Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 13 Haziran 2017 00:22:22 Tarihinde eklenmiştir.

4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan Röntgen Teknisyeni gibi 4/B sözleşmeli personellerin fiili hizmeti nasıl hesaplanır ?


 

RADYASYON KAYNAKLARI İLE ÇALIŞAN 657 SK 4/B SÖZLEŞMELİ PERSONEL FİİLİ HİZMET SÜRESİ ZAMMI

 

Bu yazımızda; Radyasyon Kaynakları ile çalışan 4/B sözleşmeli personel maaşı nasıl hesaplanır ? Fiili hizmet süresi zammına ait e-bildirgeler nasıl verilir ? Bu hususlarda bilgi vermeye çalışacağım.

 

657 SK 4/B Sözleşmeli Personel Çalışma Süresinin Hesaplanması

3153 sayılı radiyoloji, radiyom ve elektrikle tedavi ve diğer fizyoterapi müesseseleri hakkında kanunun; Ek Madde 1 – (Ek: 21/1/2010-5947/9 md.)İyonlaştırıcı radyasyonla teşhis, tedavi veya araştırmanın yapıldığı yerler ile bu iş veya işlemlerde çalışan personelin haftalık çalışma süresi 35 saattir. ” denmektedir.Çalışma süresi 30/01/2010 tarihinden itibaren haftalık 35 saat , 30/01/2010 tarihinden önce ise günde 5 saatten fazla olmaması gerekmektedir.

 

Sosyal Güvenlik Kurumu’nun 2009/79 sayılı ve Fiili Hizmet Süresi Zammı Uygulaması konulu Genelgesinde ve Sosyal Güvenlik Kurumunun Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu İnsan Kaynakları Kurum Başkan Yardımcılığı’na yazmış olduğu 09/08/2012 tarih ve B.13.2.SGK.0.12.01.19/5510.40.11/14129275 sayılı yazılarında (http://www.tkhk.gov.tr/Dosyalar/a78028eabba24414a688b8040fff7cec.pdf) çalışma süresinin nasıl hesaplanacağı hakkında bilgi verilmiştir.

 

ÖRNEK

-15/05/2017-14/06/2017 tarihleri arasında röntgen biriminde çalışan sağlık teknikerinin fiili hizmet çalışma süresi ne kadardır?

15/05/2017-14/06/2017 dönemimde 22 mesai günü vardır.22x7=154 saat ,154/7,5=20,53 tama iblag edilmesi gerektiğinden 21 gündür.

*Sağlık Kuralları Bakımından Günde Ancak Yedi buçuk Saat veya Daha Az Çalışılması Gereken İşler Hakkında Yönetmelik gereği 7,5 bölüyoruz. (RG:15/04/2014 tarih ve 25434 sayılı)

 

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 4/B Sözleşmeli Personel

Belge Türü ve Prim Oranları

 

Prim ödeme gün sayısına 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan
sigortalılardan,

* İşsizlik sigortası hariç tüm sigorta kollarına tabi olanlar için;

 -(33) nolu belge

* 90 gün fiilî hizmet süresi zammı eklenecek işlerde çalışan sigortalılar için;

-% 2 Kısa Vadeli Sigorta Kolları Primi ,% 12,5 Malullük Yaşlılık ve Ölüm Sigortası Primi , %7,5 Genel Sağlık Sigortası Primi olmak üzere işveren kesintisi toplamı % 22 dir.

 

 

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 4/B Sözleşmeli Personel Maaş Hesaplanması

-4B sözleşmeli personel maaşını peşin almaktadır. Personelin aylık fiili hizmet çalışma süresini hesaplayabilmek için maaşı ödenen ayın bitmesi gerekmektedir. Bu durumda Haziran ayı maaşı hesaplanırken,15/05/2017-14/06/2017 Mayıs dönemi için personelin çalışma süresi bulunur ve Haziran ayı maaşı bu süreye göre hesaplanır.

ÖRNEK:

-15/05/2017-14/06/2017 tarihleri arasında 22 mesai günü çalışan Lisans mezunu 4B sözleşmeli personelin Haziran ayı maaşını hesaplayalım.

22x7=154 saat

154/7,5=20,53 tama iblağ edileceğinden 21 gündür.

 

-21 günlük brüt ücretin; işveren kesintisi %22 ,işçi kesintisi %14 toplam % 36

 

-9 günlük brüt ücretin; işveren kesintisi %20,5 , işçi kesintisi %14 toplam % 34,5

 

olarak hesaplama yapılacaktır.

 

 

*Dikkat edilmesi gereken husus şudur;

4/B sözleşmeli personel işveren kesintisi oranı % 20,5 iken

Radyasyon Kaynakları ile çalışan 4/B sözleşmeli personel işveren kesintisi oranı % 22 dir.

 

 

 

Radyasyon Kaynakları İle Çalışan 4/B Sözleşmeli Personel e-Bildirge Verilmesi

Radyasyon Kaynakları ile çalışan 4/B sözleşmeli personel için; e-bildirge verilirken 2 tane belge doldurulur.

*(13) nolu Belge(normal çalışma için)

*(33) nolu Belge(FHZ çalışma için)

 

 

 

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap