Bu haber 26 Ocak 2017 03:17:33 Tarihinde eklenmiştir. 6221 Defa Okundu.

UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?

UZMAN HEKİM EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR, EK ÖDEMEYİ NELER ETKİLER ?

UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?

 

Uzman tabip performansa dayalı döner sermaye ek ödeme hesaplamasında kullanılacak unsurlar nelerdir.

 

Unvan katsayısı, Limit Katsayısı, Performans Puanı, Hastane Ortalaması, Net Performans, Döner Sermaye Katsayısı,Çalışma Gün Katsayısı , DSSÖ Brüt,Vergi matrahı

 

Örnek A)-  Aralık ayında 50.000 Puan üretip herhangi bir izin kullanmayan hekimin ek ödemesi nasıl hesaplanır.

 

Hastane ortalamasını 30.0000 ,  Döner Sermaye Katsayısını 0,1 olarak baz alalım.

Ek Ödeme Nasıl Hesaplanır. (Net Performans * Döner sermaye) = Brüt Ücret

Brüt ücret - DSSÖ = Ek Ödeme Brütü

Ek Ödeme Brütü - (Gelir Vergisi + Damga Vergisi)= Net Ele Geçen Tutar

 

 

1- Hekim Puanının Unvan Katsayısı ile çarpılması sonucu Net Performans bulunur. Uzman Hekim Unvan katsayısı 2,50'dir. 50.000 X 2,5 = 125.000 Hekimin Net Performansı 125.000 olarak hesaplanır.

 

2-Net performansın Döner Sermaye Katsayısı İle Çarpılması sonucu Brüt ücret bulunur. 125000X0,01 = 12.500

 

3- Bulunan brüt ücretten DSSÖ ve 375 Denge Tazminatı (Sabit Ek Ödemenin brütü) düşülür.   12.500-(2967,97+233,08) = 9298,05 TL

 

Hekimin Brüt Ek Ödemesi 9298,05 TL ' dir.

 

4-9532,03 TL'den gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek kalan kısım hekime ödenir.

 

 

Örnek B)- 50.000 puan üreten bu  hekimin 10 gün izin kullandığını varsayalım. 

 

 

Görüldüğü gibi hekim 10 gün yıllık izin kullanmış Aktif çalışma gün katsayısı 0,68 olarak bulunmuştur. Ancak hekimin aldığı ek ödeme de herhangi bir değişiklik olmamıştır. Bunun nedeni hekimin ek ödemesini ürettiği puan üzerinden almış olmasıdır. Hastane ortalamasından almadığı için yapmış olduğu performans puanının kaç gün çalışılarak yapıldığının bir önemi yoktur. Hekimin kullandığı izin hekimin ek ödemesini direk olarak etkilemektedir.

 

Örnek C) - 50.000 puan yapan bu hekimin 10 gün yıllık iznin yanında 5 günde kongre izni kullandığını varsayalım.

Kongre ile ilgili ek ödeme yönetmeliğinde şu ibare yer almaktadır.

 

 

Yani hekim kongre de bulunduğu 5 günlük süre için hastane ortalamasından puan alır. Ancak bu puanı hekim ünvan katsayısı olan 2,50 yerine 2,00 olarak çarpılıp net performansı bulunur. 

 

 

 

Görüldüğü gibi hekimin 125.000 olan net performansı 5 gün kongre izni kullanmasından dolayı 134,678 olarak hesaplanmıştır.

 

Hesaplanma yöntemi hastane ortalaması 30.000/31 (O aydaki Gün Sayısı) =  967,74 (Günlük Puan) X 5 (Kongre Gün Sayısı) = 4838,70 (Hekime yansıyacak puan) X 2 (Kongre izni kullandığından dolayı Unvan katsayısı 2 olarak alınır) = 9677,40 (Net Performans) 

 

125.000 (50.000 puan karşılığı bulunan net performans) + 9677,40 (5 Gün Kongre İzni)= 134678 (Ek Ödemesinde Kullanılacak Olan Net Performans). Hekimin ek ödemesi  621,73 TL fark etmiştir.

 

 

Örnek D)- 50.000 puan yapan bu hekim kullandığı 10 günlük yıllık iznin 5 gününü toplu sözleşme hükümleri gereği hastane ortalamasından aldığını varsayalım.

 

 

Hesaplanma Yöntemi Hastane Ortalaması 30.000/31(O aydaki gün ay sayısı)=967,74 (Günlük Puan) X 5 (Toplu Sözleşme hükmü gereği ortalamadan alınacak gün sayısı = 4838,70) X 2,5 (Unvan kat Sayısı) + 125.000 (50.000 puan karşılığı net performans). Bu durumda hekimin ek ödemesi  777,15 TL fark etmiştir.

 

Not : Rakamlar bire bir net rakamlar değildir. İzin kullanımlarında ortalama değişeceği için rakamlar az da olsa değişkenlik gösterir.

 

Puan üretip puanından ek ödeme alan hekim için kullandığı iznin hekimin ek ödemesine direkt olarak bir etkisi yoktur. Ancak kullandığı izin hastane ortalamasını etkileyeceği için Döner Sermaye Katsayındaki değişiklik kadar hekimin ek ödemesi etkilenir. Yıllık izinler  hastane ortalamasından ek ödeme alan hekimleri etkilemektedir.Yukarıdakilere örneklere göre hastane ortalamasının % 100'ünden  ek ödeme alan bir hekim için performans puanı  30.000 gibi hesap yapılır. Yani hekim 30.000 puan üretmiş gibi hesap yapılır. Günlük ortalama 1.000 puan üretmiş gibi olur ve yıllık izin kullandığı her gün için günlük  1.000 puanı kesintiye uğrar gibi hesap yapılır. 10 gün izin kullandığını düşünürsek 30.000 olan puanı 20.000 puan olarak hesaplanır.

 

Ortalamanın % 80'inden ek ödeme alan bir hekim ise hastane ortalamasının % 80 i kadar performans puanı yapmış gibi ek ödeme alır.  Yani hastane ortalamasının 30.000 olduğu bir hastanede ortalamanın % 80'inden ek ödeme alan hekim 24.000 puan üretmiş gibi ek ödeme alır. Ortalama günlük 800 puan üretmiş gibi ve yıllık izin kullandığı her  gün içinde günlük 800 puanı kesintiye uğrar gibi hesap yapılır.

Menderes ÖZER

Mutemet/Yazar

Memurmaasmutemeti.Com

TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU TIKLAYIN

UZMAN TABİP GENEL BÜTÇE MAAŞI NASIL HESAPLANIR TIKLAYIN

 

Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • osman özüdoğru
    osman özüdoğru , 06 Ağustos 2018 13:06:05
    menderes bey D örneğindeki gibi hesaplanması ıcın ılgılı madde hangısıdır. tesekkurler
Döner Sermaye Ek Ödeme
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları. Eski ve yeni uygulama arasındaki farklar ve ele geçen kazanımlar.
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
DOKTOR SABİT EK ÖDEME 2017 TEMMUZ
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi Düşürülme Kararı Bürokrasi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıyor.
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
Hazine payın kesintisinin düşürülmesi döner sermaye ek ödemeleri nasıl etkileceyecek ?
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
Ek puanlar performans döner sermaye ek ödemenin net tutarlarını nasıl değiştirir ?
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
TKHK'ye bağlı sağlık tesislerinde genel sekreter, başkan, uzman, büro görevlisi ve Hastane yöneticilerinin ek ödemeleri nasıl hesaplanır ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN HEKİM EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR, EK ÖDEMEYİ NELER ETKİLER ?
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
Kendi Alanı İle İlgili Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Etkinliklere Katılan Uzman Tabip/Tabiplerin Net Performans Puanı Nasıl Hesaplanır?
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunanlardan, sağlık kuruluşlarındaki ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan katkı payına, 1/1/2017 tarihinden geçerli olarak zam yapıldı.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:58
Güneş
07:23
Öğle
13:09
İkindi
16:10
Akşam
18:43
Yatsı
20:01
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?