Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 07 Nisan 2017 05:50:54 Tarihinde eklenmiştir.

GÖREV GÜNDELİĞİNİN ÖDENMESİNDE SÜRE SINIRLANDIRILMASI OLAN GÖREVLENDİRMELER

Devlet memurları, geçici görevlendirmelerle memuriyet mahalli dışına gönderildiklerinde kendilerine görev harcırahı ödenir. Geçici görev harcırahı olarak ödenen gündelikten, bazı memurlar geçici görev süresince yararlanırken, bazı memurlar ise belli sürelerle yararlanabilmektedir.


 

 

Devlet memurlarına, geçici görevle belli bir görevin yapılması, memurun mesleki bilgisinin artırmaya yönelik kurs veya okul eğitimi, seminer veya toplantıya katılma gibi nedenlerle memuriyet mahalli dışına gönderildiklerinde, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine

göre geçici görev harcırahı ödenmektedir.

 

Gündeliğin ödenebileceği süre ve miktarı konusunda, görevlendirmenin yurtiçi veya yurtdışı olma durumuna göre değişen bazı sınırlamalar bulunmaktadır.

 

YURTİÇİNDE GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

 

Geçici görevlendirme nedeniyle bir yıl içinde;  aynı yerde, aynı iş için ve aynı kişiye en fazla 180 gün için gündelik ödenebilmektedir.180 günlük sürenin ilk 90 gününde tam gündelik, sonraki 90 gününde ise 2/3 oranında gündelik ödenmektedir. Geçici görev yerinin

veya geçici göreve konu işin değişmesi durumunda, 180 ve ilk 90 günlük süreler yeniden başlatılır.

 

YURT DIŞINDA GEÇİCİ GÖREVLENDİRME

 

Yurtdışı için gerçekleşen geçici görevlendirmelerde, geçici görevin ilk 180 gününde tam gündelik, sonraki günlerde ise 2/3 oranında yurt dışı geçici görev gündeliği ödenmektedir.

 

Memuriyet mahalli dışına geçici görevle gönderilenlerden bazılarına, süre ve tutar sınırlaması olmadan, geçici görev süresince gündelik ödenmektedir.

 
GEÇİCİ GÖREV SÜRESİNCE GÜNDELİK ÖDEME DURUMLARI

 

-Teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip olan personele; teftiş, denetim veya inceleme amacıyla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için

 

- Etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde fiilen çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu olan diğer personele görevlendirildikleri süreler için,

 

geçici görev gündeliği (arazide çalışanlar için tazminat) ödenmesinde, herhangi bir süre sınırlaması belirtilmemiştir. 

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap