Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 23 Şubat 2017 19:15:28 Tarihinde eklenmiştir.

Yurtdışı Geçici Görev Yolluğu Nasıl Hesaplanır?

Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

Yurtdışı gündeliklerine dair Karar hükümlerine göre;

 

 

- Yurtdışına

- Sürekli görevle yurtdışında iken başka  ülkelere geçici  görevle  gönderilenlere

Türkiye’den veya sürekli görevle bulundukları ülkelerden her çıkışlarında seyahat ve ikamet  süresinin ilk on günü için yurtdışı için tespit edilen gündelik miktarlarının %50 artırılması suretiyle hesaplanır

 

Yurtdışı Konaklama Gideri Nasıl Hesaplanır?

-Yurt dışı konaklama gideri (madde 4)

- Türkiye’den yurtdışına geçici görevle gönderilenlerden, seyahat ve ikamet süresinin;

- İlk on günü ile sınırlı olmak kaydıyla,

-Yurtdışında yatacak yer temini için ödedikleri ücretleri fatura ile belgelendirenlere,

Faturada gösterilen günlük yatak ücretinin birinci fıkrada belirtildiği şekilde artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerinin % 40’ını aşması halinde aşan kısmın % 70’i ayrıca ödenir. 

 

Ancak, yatacak yer temini için ödenecek  günlük ilave miktar, artırımlı olarak hesaplanan gündeliklerin ekli cetvelin;

 

q I-III no’lu sütunlarda gösterilen unvanlarda bulunanlar için % 100’ünden

q IV-VIII no’lu sütunlarda gösterilen kadrolarda

bulunanlar için % 70’inden fazla olamaz.

 

Gündelik miktarı   : 100 $

Günlük otel ücreti : 150 $

 

100

x

1,5

=

150

$

150

x

% 40

=

60

$

150

-

60

=

90

$

90

x

% 70

=

63

$

 

 

-I-III nolu sutunlar için artırımlı gündeliğin %100 ünü (100*1,5=150 $)

-IV-VIII nolu sutunlarda yer alanlar için artırımlı gündelğin %70 ini geçemez. (150*0,70=105 $)

 

MADDE 5- (1)Merkezi Yönetim kapsamındaki kamu idarelerince ekli cetvelde yer alanların yurtdışına geçici görevlendirmelerinde; görevin önem ve özelliği ile görev yeri itibarıyla oluşabilecek konaklama gideri ihtiyacı dikkate alınmak ve belgelendirilmek suretiyle görevlendirme süresince;

 

a) Genel müdür ve daha üst makam yöneticileri ile ek göstergeleri genel müdür düzeyinde veya daha yüksek tespit edilen görevde bulunan yöneticilerin,

b) Ek göstergesi 8.000 ve daha yüksek olanlarla birlikte aynı yurtdışı toplantısına katılan ilgili kurum personelinin,

c) Zorunlu ve istisnai hallere münhasır olmak üzere, ilgili Bakanın onayı alınmak şartıyla (a) ve (b) bentleri kapsamı dışında kalan diğer personelin,

konaklama bedelinin ilgilinin gündeliklerinin yüzde kırkını aşan kısmının tamamı ödenebilir.

 

 

Gündelik miktarı   : 100 $

 

Günlük otel ücreti : 150 $

 

100

x

1,5

=

150

$

150

x

% 40

=

60

$

150

-

60

=

90

$   

 

Ancak 10 günü aşan görevlendirmelerde ilk 10 güne kadar artırımlı gündelikler üzerinden hesaplama yapılacak. 10 günü aşan günler için ise artırımsız gündelik miktarları esas alınacaktır.

 

Yurtdışı Konaklama Giderinin ödenmesinde üst sınır var mıdır?

-Ancak, 5. madde kapsamında yıl içinde yapılan görevlendirmeler sonucunda, bu Kararın 4 üncü maddesinin ikinci fıkrasında yer alan tutarları aşan konaklama bedeli için idare bütçesinden yapılacak yıllık harcama tutarının toplamı ilgili idare bütçesinin 03.3.3.01 ekonomik kodunda yer alan yurtdışı geçici görev yolluğu kesintili başlangıç ödeneğinin %30'unu aşamaz. İlgili kamu idarelerinin bu kapsamda kullanabilecekleri ödenek tutarları ile bu giderlerin ödenmesi ve izlenmesine ilişkin usul ve esaslar Maliye Bakanlığınca belirlenir.

 

Yurtdışı Geçici Görevlendirmelerde Esas Alınacak Döviz Kuru Nedir?

-Harcırah için avans verilmiş ise; avansın TL cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden avans miktarının tahakkuk tarihindeki T.C. Merkez Bankasınca ilan edilen Efektif satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur. Avans mahsup işlemlerinde ise, ilgiliye ödeme tarihindeki TCMB efektif satış kuru esas alınır.

Harcırah için avans verilmemiş ise; yurtdışı gündeliklerinin Türk Lirası cinsinden tutarı, yabancı para cinsinden gündelik miktarının beyanname düzenleme tarihindeki TCMB’ce ilan edilen Döviz satış kuruyla çarpılması suretiyle bulunur.

 
 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 3 Yorum
 • Ahmet
  Ahmet , 27 Mayıs 2017 10:17:12
  Merhabalar, 1 seneligine yurt disinda gecici gorevlendiriliecegim. Sozlesmeli personelim ve ozel butceli kurulusta calisiyorum. Harcirahimin miktari ilk on gun haric bir ayda gunlugum X 30 seklinde mi odenir?
 • Uzman Mutemet
  Uzman Mutemet , 26 Mayıs 2017 00:58:05
  antep iline kadar olan yol masrafı ödenir.
 • İbrahim Ömür COPCUOĞLU
  İbrahim Ömür COPCUOĞLU , 25 Mayıs 2017 09:41:02
  Sayın site yöneticileri,
  Eşim acil tıp uzmanı. Suriye\'deki hastanelerimizden birine bir aylığına geçici görevlendirildi. Benim sormak istediğim; İrtibatın sağlanacağı Gaziantep Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği\'ne intikal edinceye kadar olan yol masrafını biz cebimizden mi karşılayacağız. Yoksa günlük görevlendirme ücreti haricinde buraya kadar olan yol masrafı için bir harcırah ödenecek mi ? Ödenecekse bunu nasıl belgelendirip tahsil edeceğiz ? Saygılarımla.