUTAN DEPREM
BODRUM'DA KORKUTAN DEPREM
Bodrum'da Saat 08.18'de meydana gelen depremin büyüklüğü 4,6 olarak açıklandı.
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
KURBAN BAYRAMI TATİLİ KAÇ GÜN?
Bu yıl 30 Ağustos Zafer Bayramı ve 1 Eylül’de başlayacak olan Kurban Bayramı’nın ardı ardına gelmesi sebebiyle arefe gününün tam gün ilan edilebilmesi ihtimali ortaya çıktı.
408 BİN MEMUR EMEKLİSİNE MÜJDE
408 BİN MEMUR EMEKLİSİNE MÜJDE
Anayasa Mahkemesi 1988’de emekli olan Yeşiltepe’ye emekli ikramiyesi için enflasyon kaynaklı 10 bin 372 TL ‘değer kaybı’ tazminatı ödenmesine karar verdi. Aynı durumda 408 bin memur emeklisi bulunuyor.
MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
MEMUR-SEN'İN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ
Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, yürütülecek 4. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde, “Teklifimiz 3 alternatif şekilde ama 3 alternatif teklifimizin bir tek amacı var o da kamu görevlilerinin, kamu gücünü yükseltmek, açlık sınırının bin 600 TL olduğu, yoksulluk sınırının 4 bin 100 TL rakamlarında bulunduğu bir zeminde refah seviyesinde ücret alacağımız bir toplu sözleşme olsun” dedi.
BAKAN'DAN MEMUR ZAM AÇIKLAMASI
BAKAN'DAN MEMUR ZAM AÇIKLAMASI
Çalışma Bakanı Jülide Sarıeroğlu, memurun zam pazarlığı ile ilgili açıklamalarda bulundu.
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
BENZİN VE MOTORİNE ZAM GELİYOR
Benzin ve motorine 1 Ağustos'tan itibaren 11 kuruş zam bekleniyor.
İSTANBUL SELE TESLİM OLDU! METEOROLOJİ UYARDI
İSTANBUL SELE TESLİM OLDU! METEOROLOJİ UYARDI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi, kent genelindeki farklı bölgelerde 20-25 dakika etkili olan şiddetli yağış ve fırtına hayatı olumsuz etkiledi.
MEMUR ALIMI DEĞİŞİYOR ARTIK...
MEMUR ALIMI DEĞİŞİYOR ARTIK...
Memur olmak isteyenleri yakından ilgilendiren bu haberde artık memur olmak için bazı değişikler yapılıyor
ÇOK SAYIDA TRAFİK POLİSİ GÖZALTINA ALINDI
ÇOK SAYIDA TRAFİK POLİSİ GÖZALTINA ALINDI
İstanbul Organize Suçlarla Mücadele ekipleri 97 kişiyi gözaltına aldı.
7 BİN BEKÇİ ALIM ŞARTLARI
7 BİN BEKÇİ ALIM ŞARTLARI
Resmi Gazete'de yayımlanan 690 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile Emniyet Genel Müdürlüğü bünyesinde 7 bin çarşı ve mahalle bekçisi kadro ihdası yapıldı.
2017 Yılında Kamu Görevlileri Ve Emeklilere Yapılan Zamlar
2017 Yılında Kamu Görevlileri Ve Emeklilere Yapılan Zamlar
2017 yılında kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarında yapılan artışlar, Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme ile belirlenmiştir. Bu kapsamda;
YENİ POLİS ŞAKA KURBANI
YENİ POLİS ŞAKA KURBANI
Antalya’da henüz 23 günlük polis memuru kaza ile arkadaşı tarafından vurularak hayatını kaybetti.
90 BİN CAMİDE SALALAR OKUNDU
90 BİN CAMİDE SALALAR OKUNDU
Türkiye’nin 81 ilindeki 90 bin camide salalar okundu.
2017 Uzman Çavuş maaşları ne kadar?
2017 Uzman Çavuş maaşları ne kadar?
Uzman Çavuş adaylarının maaş durumları,sosyal güvenceleri hakkında bilgiler aktaracağız.
15 TEMMUZ GÜNÜ RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLDİ Mİ?
15 TEMMUZ GÜNÜ RESMİ TATİL OLARAK KABUL EDİLDİ Mİ?
Vatandaşlar arasında merak edilen sorulardan biri olan 15 Temmuz'un resmi tatil olup olmayacağı açıklığa kavuştu.
FARKLI İLLERDE GÖREV YAPAN ÇİFTİN AÇTIĞI DAVADAKİ KARAR EVLİ MEMURLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
FARKLI İLLERDE GÖREV YAPAN ÇİFTİN AÇTIĞI DAVADAKİ KARAR EVLİ MEMURLARI YAKINDAN İLGİLENDİRİYOR
Balıkesir' görev yapan ebe , eşinin görev yerine yakın olması nedeniyle Altıeylül ve Karesi ilçelerine tayin talebinde bulundu.Talebin reddedilmesi üzerine sendika tarafından dava açıldı.
ARKADAŞININ BEBEĞİNE CAN OLDU
ARKADAŞININ BEBEĞİNE CAN OLDU
Hemşire Makbule Yüksel Hardal 3 yaşınki yeğenini lösemiden kaybetmenin acısını yaşarken arkadaşının 6 aylık bebeğine karaciğer vericisi olarak can aşıladı.
BURSA ÜMİTALAN KÖYÜNDE HOBİ VE YATIRIMLIK SATILIK TARLA
BURSA ÜMİTALAN KÖYÜNDE HOBİ VE YATIRIMLIK SATILIK TARLA
Bursa Ömitalan Köyünde Acil Satılık Tarla
KURAN ÖĞRENMEK İSTEYEN ESNAFIN AYAĞINA GİDEREK KURAN ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYOR
KURAN ÖĞRENMEK İSTEYEN ESNAFIN AYAĞINA GİDEREK KURAN ÖĞRENMELERİNİ SAĞLIYOR
Aydın'da 26 yıldır imamlık yapan 47 yaşında ki imam Gazanfer Arslan,boş zamanlarında kapı kapı dolaşarak esnafa kuran öğretiyor.
HEMŞİRE SEVGİLİYE SU ALTINDA UNUTULMAYACAK EVLİLİK TEKLİFİ
HEMŞİRE SEVGİLİYE SU ALTINDA UNUTULMAYACAK EVLİLİK TEKLİFİ
Bodrum'da turizm işi yapan Serdar Ataman,su atında sevgilisine unutamayacağı bir evlilik teklifinde bulundu.
KRAKOW HER DAİM ÇOK GÜZEL
KRAKOW HER DAİM ÇOK GÜZEL
KRAKOW VE ŞEHRİN KALBİ "KAZİMİERZ"
HEMŞİRE ANNE İLE POLİS BABANIN EN ACI ANI
HEMŞİRE ANNE İLE POLİS BABANIN EN ACI ANI
Ankara'da 13 katlı apartmanın 9. katında oturan Çevik çiftinin 3.5 yaşında ki çocukları balkondan düşerek hayatını kaybetti.
EN UZUN KELİME YARIŞMASI
EN UZUN KELİME YARIŞMASI
10 dilde yayın yapan Euronews kanalı en uzun kelime yarışması düzenledi.Yarışmada birincilik Türkçe'nin oldu.
BİREYSEL EMEKLİLİKTEN AYRILIŞ ORANI ŞAŞIRTTI
BİREYSEL EMEKLİLİKTEN AYRILIŞ ORANI ŞAŞIRTTI
Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Bireysel Emeklilik Sistemi(BES) ile ilgili olarak yaptığı açıklamada sistemden çıkış oranlarının yüzde 52 olduğunu söyledi.
BOKEH FOTOĞRAFÇILIK
BOKEH FOTOĞRAFÇILIK
Romantik arka planlar,eğlenceli kareler,çarpıcı sonuçlar .Yeni nesil fotoğrafçıların en etkin kullandıkları tekniklerden biri olan BOKEH bu yazımızda incelememiz altında.
BURSA'DA SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ
BURSA'DA SİGARAYI BIRAKMAK İÇİN POLİKLİNİKLERE BAŞVURAN KİŞİ SAYISI 10 BİNİ GEÇTİ
Dünya Sigarasız Günü aktiviteleri kapsamında, Bursa Sağlık Müdürlüğü konferans salonunda plaket töreni ve panel düzenlendi.
HEM CÜZDANINIZI HEM DE ELEKTRONİKLERİNİZİ KORUYUN
HEM CÜZDANINIZI HEM DE ELEKTRONİKLERİNİZİ KORUYUN
Tasarruf evden başlar.elektrikli ev aletlerini kullanarak.dikkat edeceğiniz detaylarla ömrünü uzatabilir hem de bütcenize katkıda buluna bilirsiniz.
OKSİJEN MASKESİ TAKILIYKEN SİGARA İÇMEYE ÇALIŞAN HASTA KENDİNİ YAKTI
OKSİJEN MASKESİ TAKILIYKEN SİGARA İÇMEYE ÇALIŞAN HASTA KENDİNİ YAKTI
Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalığı (KOAH) hastası 76 yaşında ki Hasbi A, oksijen maskesiyle birlikte sigara içmeye çalışınca oksijenin alev almasıyla bir anda alevler içinde kaldı.
GÖRÜŞÜLEN YENİ TALEPLERE GÖRE MEMURLAR FAZLADAN İZİN YAPABİLECEK
GÖRÜŞÜLEN YENİ TALEPLERE GÖRE MEMURLAR FAZLADAN İZİN YAPABİLECEK
Kamu Personeli Danışma Kurulu’nda gündeme gelmesine karar verilen izin konusu kabul görürse memurlar fazladan izin yapabilecekler.
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE KAMUDA KATILDI
İSTİHDAM SEFERBERLİĞİNE KAMUDA KATILDI
Türkiye'de devam eden istihdam seferberliğine kamuda katıldı.
FRANSADA DOKTOR AÇIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BAKIN NE YAPTILAR
FRANSADA DOKTOR AÇIĞINA DİKKAT ÇEKMEK İÇİN BAKIN NE YAPTILAR
Laigneville Belediyesi'nin Başkanı Christophe Dietrich, belediyesinin görev yetkisinin olduğu bölgede doktor açığına dikkat çekmek için ilginç bir karara imza atttı.
EVE BEBEK GELİYOR HER ŞEYE HAZIRLIKLIMISINIZ ?
EVE BEBEK GELİYOR HER ŞEYE HAZIRLIKLIMISINIZ ?
Uzun zamandır bir bebeğin hayalini kuruyordunuz ve nihayet o müjdeli haberi aldınız.Peki şimdi ne olacak?
29 NİSAN  2017 AÇIĞA ALINMA VE GERİ İADE KHK'SI YAYINLANDI
29 NİSAN 2017 AÇIĞA ALINMA VE GERİ İADE KHK'SI YAYINLANDI
OLAĞANÜSTÜ HAL KAPSAMINDA BAZI TEDBİRLER ALINMASI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME
ÇALIŞANLARDAN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN GELİRİ ORANINDA YAPILMASI İÇİN DAVA AÇILDI
ÇALIŞANLARDAN YAPILAN GELİR VERGİSİ KESİNTİLERİNİN GELİRİ ORANINDA YAPILMASI İÇİN DAVA AÇILDI
Memur ve işçilerden alınan gelir vergisi kesintilerinin çalışanların geliri oranında yapılması için Maliye Bakanlığı'na Enerji Bir-Sen'in yaptığı başvuru olumsuz sonuçlandı. Enerji Bir-Sen konuyu mahkemeye taşıdı.
MEMURLAR OFFLİNE MODA GEÇMEDEN ÖNCE
MEMURLAR OFFLİNE MODA GEÇMEDEN ÖNCE
Hafta sonu her şeyden ve teknolojiden uzak bir kaçamak yapmanın kuruyorsunuz.Tam da mevsimi.
KIDEM TAZMİNATI VE MEMUR ANNEYE ÇALIŞMA İLK ADIM ATILIYOR
KIDEM TAZMİNATI VE MEMUR ANNEYE ÇALIŞMA İLK ADIM ATILIYOR
Pazartesi günü yapılması planlanan Bakanlar Kurulu'nda memur anneye yarım gün çalışmasından kıdeme kadar özlük haklara ilişkin çözüm takvimi ortaya konulacak
Obezite Şişmanlık Nedir ?
Obezite Şişmanlık Nedir ?
Obezite günümüzde gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin en önemli sağlık sorunları arasında yer almaktadır. Obezite genel olarak bedenin yağ kütlesinin yağsız kütleye oranının aşırı artması sonucu boy uzunluğuna göre vücut ağırlığının arzu edilen düzeyin üstüne çıkmasıdır.
Topuklu Kadınlar Sahaya İniyor
Topuklu Kadınlar Sahaya İniyor
Projesi kapsamında 1'i hakem 21 kadın, Bursa’da kanser hastası olan bir anneye destek olmak amacıyla halı sahada futbol maçı oynadı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
8 Mart Dünya Kadınlar Günü
Kadın ve Ssğlık
ÇOCUKLARIN YANINDA SİGARA İÇMENİN ZARARLARINI BİLİYORMUSUNUZ ?
ÇOCUKLARIN YANINDA SİGARA İÇMENİN ZARARLARINI BİLİYORMUSUNUZ ?
Çocuklarımızın sigara dumanına uzun süre ya da kısa süre maruz kalması arasında fark yoktur.
KADIN VE BESLENME
KADIN VE BESLENME
Sağlıklı bir kadının günlük alması gerekli besinler ve miktarları nelerdir? Aşağıdaki Besin Grupları ve Sağlıklı Beslenme Tabağı ile bunu açıklamaya çalışalım.
SEÇİLİRSE AMERİKA'NIN İLK MÜSLÜMAN VALİSİ DOKTOR SAYED OLACAK
SEÇİLİRSE AMERİKA'NIN İLK MÜSLÜMAN VALİSİ DOKTOR SAYED OLACAK
Amerika'nın Michigan eyaletinde vali adayı olan 32 yaşındaki doktor ve halk sağlığı aktivisti Abdulrahman Mohamed el-Sayed,seçilirse ülkenin ilk Müslüman valisi olacak.
KANSER HASTALARININ AKININA UĞRAYAN KÖY
KANSER HASTALARININ AKININA UĞRAYAN KÖY
Osmanlı Döneminde hasta olan şehzadelerin sağlıklarına kavuşmaları için gönderildikleri mahalle kanser hastalarının akınına uğruyor.
15 TEMMUZ GECESİ MİLLETİN DEVLEŞTİĞİ GECEDİR
15 TEMMUZ GECESİ MİLLETİN DEVLEŞTİĞİ GECEDİR
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişiminin önlenmesinde büyük katkı sağlayan protestoların simgelerinden biri olan Şerife Boz, 15 Temmuz gecesi yaşananları anlattı.
ROBERT DE NİRO'DAN AŞILAR İLE İLGİLİ GERÇEĞİ YAZANA ÖDÜL
ROBERT DE NİRO'DAN AŞILAR İLE İLGİLİ GERÇEĞİ YAZANA ÖDÜL
ABD'li ünlü aktörden çılgın teklif.Ünlü aktör çocuk aşıları ile ilgili gerçeği yazan gazetecilere 100 bin dolar ödül vereceğini açıkladı.
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:14
Güneş
06:41
Öğle
13:05
İkindi
16:31
Akşam
19:17
Yatsı
20:37
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 25 5 4 +40 79
2 Fenerbahçe 34 22 4 8 +33 74
3 Torku Konyaspor 34 19 6 9 +11 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 7 11 +18 59
5 Osmanlıspor FK 34 14 10 10 +16 52
6 Galatasaray 34 13 9 12 +20 51
7 Kasımpaşa 34 14 12 8 +10 50
8 Akhisar Belediyespor 34 11 10 13 +1 46
9 Antalyaspor 34 12 13 9 +1 45
10 Gençlerbirliği 34 13 15 6 0 45
11 Bursaspor 34 13 16 5 -8 44
12 Trabzonspor 34 12 18 4 -19 40
13 Çaykur Rizespor 34 9 15 10 -9 37
14 Gaziantepspor 34 9 16 9 -19 36
15 Kayserispor 34 7 14 13 -16 34
16 Medicana Sivasspor 34 6 15 13 -14 31
17 Eskişehirspor 34 8 20 6 -25 30
18 Mersin İdmanyurdu 34 5 23 6 -40 21