Bu haber 03 Ocak 2017 03:10:29 Tarihinde eklenmiştir. 1458 Defa Okundu.

AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.

Danışman alımı ilanı

AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI

TÜRKİYE HALK SAĞLIĞI KURUMU

GEÇİCİ KORUMA ALTINDAKİ SURİYELİLERİN SAĞLIK STATÜSÜNÜN VE TÜRKİYE CUMHURİYETİ TARAFINDAN SUNULAN İLGİLİ HİZMETLERİN GELİŞTİRİLMESİ PROJESİ (CRIS IPA 2016/378-641) UZMAN PERSONEL İSTİHDAMI İLANI

 

T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu ile AB Komisyonu Türkiye Delegasyonu arasında imzalanan Doğrudan Hibe Sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek olan CRIS IPA 2016/378-641 sayılı “Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi” çerçevesinde görevlendirilmek üzere, 18 (onsekiz) personel istihdam edilecektir. Söz konusu personelin pozisyonları ve sayıları aşağıda belirtilmektedir.

UZMAN PERSONEL

KİŞİ SAYISI

Teknik Takım Koordinatörü

1

AB İhale/Satın Alma Uzmanı

3

AB İhale/Satın Alma Asistanı

1

AB Finans Uzmanı

1

AB Finans Asistanı

1

AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı

2

AB Raporlama ve Dokümantasyon Asistanı

1

İnsan Kaynakları Uzmanı

1

İşe Alım Uzmanı

1

Tahakkuk ve Bordro Uzmanı

1

Tahakkuk ve Bordro Asistanı

4

Bilişim Teknolojileri Uzmanı

1

TOPLAM

18

 

 

 

 

 

I. TEKNİK TAKIM KOORDİNATÖRÜ

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan ve aşağıda listelenen tüm faaliyetlerin AB ve ulusal kural ve kriterlerine uygun olarak gerçekleştirilmesini temin etmek.

  • 500 adet Göçmen Sağlığı Birimi kurulması,

  • 10 adet Toplum Ruh Sağlığı Merkezi kurulması,

  • Çocuk Sağlığı Hizmetlerinin geliştirilmesi,

  • Kadın ve Üreme Sağlığı Hizmetlerinin geliştirilmesi,

  • Bağışıklama Hizmetlerinin geliştirilmesi,

  • Mobil Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi,

  • İkinci Basamak Sağlık Hizmetlerinin geliştirilmesi,

  • Yoğun Bakım kapasitesinin geliştirilmesi,

  • Sağlık çalışanlarına yönelik eğitim,

  • Hedef grubun sağlık okur-yazarlığının arttırılması,

  • Hasta yönlendirme personelinin istihdamı,

  • Göç sağlığına ilişkin anket ve araştırmaların gerçekleştirilmesi.

 • Proje kapsamında istihdam edilecek tüm uzmanların genel koordinasyonun ve iş planlamasının yapılması,

 • Proje kapsamında hazırlanması gereken tüm rapor ve dokümanların, ilgili uzmanlarla koordine şekilde hazırlanmasını temin etmek,

 • Proje Teknik Destek Ekibi ile ilgili kamu personeli arasındaki iletişimin sağlanması,

 • Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek ve/veya gerçekleştirilmesini temin etmek.

 •  

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • En az 10 yıllık iş deneyimi.

 • Yönetici pozisyonunda en az 8 yıllık proje yönetimi deneyimi tercih sebebidir.

 • AB Mali Yardımlarının yönetilmesi kapsamında, Practical Guide (PRAG) kuralları ile yürütülen sözleşmeler konusunda en az 5 yıllık iş deneyimi.

 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihaleleri konusunda en az 5 yıllık iş deneyimi

 • Proje bütçe planlaması ve yönetimi konusunda en az 3 yıllık iş deneyimi.

 • Geniş uzman ekiplerinin yönetimine ilişkin tecrübe tercih sebebidir.

 • Sağlık sektöründeki projelerde deneyim tercih sebebidir.

 

II. AB İHALE / SATIN ALMA UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında gerçekleştirilecek olan hizmet ve mal alımı ihale süreçlerinin AB PRAG kurallarına ve ilgili ulusal mevzuata uygun bir şekilde organize edilmesi,

 • İlgili kamu personeliyle işbirliği içerisinde, ihale kapsamında gerekli her türlü bilgi ve belgenin, PRAG kurallarına uygun şekilde zamanında ve eksiksiz olarak hazırlanması,

 • İhale süreçlerinin başından sonuna kadar yürütülmesi,

 • Satın alınacak hizmet ve ürünler için piyasa araştırmasının yapılması,

 • Değerlendirme sürecinin PRAG kurallarına uygun şekilde tamamlanmasının temini,

 • Sözleşmelerin PRAG kurallarına uygun şekilde hazırlanması,

 • AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı ile işbirliği içerisinde, satın alma faaliyetlerine ilişkin periyodik raporlamaların yapılması,

 • Satın alma konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri vermek,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • En az 10 yıllık iş deneyimi.

 • En az 7 yıl satın alma/ihale deneyimi

 • Practical Guide (PRAG) kuralları ile mal ve hizmet satın alımı/ihale konusunda en az 5 yıllık iş deneyimi

 • AB tarafından finanse edilmiş projelerde satın alma uzmanı olarak çalışmış ve/veya hizmet ve mal alımı ihaleleri süreçlerini yönetmiş olmak tercih sebebidir.

 • Ulusal satın alma kuralları konusunda yetkin ve deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 • Sağlık alanındaki projelerde deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 

 

III. AB İHALE / SATIN ALMA ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB Satın Alma Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde AB Satın Alma Uzmanı’na yardımcı olmak.

 • AB Satın Alma Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • En az 6 yıllık iş deneyimi.

 • En az 3 yıl satın alma alanında iş deneyimi.

 • AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde hizmet ve/veya mal alımı ihale süreçlerinde çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

IV. AB FİNANS UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Projenin mali yönetim sisteminin oluşturulması,

 • Mali planların hazırlanması,

 • AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanları ile işbirliği içinde Mali Yönetim Raporlarının hazırlanması,

 • Proje kapsamında sözleşme bazlı gerçekleştirilecek ödeme onaylama, ödeme yapma, uygunluk tespiti ve mali doğrulama, geçici kabul ve nihai kabul dokümanlarının hazırlanması, finansal planlama ve finansal kontrol işlemlerinin AB PRAG kurallarına uygun bir şekilde gerçekleştirilmesi,

 • Gerçekleştirilen harcamaların ve ödemelerin, proje bütçesi ile tutarlılığını kontrol ve temin etmek,

 • Tutarsızlıklar, usulsüzlükler, sapmalar, iş planındaki ya da bir faaliyetin uygulanması konularındaki gecikmeler konusunda Teknik Takım Koordinatörü’nü ve/veya Proje Müdürü’nü her türlü usulsüzlük ya da yolsuzluk şüphesi konusunda bilgilendirme,

 • Finansal yönetim konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri vermek,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • Finans alanında en az 10 yıllık iş deneyimi.

 • AB finans kuralları çerçevesinde, proje hesaplarının yönetimi, muhasebe süreçleri ve raporlaması konusunda en az 5 yıllık iş deneyimi

 • AB ve ulusal finans kuralları ışığında bütçe hazırlama ve kontrolü konusunda en az 3 yıllık iş deneyimi

 • En az 5 yıl AB tarafından finanse edilmiş projelerde finans uzmanı olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.

 • AB ihale kurallarına dair deneyim sahibi olmak tercih sebebidir

 

V. AB FİNANS ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB Finans Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde AB Finans Uzmanı’na yardımcı olmak,

 • AB Finans Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • Finans alanında en az 6 yıllık iş deneyimi.

 • En az 3 yıl AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde finans asistanı olarak çalışmış olmak tercih sebebidir.

 • En az 3 yıl proje hesaplarının muhasebe süreçleri ve raporlaması konusunda çalışmış olmak.

 

VI. AB RAPORLAMA VE DOKÜMANTASYON UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje raporlama ve dokümantasyon sisteminin tesis edilmesi,

 • Proje kapsamında hazırlanması gereken tüm raporların (Başlangıç Raporu, Aylık Raporlar, 3 Aylık Faaliyet İlerleme Raporları, Ara Değerlendirme Raporu ve Final Raporu) ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde ve AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasını temin etmek,

 • Hazırlanan raporların düzenli olarak gözden geçirilerek, gerekli güncellemelerin yapılması konusunda Teknik Takım Koordinatörü’ne bilgi vermek,

 • Diğer uzmanların görev alanına giren konulara ilişkin raporların hazırlanması sürecinde, ilgili uzmanlarla işbirliği içerisinde çalışarak, söz konusu raporların, AB raporlama formatına uygun şekilde hazırlanmasının sağlanması,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • En az 10 yıllık iş deneyimi.

 • En az 5 yıl uluslararası projelerde raporlama ve dokümantasyon alanında iş deneyimi.

 • En az 3 yıl AB kuralları ile yürütülen projelerin  raporlama ve dokümantasyonu ile ilgili deneyim.

 • AB raporlama ve görünürlük kuralları konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir

 

VII. AB RAPORLAMA VE DOKÜMANTASYON ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı’na yardımcı olmak.

 • AB Raporlama ve Dokümantasyon Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi raporlama becerileri.

 • En az 3 yıllık iş deneyimi.

 • En az 1 yıl raporlama ve dokümantasyon alanında iş deneyimi.

 • AB tarafından finanse edilmiş ve/veya uluslararası projelerde raporlama ve dokümantasyon alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

VIII. İNSAN KAYNAKLARI UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje insan kaynakları sisteminin tesis edilmesi,

 • Proje kapsamında istihdam edilecek 500 adet hekim, 500 adet ebe/hemşire, 250 adet destek personel, 26 adet şoför ve 960 adet hasta yönlendirme personeline ait özlük işleri kapsamındaki yasal süreçlerin yürütülmesi,

 • Personel özlük dosyalarının hazırlanması, güncellenmesi ve arşivlenmesi,

 • Yukarıda bahsedilen personelin performans ve devam kontrollerinin takibini sağlamak,

 • Performans değerlendirmelerinin yapılarak, konuya ilişkin Teknik Takım Koordinatörü ve Proje Müdürü’ne gerekli bilgilendirmenin sağlanması,

 • Söz konusu personelin, muhtemel işten çıkış süreçlerinin takibi ve mevzuata uygun şekilde tamamlanmasının temini,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak. İyi iletişim becerileri.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi sahibi olmak tercih sebebidir.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • En az 10 yıllık iş deneyimi.

 • En az 7 yıl insan kaynakları yönetimi alanında iş deneyimi.

 • Kamu kurumları insan kaynakları yönetimi alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 • İş Kanunu ve Sosyal Sigortalalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu mevzuatlarına uygulama düzeyinde hakim olmak.

 • Sağlık alanında insan kaynakları konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 • Yabancı uyrukluların özlük işlerinin yasal takibi konusunda deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

IX. İŞE ALIM UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında, Göçmen Sağlığı Birimlerinde çalışmak üzere istihdam edilecek olan 500 adet hekim, 500 adet ebe/hemşire ve 250 adet destek personele ait “Değerlendirme ve Seçim Kriterleri”nin, ilgili kamu personeliyle işbirliği içerisinde hazırlanması,

 • Proje kapsamında, Mobil Sağlık Araçlarında çalışmak üzere istihdam edilecek olan 26 adet şoföre ait “Değerlendirme ve Seçim Kriterleri”nin, ilgili kamu personeliyle işbirliği içerisinde hazırlanması,

 • Proje kapsamında, birinci ve ikinci basamak sağlık tesislerinde çalışmak üzere istihdam edilecek olan 960 adet hasta yönlendirme personeline ait “Değerlendirme ve Seçim Kriterleri”nin, ilgili kamu personeliyle işbirliği içerisinde hazırlanması,

 • Yukarıdaki maddelere istinaden gelen başvuruların değerlendirilmesi ve kısa listelerin hazırlanarak üst yönetime sunulması,

 • İstihdama hak kazanan adaylar için iş sözleşmelerinin hazırlanarak istihdamın gerçekleştirilmesinin sağlanması,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İnsan Kaynakları Yönetimi alanında Yüksek Lisans derecesi sahibi olmak tercih sebebidir.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • En az 10 yıllık iş deneyimi.

 • En az 7 yıl işe alma ve/veya iş sözleşmesi hazırlama alanında iş deneyimi.

 • Kamu kurumlarının işe alma ve/veya iş sözleşmesi hazırlama alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 • Yabancı uyrukluların istihdamı alanında deneyim sahibi olmak tercih sebebidir.

 

X. TAHAKKUK VE BORDRO UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında istihdam edilecek 500 adet hekim, 500 adet ebe/hemşire, 250 adet destek personel, 26 adet şoför ve 960 adet hasta yönlendirme personeline ait sabit maaş ödemelerinin yapılması,

 • Yukarıda bahsedilen personelin, İnsan Kaynakları Uzmanı tarafından gerçekleştirilecek performans değerlendirmelerine bağlı olarak, diğer ödeme işlemlerinin gerçekleştirilmesi,

 • Söz konusu ödemelere ilişkin tahakkuk ve bordro belgelerinin hazırlanması,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • En az 10 yıllık iş deneyimi.

 • En az 5 yıl tahakkuk ve bordro alanında iş deneyimi.

 • Kamu kurumlarının tahakkuk ve bordro alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

 

XI. TAHAKKUK VE BORDRO ASİSTANI

Genel İş Tanımı:

 • Tahakkuk ve Bordro Uzmanı’nın genel iş tanımında yer alan görevlerin gerçekleştirilmesinde Tahakkuk ve Bordro Uzmanı’na yardımcı olmak.

 • Tahakkuk ve Bordro Uzmanı tarafından talep edilecek tüm iş ve işlemleri gerçekleştirilmek.

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 2 yıllık üniversite mezunu olmak.

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede Arapça bilmek tercih sebebidir.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 • En az 6 yıllık iş deneyimi.

 • En az 3 yıl tahakkuk ve bordro alanında iş deneyimi.

 • Kamu kurumlarının tahakkuk ve bordro alanında çalışmış olmak tercih sebebidir.

 

XII. BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ UZMANI

Genel İş Tanımı:

 • Proje kapsamında alımı yapılacak bilgisayar, yazıcı v.b. ürünlerin satın alma sürecinde, ilgili kamu personeli ve AB Satın Alma Uzmanı ile işbirliği içerisinde, teknik şartnamelerin hazırlanması sürecine katkı sağlamak,

 • Proje kapsamında temin edilecek ve birinci/ikinci basamak sağlık tesislerinde kullanılacak olan donanımın, Sağlık Bakanlığı tarafından hali hazırda kullanılan yazılımlara entegrasyonunu sağlamak,

 • Bilişim Teknolojileri konusunda birim içi danışmanlık hizmetleri vermek,

 • Projeye ait bir web sitesi oluşturmak, web sitesinin güncellemelerini yapmak,

 • Teknik Takım Koordinatörü ve/veya Proje Müdürü tarafından talep edilecek diğer iş ve işlemleri gerçekleştirmek.

Adaylarda Aranılan Nitelikler:

 • En az 4 yıllık üniversite mezunu olmak

 • İyi iletişim becerileri.

 • İyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek.

 • İyi derecede MS Office programları kullanabilmek.

 

 • En az 10 yıllık iş deneyimi

 • Bilişim Teknolojileri alanında en az 5 yıllık iş deneyimi

 • İşletim sistemleri kurulum, yönetim ve bakımı konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,

 • Donanım temini kapsamında teknik şartname hazırlama deneyimine sahip olmak,

 • Web/grafik tasarımı konusunda en az 2 yıllık deneyim sahibi olmak,

 • Sağlık sektöründe bilişim teknolojileri alanında deneyimine sahip olmak tercih sebebidir,

 

 

 

BAŞVURU GENEL KOŞULLAR

Başvuru için aşağıdaki genel şartlar:

a. 8 Kasım 2016 tarihli ve 676 sayılı KHK uyarınca yapılacak olan güvenlik soruşturması engeli bulunmamak;

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak;

c. Affa uğramış olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas,  irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya kaçakçılık, resmî ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak;

d. Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalığı bulunmamak.

Söz konusu genel koşullara ek olarak personelin iş tanımı ve aranan niteliklerin yer aldığı görev tanım belgelerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir. İstihdam edilecek personelin, AB Dış Yardımlarında Uygulanacak Satın Alma Usulleri Uygulama Rehberi’nde  (PRAG) belirtilen gizlilik ve tarafsızlık ilkelerine uygun olarak davranmakla yükümlüdür.

 

ADAYLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ

Başvurusu alınan adaylar, iki aşamadan oluşan bir değerlendirmeye tabi tutulacaktır.

Değerlendirmenin ilk aşamasında adayların başvurularını eksiksiz ve zamanında teslim edip etmedikleri kontrol edilecektir. Bu aşamada başvurusunu eksik gönderen veya özgeçmişini aşağıda belirtilen son başvuru tarihinden sonra teslim eden adaylar elenecektir. Posta ile yapılan başvurularda postadaki gecikmeler dikkate alınmayacaktır. Adaylarda aranan asgari nitelikler ve tercih nedeni olan nitelikler, adayların özgeçmişleri üzerinden değerlendirilecektir. Bu değerlendirmede ücretli ve ücretsiz stajlar, iş deneyimi olarak sayılmayacaktır. Bu aşamada ilk önce genel nitelikler veya mesleki deneyim ve nitelikler için yukarıda belirtilen asgari koşulları sağlayamayan adaylar elenecektir. Başvuru sahibi adaylara yönelik değerlendirmede tercih nedeni olan nitelikler temelinde adaylar her bir Değerlendirme Komitesi üyesince 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir.

İlk aşamayı başarıyla geçerek kısa listeye kalan ve başvuruları uygun bulunan tüm adaylar,  ikinci aşama olan mülakata girmeye hak kazanacaktır.

Mülakat yeri ve tarihi www.saglik.gov.tr üzerinden ilan edilecektir. Başvuruda bulunan adaylardan mülakata girmeye hak kazanan adaylara mülakat yeri ve tarihi posta yoluyla ve telefonla bildirilecektir. Başvuru sahiplerine ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

Kısa listeye kalarak, mülakata girmeye hak kazanan adaylardan, aşağıda listelenen belgeler talep edilecektir.

Mülakat İngilizce yapılabilir. Mülakatta, adayların belirtilen nitelik ve deneyimlerine ek olarak; başvurdukları pozisyona yönelik dil ve mesleki bilgisi, genel kültür düzeyi, muhakeme, kavrayış, ifade ve temsil kabiliyeti gibi hususlar da değerlendirilecektir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE YERİ

Adaylar, ilk başvurularında, ekte sunulan Özgeçmiş formatını İngilizce hazırlanmış ve her bir sayfası paraflanmış şekilde, elden veya posta yoluyla aşağıda yer alan adrese teslim edeceklerdir:

“T.C. Sağlık Bakanlığı

Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Göç Sağlığı Hizmetleri Daire Başkanlığı

Sağlık Mahallesi A. Adnan Saygun 2 Cad No: 55 G Blok K:1 Oda No:4-6 06100 Sıhhıye Çankaya/Ankara /Türkiye

E-posta olarak gönderilen özgeçmişler başvuru olarak kabul edilmeyecek ve dikkate alınmayacaktır.

Özgeçmişler, kapalı zarf içerisinde sunulmalı ve zarfın üzerinde mutlaka aşağıdaki bilgiler yer almalıdır:

- Adayın adı ve soyadı;

- Başvurduğu pozisyon;

- “T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Geçici Koruma Altındaki Suriyelilerin Sağlık Statüsünün ve Türkiye Cumhuriyeti Tarafından Sunulan İlgili Hizmetlerin Geliştirilmesi Projesi / Ref: CRIS IPA 2016/378-641 Uzman Personel İstihdamı İlanı” ibaresi.

Zarfın üzerinde yukarıda belirtilen bilgilerin bulunmaması adayın elenmesine neden olabilecektir.

Başvurular için son tarih 20.01.2017 yerel saatle 17:00 olarak belirlenmiştir. Posta yoluyla yapılacak başvurularda postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten ve saatten sonra başvuranların başvuruları dikkate alınmayacaktır.

 

KISA LİSTEYE KALAN ADAYLARDAN İSTENECEK BELGELER

İlk aşamayı geçerek kısa listeye kalan adaylardan ise aşağıdaki belgeler talep edilecektir:

 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin onaylı fotokopisi,

 • Adayların önceki işyerlerinden alacakları, çalıştıkları pozisyonu, görevlerini ve çalışma sürelerini gösteren çalışma belgeleri,

 • Erkek adaylar için askerliğini tamamlamış veya askerlikten muaf olmak veya en az 3 yıl süre ile tecilli olduğunu gösterir belge,

 • Adli sicil kaydı,

 • Kimlik belgesinin fotokopisi,

 • Son altı ay içinde çekilmiş 2 adet vesikalık fotoğraf,

 • Yabancı dil bilgisini gösteren belgenin fotokopisi

 

Bu belgelerin dışında yukarıda belirtilen adayın sağlaması gereken asgari nitelikler ile tercih nedeni olan niteliklere ilişkin destekleyici belgeler, Değerlendirme Komisyonu tarafından değerlendirmenin herhangi bir aşamasında talep edilebilir.

 

 


 Adaylarda T.C. vatandaşı olma şartı aranmamaktadır.

 

 

İlan metni için tıklayınız.

İlan başvuru CV formatı için tıklayınız.

Yorum Yap
Danışman Alımı
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Projelerde Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme İle Personel Alınacaktır.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü Bünyesinde Yürütülen Projelerde Çalışmak Üzere Geçici Görevlendirme İle Personel Alınacaktır.
Sağlığın Geliştirilmesi Genel Müdürlüğü bünyesinde yürütülen projelerde çalışmak üzere geçici görevlendirme ile personel alınacaktır.
AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.
AB projesi kapsamında Uzman Personeller istihdam edilecektir.
Danışman alımı ilanı
Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı
Sağlıkta Akreditasyon Denetçisi (SAD)” yetiştirmek amacıyla “Denetçi Eğitim Programı” başvuru ilanı
6569 sayılı Kanun kapsamında, ülkemizde sağlık hizmetlerinin akreditasyonu Türkiye Sağlık Hizmetleri Kalite ve Akreditasyon Enstitüsü tarafından gerçekleştirilecektir.
SAĞLIK İSTATİSTİK BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREV İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
SAĞLIK İSTATİSTİK BİRİMİNE GEÇİCİ GÖREV İLE SAĞLIK PERSONELİ ALIMI
ağlık Bakanlığı Merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan, ekip çalışmasına uyumlu, analitik düşünme yeteneğine sahip personelden Sağlık Bakanlığı Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğü İstatistik, Analiz ve Bilgi Sistemleri Daire Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak olan “Sağlık İstatistik Birimi” nde çalıştırılmak üzere aşağıdaki şartları sağlayan personelden görevlendirme yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI
SAĞLIK BAKANLIĞI DANIŞMAN ALIMI İLANI
Rapor Bazlı Danışman (Hastane Eczacılığı) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Yalın Yönetim) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Sağlık Bakım Hizmetleri) Alım İlanı,
Eğitim Teknoloğu Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
Eğitim Teknoloğu Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİN İSTİHDAM DUYURUSU
Danışman Alımı
Danışman Alımı
Rapor Bazlı Danışman (Sağlık Bakım Hizmetleri) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Yalın Yönetim) Alım İlanı,Rapor Bazlı Danışman (Sınıflandırma) Alım İlanı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünde istihdam edilmek üzere “Biyoistatistik ve Raporlama Yöntem ve Teknikleri Bireysel Danışmanlık Hizmeti Alımı
T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI SAĞLIK HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK BİYOİSTATİSTİK VE RAPORLAMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ DANIŞMANI İSTİHDAM DUYURUSU İLGİ BİLDİRİMİNE DAVET
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ ÜNVANLARDA DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ VE DESTEKLENMESİ PROJESİ KAPSAMINDA ALINACAK DANIŞMANLAR İÇİNİSTİHDAM DUYURUSU
Danışman Alım İlanı 4
Danışman Alım İlanı 4
Sağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda belirtilen alanlarda tam zamanlı danışman hizmet alımı yapılacaktır.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
SAĞLIK BAKANLIĞINA ÇEŞİTLİ DANIŞMANLAR ALINACAKTIR.
Elektrik ve Elektronik Mühendisi Danışmanı,Makine Mühendisi Danışmanı,Mimari Danışman,Yazılım Uzmanı,Sağlık Yönetimi danışman
Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Geçici Görevlendirme İle Personel Alım İlanı
Klinik Mühendislik Yönetim Birimi Geçici Görevlendirme İle Personel Alım İlanı
Türkiye Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığına bağlı Klinik Mühendislik Yönetim Birimi’nde geçici görevlendirme ile çalışmak üzere;
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:29
Güneş
06:54
Öğle
12:41
İkindi
15:43
Akşam
18:16
Yatsı
19:34
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?