Bu haber 02 Mayıs 2017 11:59:00 Tarihinde eklenmiştir. 2553 Defa Okundu.

UNUTULAN HARCIRAHLAR SONRADAN ALINABİLİR Mİ?

Kazandıkları halde çeşitli nedenlerle alınamayan harcırahlar talep edilmesi halinde sonradan alınabilir mi?

UNUTULAN HARCIRAHLAR SONRADAN ALINABİLİR Mİ?

 

 

Devlet memurlarının atama, nakil veya geçici görevlendirme işlemlerine istinaden hak kazandıkları ve çeşitli nedenlerle alamadıkları harcırahları sonradanda talep edilmesi durumunda alabilirler.

 

Devlet memurlarının bu alınmayan harcırahlarını almaları için kabul edilebilir bir mazeretleri yoksa 5 yıllık süreyi de aşmamaları gerekmektedir.Konuyla ilgili, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununa göre ( madde 34/3); ilgili olduğu malî yılın sonundan

başlayarak beş yıl içinde alacaklıları tarafından geçerli bir mazerete dayanmaksızın, yazılı talep edilmediğinden veya belgeleri verilmediğinden dolayı ödenemeyen borçlar zamanaşımına uğramaktadır.

 

Devlet memurları atama, naklen atama veya geçici görevlendirme gibi işlemler nedeniyle, geçici görev harcırahı veya sürekli görev harcırahına hak kazanabilmektedir.

 

Harcırah ödemeleri belli sürelerde yapılması gerekmektedir. Ancak belli süreler içinde ödenmesi ilgililere ödenmesi gerekmekle birlikte, çeşitli sebeplerle ödenmediği, alınmasının unutulduğu durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

 

ALINMAYAN HARCIRAHLARIN TALEP EDİLME İŞLEMLERİ

 

1-Harcıraha konu işlemde, bu işlem nedeniyle harcırah ödenmeyeceğinin (yolluksuz) belirtilmiş olması durumunda, söz konusu işlemin ilgili memura tebliğ edildiği tarihten itibaren 60 gün içinde bu işleme karşı doğrudan dava açabilir.

 

İlgili memur dava açmadan önce idari işlemin geri alınmasını, değiştirilmesini, kaldırılmasını veya yeni bir işlem yapılmasını da dava açma süresi içinde isteyebilir. Bu başvuru, başlamış olan dava açma süresini durdurur ve talebe 60 gün içinde bir cevap verilmemesi 

 

veya talebin reddedilmesi durumunda, dava açma süresi durduğu yerden yeniden işlemeye başlar.

 

2-Harcıraha konu işlemde, bu işlem nedeniyle harcırah ödenip ödenmeyeceğine ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı ya da bu konuda ayrıca bir işlem yapılmadığı hallerde, ilgili kuruma memuru tarafından herhangi bir tarihte (5 yıllık zamanaşımı süresi içinde)

başvuru yapılarak harcırah talebinde bulunulabilir. Bu başvurunun açık ve zımni olarak reddedilmesi durumunda, red tarihinden itibaren 60 gün içinde dava açabilir.

 

Genellikle işlemde yolluğa ilişkin herhangi bir ibarenin yer almadığı durumlara, memur hak etmiş olduğu bir harcırah ödemesini, ilgili olduğu mali yılı izleyen 5 yılın sonuna kadar yazılı olarak istemeleri gerekmektedir.Yazılı olarak 5 yıl içinde başvurmaları durumunda

 ödeme zamanaşımına uğramamış olacaktır. ayrıca, kabul edilebilir bir mazerete istinaden talep edilememiş olması halinde, 5 yıl geçmiş olsa bile söz konusu harcırah istenebilecektir.

Yorum Yap
Harcırah Kanunu
Yolluk Alma Durumları ve Örneklerle İl içi Yer Değiştirmelerde Harcırah Ödenmesi
Yolluk Alma Durumları ve Örneklerle İl içi Yer Değiştirmelerde Harcırah Ödenmesi
Yolluk Alma Durumları ve Örneklerle İl içi Yer Değiştirmelerde Harcırah Ödenmesi idareler harcırah verilmesi veya verilmemesini icap ettirecek olan çeşitli illere ait uygulama örneklerini de göz önünde bulundurarak yukarıda yapılan açıklamalar doğrultusunda uygulamalarına devam edecekler, ihtiyaç duyulması halinde o il genelinde farklı uygulamaların önüne geçilebilmesi amacıyla defterdarlıklardan yol gösterici mahiyette görüş alacaklardır.
2017 TEMMUZ EMEKLİ YOLLUĞU TUTARI
2017 TEMMUZ EMEKLİ YOLLUĞU TUTARI
Emekli yolluğu,2017 temmuz emekli tazminatı tutarı ne kadar oldu ?
Arazi Tazminatı Kimlere Verilir ?
Arazi Tazminatı Kimlere Verilir ?
Arazi tazminatından kimler faydalanır ?
Denetim Elamanlarının Gündelikleri Nasıl Hesaplanır?
Denetim Elamanlarının Gündelikleri Nasıl Hesaplanır?
Denetim epersonelinin harcırahı nasıl hesaplanır ?
Asistan iken DHY olarak açıktan atananlara harcırah ödenecek mi?
Asistan iken DHY olarak açıktan atananlara harcırah ödenecek mi?
Devlet hizmet yükümlüsü olarak açıktan atanan asistanlara yolluk ödenecek mi
UNUTULAN HARCIRAHLAR SONRADAN ALINABİLİR Mİ?
UNUTULAN HARCIRAHLAR SONRADAN ALINABİLİR Mİ?
Kazandıkları halde çeşitli nedenlerle alınamayan harcırahlar talep edilmesi halinde sonradan alınabilir mi?
GÖREV GÜNDELİĞİNİN ÖDENMESİNDE SÜRE SINIRLANDIRILMASI OLAN GÖREVLENDİRMELER
GÖREV GÜNDELİĞİNİN ÖDENMESİNDE SÜRE SINIRLANDIRILMASI OLAN GÖREVLENDİRMELER
Devlet memurları, geçici görevlendirmelerle memuriyet mahalli dışına gönderildiklerinde kendilerine görev harcırahı ödenir. Geçici görev harcırahı olarak ödenen gündelikten, bazı memurlar geçici görev süresince yararlanırken, bazı memurlar ise belli sürelerle yararlanabilmektedir.
Mesleki, Sıhhı Yeterlilik ve İmtihan veya Hava Değişimi  Maksadıyla Gönderilenlere Verilecek Gündelikler Nasıl Hesaplanır
Mesleki, Sıhhı Yeterlilik ve İmtihan veya Hava Değişimi Maksadıyla Gönderilenlere Verilecek Gündelikler Nasıl Hesaplanır
Mesleki ve sıhhi yeterlilik
Seyyar Görev Tazminatı Kimlere Verilir?
Seyyar Görev Tazminatı Kimlere Verilir?
Seyyar Görev Tazminatı
Gündelikler Nasıl Belirlenir?
Gündelikler Nasıl Belirlenir?
Harcırah Gündelik Neye Göre Belirlenir ?
Geçici Görev Yolluğu Neleri  İçerir?
Geçici Görev Yolluğu Neleri İçerir?
Geçici Görev Yolluğu Hesaplama Usulleri
MEMURUN YOLLUK TALEBİNE EKLEMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR ?
MEMURUN YOLLUK TALEBİNE EKLEMESİ GEREKEN BELGELER NELERDİR ?
Harcıraha eklenecek belgeler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:50
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:58
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?