Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 25 Haziran 2017 11:25:05 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURLARA VERİLEN DİSİPLİN CEZALARI

Yönetmeliklerde belirtilen emrettiği ödevleri yurt içinde veya dışında yerine getirmeyenlere, uyulmasını zorunlu kıldığı hususları yapmayanlara, yasakladığı işleri yapanlara durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre disiplin cezaları verilmektedir.

 

 

Devlet memurlarına durumun niteliğine ve ağırlık derecesine göre verilen disiplin cezaları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 125 inci maddesinde düzenlenmiştir.

 

Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak fiileri içinde disiplin cezası verilmektedir.

 

657 sayılı Kanun, “Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işleyen memurlar hakkında KINAMA cezası verilmesini öngörmektedir.Ancak kınama cezası verilen memur geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ve başarı durumlarına göre cezası UYARMA cezasına çevrilebilir.

 

KINAMA cezası verilen memurun bu cezası özlük dosyasında 5 yıl süreyle yer almaktadır.Bu cezanın özlük dosyasından silinmesi için gerekli olan 5 yıl içinde memur aynı cezayı alırsa hakkında bir derece ağır olan AYLIKTAN KESME cezası uygulanır.

 

657 sayılı Kanun, “Hizmet içinde Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunmak” fiilini işleyen memur hakkında AYLIKTAN KESME cezası verilmesini öngörmüştür.

 

AYLIKTAN KESME cezası verilen memur hakkında, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları ve başarı durumlarına göre cezası bir derece hafif olan KINAMA cezası şeklinde uygulanabilir.

 

Özlük dosyasından bu cezanın silinebilmesi için 10 yıl geçmesi gerekmektedir.Memur 10 yıl içinde aynı fiili yeniden işlerse hakkında bir derece ağır olan KADEME İLERLEMESİNİN DURDURULMASI cezası uygulanabilir.

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Ahmet SÜREN
    Ahmet SÜREN , 30 Eylül 2015 11:15:16
    genel bütçeli kurumlarda eğitim yolluğu verilirken de mi aynı işlemler yapılacaktır?
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır