Bu haber 01 Haziran 2017 05:40:46 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURA TAHSİL EDİLEN LOJMANLARDA PUANLAMA

Kamu görevlilerine tahsis edilen lojmanlarda ikamet edecekler bazı kriterlere göre yapılan puanlamalara göre belirlenir.

 

 

Kamu görevlilerine yapılan lojman tahsis şekillerinden biriside “sıra tahsisli” konutlardır.Bu konutlarda oturacak olanlar, bazı kriterlere göre yapılan puanlama sonucuna göre belirlenmektedir.

 

Sıra tahsisli konutlardan yararlanmak isteyen memurlar Kamu kurum ve kuruluşlarında oluşturulan konut dağıtım komisyonu tarafından değerlendirilir.Başvuru sonrası yapılan değerlendirmede personel hakkında puanlama yapılarak puana göre sıralanmakta ve bu sıraya göre mevcut konutların tahsisi yapılmaktadır

 

Eşit puana sahip personel olması durumunda; hizmet süresi fazla olana konut tahsisi yapılır, hizmet süreleri de eşit ise komisyon tarafından ad çekme suretiyle konut tahsisi yapılır.

 

Sıra tahsisli konutlarda puanlandırma kriterleri ise şöyledir:

 

 

PUANLAMA KRİTERLERİ

PUAN

Personelin görevindeki başarısı (sicili çok iyi veya iyi olanlar hakkında yapılan bu puanlamada, hakkında sicil düzenlenmeyen personele ilişkin değerlendirmelerde tereddüt yaşanabilmektedir)

+10 puan

Evli olan personele

+6 puan

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kamu Konutları Kanununa tabi) geçen hizmet süresinin her bir yılı için

+5 puan

Personelin bakmakla yükümlü olduğu çocuklarından her biri için (en çok 2 çocuk)

+3 puan

Personelin, kanunen bakmakla yükümlü olduğu (eşi ve çocukları dışında)  ve konutta birlikte oturacağı her bir aile ferdi için

+1 puan

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kamu Konutları Kanununa tabi) konut tahsisi için beklenilen her bir yıl için

+1 puan

Personelin kendisinin (aylık ve özlük haklarına ilişkin gelirleri hariç)  ve kanunen bakmakla yükümlü olup konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira geliri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamı15.000 gösterge rakamının aylık katsayısıyla çarpımı tutarını geçiyorsa (2017 yılı ilk 6 ayında 1441 TL’ yi geçerse)

-1 puan

Kamu kurum ve kuruluşlarında (Kamu Konutları Kanununa tabi) daha önce konuttan yararlandığı her yıl için

-3 puan

Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla yükümlü olup konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede mücavir alan sınırları dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her bir konutu için

-10 puan

Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla yükümlü olup konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her bir konutu için

-15 puan

 

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap