Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 21 Şubat 2017 06:05:51 Tarihinde eklenmiştir.

Sözleşmeli Personelin Harcırahı Nasıl Hesaplanır?

4/B-4924-4/C Sözleşmeli personele harcırah nasıl hesaplanır ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine  göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel;

 

-Personel, sözleşmelerinde belirtilen görev yeri   dışında çalıştırılamaz.

 

-Görev yeri dışına geçici olarak gönderilenlerin gündelik ve  yol giderleri, 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinde saptanan süreyi ve 1 inci derece Devlet memurlarına ödenen harcırah miktarını aşmamak üzere sözleşmelerde belirtilir.

 

-Sözleşmeli personele geçici görev yolluğu dışında harcırah ödenemez. (Madde 4)

 

 

4924 sayılı Kanuna göre sözleşmeli olarak çalıştırılan personel;

 

-4924 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilen sözleşmeli personelin, emsali Devlet memuru dikkate alınarak 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerinden yararlandırılacağı açıkça hükme bağlanmış bulunmaktadır. (4924  sayılı Kanun madde 9)

 

-Bunlara hem geçici hem de sürekli görev yolluğu ödenir.

 

-663 sayılı Kanuna göre sözleşmeli pozisyonlarda  çalıştırılan personel;

 

-Kamu kurum ve kuruluşlarında memur olarak istihdam edilmekte iken aylıksız izinli sayılanlar izinli sayıldıkları kadrodaki ek gösterge ve dereceleri esas alınarak;

 

-Açıktan sözleşme imzalamak suretiyle istihdam edilenler yılı Bütçe Kanununun (H) Cetvelinin I/B/e bendindeki tutarlar esas alınarak;

 

-6245 sayılı Kanun hükümlerine göre sadece geçici görev yolluğu ödenir.

 

 

 

657 sayılı Devlet memurları Kanununun 4/C maddesine göre istihdam edilen personel;

 

-28/12/2012 tarihli ve 2012/4092 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Esasların 7 inci maddesinin ikinci fıkrasında;

 -Geçici personelden, bu Kararda belirtilen görevleri yapmak üzere, görevli oldukları memuriyet mahalli dışında görev yapacaklara 10/2/1954 tarihli ve 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre harcırah ödenir

 

4/C’li personele;

-Sürekli görev yolluğu ödenmesi mümkün bulunmamaktadır. 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre sadece geçici görev yolluğu ödenmektedir.

-Memur ve hizmetli tanımına girmediklerinden ve sözleşmelerinde de geçici görev yolluğunun nasıl ödeneceğine ilişkin bir düzenleme bulunmadığından 6245 sayılı Harcırah Kanunu’nun 8’inci maddesinde yer alan düzenlemeler esas alınarak geçici görev yolluğu ödenir.

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Mücahit
    Mücahit , 29 Haziran 2017 07:43:59
    2016 yılının aralık ayının başında geçici görevim başladı. Şuan geçici görevde 7. Ay içerisindeyim. Geçici görevim 2016\'da başladığı için, 2017 içerisinde yer alan 2. Altı ay içinde geçici görev yolluğu verilmesi gerekiyor mu? Sözleşmeli personelim.