Bu haber 31 Aralık 2016 10:21:27 Tarihinde eklenmiştir. 1313 Defa Okundu.

Birlikler Arası Veya Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kayıtları

BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN MAL ALIMLARI

Birlikler Arası Veya Birliğe Bağlı Sağlık Tesislerinin Birbirinden Mal ve Hizmet Alımlarında Muhasebe Kayıtları

 

 1. MAL ALIMLARI

                A) İHTİYAÇ FAZLASI DEVİRLER (BEDELSİZ)

    A.1- DEMİRBAŞ KAYITLAR

    A.2- SARF MALZEME KAYITLARI

 

     B) BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN MAL ALIMLARI/DEVİRLERİ (BEDELLİ)

   B.1- DEMİRBAŞ KAYITLARI

        B.1.1- İLK DEFA İHALEYLE ALINDIĞINDA

        B.1.2- BAĞLI SAĞLIK TESİSİNİN KAYITLARINDA BULUNAN DEMİRBAŞLARIN DEVRİ

 

   B.2- SARF MALZEME KAYITLARI

        B.2.1- İLK DEFA İHALEYLE ALINDIĞINDA

        B.2.2- BAĞLI SAĞLIK TESİSİNİN KAYITLARINDA BULUNAN MALLARIN DEVRİ 

 

 

 C) BİRLİKLER ARASINDA MAL ALIMLARI/DEVİRLERİ (BEDELLİ)    

 C.1- DEMİRBAŞ KAYITLARI

  C.2- SARF MALZEME KAYITLARI

 

    D) BİRLİKLERİN BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUMLARA MAL ALIMLARI/DEVİRLERİ (BEDELLİ)

2-HİZMET ALIMLARI

          A)   BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN BİRBİRLERİNDEN HİZMET ALIMLARI

A.1- İLK DEFA İHALEYLE ALINDIĞINDA

 A.2- İHALE İLE TEMİN EDİLEN HİZMETİN VEYA KENDİ KAYNAKLARI (DEMİRBAŞ, İNSAN KAYNAĞI) İLE ÜRETİLEN HİZMETİN SATILMASI

         B)   BİRLİKLER ARASINDA HİZMET ALIMLARI

         C)  BİRLİKLERİN BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUMLARDAN HİZMET   ALMALARI/SATMALARI

 

BİRLİKLER ARASI VEYA BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN BİRBİRİNDEN MALVE HİZMET ALIMLARINDA MUHASEBE KAYITLARI

 

 1. MAL ALIMLARI

 

 1. İHTİYAÇ FAZLASI DEVİRLER (BEDELSİZ)

 

 1.  

                               

Kayıtlı değeri=25.000

Birikmiş Amortisman=10.000

 

  Devir Eden İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Birikmiş Amortisman Hesabı                 10.000
 2. Kurumlararası Mal ve                        15.000

Malzeme Devrinden Doğan Zararlar

 1. Demirbaşlar                                                                                25.000

 

Devir Alan İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. Demirbaşlar                                            25.000
 2. Birikmiş Amortismanlar                                                             10.000
 3. İşletmelerarası Bedelsiz Devredilen                                      15.000

 Mal ve Malzeme Gelirleri            

 

 •  

        

                 A.2- SARF MALZEME KAYITLARI

Devir Eden İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak   

 1. Diğer Satışların Maliyeti Hesabı            15.000
 2. İlk Madde ve Malzeme                                                             15.000

 

Devir Alan İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. İlk Madde Ve Malzeme                        15.000
 2. İşletmelerarası Bedelsiz                                                         15.000

Devredilen Mal ve Malzeme Gelirleri            

 

 •  

 

 

 

 1. BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN MAL ALIMLARI/DEVİRLERİ (BEDELLİ)

 

B.1- DEMİRBAŞ KAYITLARI

 

B.1.1- İLK DEFA İHALEYLE ALINDIĞINDA

 

Örnek Olay: D Birliğine bağlı A Sağlık Tesisinde – 10.000 TL

                                                    B Sağlık Tesisinde -   8.000 TL

                                                    C Sağlık Tesisinde -   7.000 TL tutarında olmak üzere toplam 25.000 TL tutarında ihtiyaç olan demirbaş alımı yapılmıştır. Demirbaş alımları her bir sağlık tesisine ayrı ayrı faturalandırılıp muhasebeleştirilecektir.

                                    A Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =10.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Demirbaşlar Hesabı                                  10.000
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          9.915

360.03- Damga Vergisi                                                                             85

 1. Bütçe Gideri                                             10.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               10.000

                                   B Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =8.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Demirbaşlar                                            8.000
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          7.932

360.03- Damga Vergisi                                                                             68

 1. Bütçe Gideri                                           8.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               8.000

 

                                   C Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =7.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Demirbaşlar                                            7.000
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          6.940

360.03- Damga Vergisi                                                                             60

 1. Bütçe Gideri                                           7.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               7.000

 

 

 

 

 

 

 

B.1.2- BAĞLI SAĞLIK TESİSİNİN KAYITLARINDA BULUNAN DEMİRBAŞLARIN         DEVRİ

 

       A Sağlık Tesisi kayıtlarında bulunan demirbaş, B Sağlık Tesisine devredilecektir. (Bedelli)

Demirbaş Bedeli=20.000

Demirbaşın Birikmiş Amortismanı=14.000

Demirbaşın Net Değeri=6.000

 

 

A Sağlık Tesisinin yapacağı muhasebe kaydı;

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. Demirbaşlar                                                                                 20.000
 2. Birikmiş Amortismanlar                        14.000                                    
 3. Birlik İçi Taşınır                       6.000                 

Devrinden Doğan Alacaklar 

(B Sağlık Tesisi) 

                                    A Sağlık Tesisinin, B Sağlık Tesisinden Yaptığı Tahsilat

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak   

 1. Banka                                                       6.000
 2. Birlik İçi Taşınır                                                           6.000                

Devrinden Doğan Alacaklar 

 (B Sağlık Tesisi)

 1. Bütçe Gelirleri Hesabı                                                                  6.000
 2. Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı             6.000

 

 (Bu tutar üzerinden yani 136.02.01.09 hesap kodundan hazine payı, merkez payı, SHÇEK payı ödenmeyecektir.)

 

      B Sağlık Tesisi, Demirbaşı A Sağlık Tesisinden Ödemeye Esas Belge ile Teslim       Aldığında;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. Demirbaşlar                                            20.000
 2. Birikmiş Amortismanlar                                                          14.000
 3. Birlik İçi Taşınır                                                               6.000

 Devrinden Doğan Borçlar

 1. Bütçe Gideri                                           6.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               6.000

 

ÖNEMLİ NOT: Her bir maddi duran varlık çeşidi (bilgisayar-tıbbi cihaz-büro malzemesi vb) için ayrı ayrı ödeme emri belgesi hazırlanacaktır. İki farklı türden maddi duran varlık, tek ödeme emri ile yukarıda gösterildiği şekilde muhasebe kayıtlarına alınamamaktadır.

 

B Sağlık Tesisi A Sağlık Tesisine Ödeme Yaptığında;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. Birlik İçi Taşınır                            6.000

 Devrinden Doğan Borçlar

 1. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                        6.000

                                                      

 

B.2- SARF MALZEME KAYITLARI

                

 

B.2.1- İLK DEFA İHALEYLE ALINDIĞINDA

 

Örnek Olay: D Birliğine bağlı  A Sağlık Tesisinde – 5.000 TL

                                                    B Sağlık Tesisinde -  4.000 TL

                                                    C Sağlık Tesisinde -  6.000 TL tutarında olmak üzere toplam 15.000 TL tutarında ihtiyaç olan sarf malzeme alımı yapılmıştır. Mal/malzeme alımları her bir sağlık tesisine ayrı ayrı faturalandırılıp muhasebeleştirilecektir.

 

                                  A Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =5.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. İlk Madde  ve Malzeme Hesabı               5.000
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          4.985

360.03- Damga Vergisi                                                                             15

 1. Bütçe Gideri                                             5.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               5.000

                                   B Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =4.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. İlk Madde  ve Malzeme Hesabı              4.000
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          3.988

360.03- Damga Vergisi                                                                            12

 1. Bütçe Gideri                                           4.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               4.000

 

                                   C Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =6.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. İlk Madde  ve Malzeme Hesabı             6.000
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          5.982

360.03- Damga Vergisi                                                                             18

 1. Bütçe Gideri                                           6.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               6.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 

B.2.2- BAĞLI SAĞLIK TESİSİNİN KAYITLARINDA BULUNAN MALLARIN DEVRİ

 

 

       A Sağlık Tesisi kayıtlarında bulunan sarf malzemesi, B Sağlık Tesisine devredilecektir. (Bedelli)

Sarf Malzemesi Bedeli=7.000

 

          A Sağlık Tesisinin yapacağı muhasebe kaydı;

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. İlk Madde  ve Malzeme Hesabı                                                    7.000
 2. Birlik İçi Taşınır                       7.000                

Devrinden Doğan Alacaklar 

(B Sağlık Tesisi)  

 

 

                                                                                                                       

A Sağlık Tesisinin, B Sağlık Tesisinden Yaptığı Tahsilat

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak   

 1. Banka                                                       7.000
 2. Birlik İçi Taşınır                                                             7.000

Devrinden Doğan Alacaklar 

          (B Sağlık Tesisi)

 1. Bütçe Gelirleri Hesabı                                                                  7.000
 2. Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı             7.000

 

 (Bu tutar üzerinden yani 136.02.01.09 hesap kodundan hazine payı, merkez payı, SHÇEK payı ödenmeyecektir.)

 

      B Sağlık Tesisi, Sarf Malzemesini A Sağlık Tesisinden Ödemeye Esas Belge ile Teslim Aldığında;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. İlk Madde  ve Malzeme Hesabı                7.000
 2. Birlik İçi Taşınır                                                                7.000

 Devrinden Doğan Borçlar

 1. Bütçe Gideri                                            7.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               7.000

 

 

B Sağlık Tesisi A Sağlık Tesisine Ödeme Yaptığında;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                            Alacak

 1. Birlik İçi Taşınır                            7.000

 Devrinden Doğan Borçlar

 1. Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                        7.000

 

 

 

 

 

 

 

 1. BİRLİKLER ARASINDA MAL ALIMLARI/DEVİRLERİ (BEDELLİ)

 

C.1- DEMİRBAŞ KAYITLARI

                                     Satan İşletme;

Kayıtlı değeri=25.000

Birikmiş Amortisman=10.000

Satış Bedeli=17.000

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Birikmiş Amortismanlar                         10.000
 2. Kurumlararası Bedelli              17.000                

Taşınır Satışından Doğan Alacaklar                                

 1. Demirbaşlar                                                                                25.000
 2. Maddi Varlık Satış Kârları                                                     2.000

 

 •  

 

Tahsilat Yapılırken;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Bankalar                                               17.000
 2. Kurumlararası Bedelli                                                17.000                

Taşınır Satışından Doğan Alacaklar                                                                              

 1. Bütçe Gelirleri Hesabı                                                               17.000
 2. Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı            17.000

 

          Alan İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak                   255- Demirbaşlar                                        25.000

 1. Kurumlararası Mal ve                          2.000

Malzeme Devrinden Doğan Zararlar

 1. Birikmiş Amortismanlar                                                            10.000
 2. Kurumlararası Bedelli Taşınır                                         17.000

Satışlarından Doğan Borçlar 

 1. Bütçe Gideri                                             17.000                                    
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               17.000

 

ÖNEMLİ NOT: Her bir maddi duran varlık çeşidi (bilgisayar-tıbbi cihaz-büro malzemesi vb) için ayrı ayrı ödeme emri belgesi hazırlanacaktır. İki farklı türden maddi duran varlık, tek ödeme emri ile yukarıda gösterildiği şekilde muhasebe kayıtlarına alınamamaktadır.

 

 

Ödeme Yapılırken;             

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Kurumlararası Bedelli Taşınırın   17.000

Satışlarından Doğan Borçlar 

           103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                       17.000

 

 

   C.2- SARF MALZEME KAYITLARI

 

               Sarf malzemesinin bedeli=15.000

                Belirlenen satış bedeli=16.000

 

        ÖNEMLİ NOT: Satış Bedeli belirlenirken sadece kanuni kesintiler eklenecektir.

 

      Satan İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                           Alacak               136.02.01.07-Kurumlararası Bedelli               16.000                

Taşınır Satışından Doğan Alacaklar 

(B Sağlık Tesisi)  

 1. İlk Madde ve Malzeme Hesabı                                                 15.000

679.04- Maddi Varlık Satış Kârları                                                     1.000

 

 •  

 

 

                        Tahsilat Yapılırken;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 •                                                 16.000
 • Kurumlararası Bedelli                                                 16.000                

Taşınır Satışından Doğan Alacaklar                                                                              

800-Bütçe Gelirleri Hesabı                                                               16.000

805- Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı            16.000

 

                                                                                                         

       Alan İşletme;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak                   150-İlk Madde ve Malzeme Hesabı                 16.000

 1. Kurumlararası Bedelli Taşınır                                         16.000

Satışlarından Doğan Borçlar 

 1. Bütçe Gideri                                             16.000                                    
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               16.000

                                     Ödeme Yapılırken;            

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Kurumlararası Bedelli Taşınırın    16.000

Satışlarından Doğan Borçlar 

           103- Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                       16.000

 

 1. BİRLİKLERİN BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUMLARA MAL ALIMLARI/DEVİRLERİ (BEDELLİ)

 

Birlikler arasındaki mal alım/devirleri ile aynı muhasebe kayıtları yapılacaktır.

 

 

 1. HİZMET ALIMLARI

 

 1. BİRLİĞE BAĞLI SAĞLIK TESİSLERİNİN BİRBİRLERİNDEN HİZMET ALIMLARI

 

A.1- İLK DEFA İHALEYLE ALINDIĞINDA

 

Örnek Olay: D Birliğine bağlı A Sağlık Tesisinde – 20.000 TL

                                                    B Sağlık Tesisinde - 15.000 TL

                                                    C Sağlık Tesisinde -   5.000 TL tutarında olmak üzere toplam 40.000 TL tutarında ihtiyaç olan hizmet alımı yapılmıştır. Hizmet alımları her bir sağlık tesisine ayrı ayrı faturalandırılıp muhasebeleştirilecektir.

 

 •  

 

İhtiyacı olan hizmet  tutarı =20.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak                                   740.06-Dışarıdan Sağlanan Fayda                 20.000                                                                          ve Hizmetler

 1. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                         18.300

360.03- Damga Vergisi                                                                           200

 1. - KDV Tevkifatı Hesabı                                                       1.500
 2. Bütçe Gideri                                             20.000                                  
 3. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               20.000                                        

                                  B Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =15.000

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Dışarıdan Sağlanan Fayda                 15.000                                                                          ve Hizmetler
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                         13.650

360.03- Damga Vergisi                                                                           150

360.04.02- KDV Tevkifatı Hesabı                                                       1.200

 1. Bütçe Gideri                                             15.000                                   
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               15.000

                                   C Sağlık Tesisi;

İhtiyacı olan mal/malzeme tutarı =5.000

Hesap Kodu- Hesap Adı                              Borç                          Alacak

 1. Dışarıdan Sağlanan Fayda                 5.000                                                                          ve Hizmetler
 2. Gerçek ve Tüzel Kişilere Borçlar                                          3.830

360.03- Damga Vergisi                                                                            50

360.04.02- KDV Tevkifatı Hesabı                                                         120

 1. Bütçe Gideri                                             5.000                                  
 2. Bütçe Gideri Yansıtma                                                               5.000

 

 

 

A.2- İHALE İLE TEMİN EDİLEN HİZMETİN VEYA KENDİ KAYNAKLARI (DEMİRBAŞ, İNSAN KAYNAĞI) İLE ÜRETİLEN HİZMETİN SATILMASI

 

Örnek Olay- A Sağlık Tesisi B Sağlık Tesisinden Hizmet Satın Almıştır.

 

             - Hizmeti Satan B Sağlık Tesisinin Kaydı;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                   Borç                     Alacak

 1. Birlik İçi Hizmet                          10.000

Devrinden Doğan Alacaklar

 1. Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler                             10.000

               (Not: 136.02.01.10 hesabındaki 10.000 TL üzerinden hazine payı, merkez payı ödenmeyecektir.)

                  Tahsilat Yapılırken;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                     Alacak

 1. Bankalar                                                      10.000    
 2. Birlik İçi Hizmet                                                          10.000

Devrinden Doğan Alacaklar

                  800-Bütçe Gelirleri Hesabı                                                                  10.000

                  805-Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı                10.000

 

 

              -Hizmeti Satın Alan A Sağlık Tesisinin Kaydı;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                        Alacak

182.01- Sağlık Kurumları Arası Hizmet             10.000

Alım Giderleri

 1. Birlik İçi Hizmet                                                                10.000

    Devrinden Doğan Borçlar                                         

                        

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                        Alacak

612.09- Diğer İndirimler                                     10.000

182.01- Sağlık Kurumları Arası Hizmet                                               10.000

Alım Giderleri           

 1. Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hes.   10.000
 2. Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı                                                    10.000

 

Ödeme Yapılırken;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                     Alacak

 1. Birlik İçi Hizmet                              10.000                     

    Devrinden Doğan Borçlar                                         

 1.                   Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                          10.000

 

 

 

 

 

 

 

 

 1.    BİRLİKLER ARASINDA HİZMET ALIMLARI

 

Örnek Olay- Farklı bir birliğe bağlı olan A Sağlık Tesisi, B Sağlık Tesisinden Hizmet Satın Almıştır.

 

             - Hizmeti Satan B Sağlık Tesisinin Kaydı;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                   Borç                     Alacak

 1. Bağlı Sağlık Kurumlarına                       10.000

Verilen Hizmetlerden Alacaklar      

 1. Diğer Sağlık Kurumlarından Gelirler                             10.000

            (Not: 600.01.92 hesabındaki 10.000 TL üzerinden hazine payı, merkez payı, SHÇEK   payı ödenecektir.)

                  Tahsilat Yapılırken;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                     Alacak

 1. Bankalar                                                      10.000    
 2. Bağlı Sağlık Kurumlarına                                                       10.000

Verilen Hizmetlerden Alacaklar      

                  800-Bütçe Gelirleri Hesabı                                                                  10.000

                  805-Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı                10.000

 

              -Hizmeti Satın Alan A Sağlık Tesisinin Kaydı;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                        Alacak

182.01- Sağlık Kurumları Arası Hizmet             10.000

Alım Giderleri

320.14- Kurumlar arası Sağlık Hizmeti                                               10.000  

 Alımından Doğan Borçlar  

                        

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                        Alacak

612.09- Diğer İndirimler                                     10.000

182.01- Sağlık Kurumları Arası Hizmet                                               10.000

Alım Giderleri           

 1. Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler Hes.   10.000
 2. Bütçe Gelirleri Yansıtma Hesabı                                                    10.000

 

Ödeme Yapılırken;

 

Hesap Kodu- Hesap Adı                                    Borç                     Alacak

320.14- Kurumlar arası Sağlık                          10.000  

 Hizmeti Alımından Doğan Borçlar            

 1.                   Verilen Çekler ve Gönderme Emirleri                                          10.000

 

 

 1.   BİRLİKLERİN BAKANLIĞIMIZA BAĞLI KURUMLARDAN HİZMET ALMALARI/SATMALARI

 

Birlikler arasındaki hizmet alımları ile aynı muhasebe kayıtları yapılacaktır.     

Yorum Yap
Sağlık Personeli Eğitim Programları
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Hemşirelik Sertifikalı Eğitim Programı
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
HEMŞİRE EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
SAĞLIK PERSONELİ SERTİFİKALI EĞİTİM PROGRAMLARI
Hemşirelik Eğitim Programları
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
SAĞLIK PERSONELİ EĞİTİM PROGRAMLARI YAYINLANMIŞTIR.
Acil Bakım Hemşireliği,Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği,Palyatif Bakım Hemşireliği,Nütrisyon Hemşireliği,Ameliyathane Hemşireliği,Yoğun Bakım Hemşireliği
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Palyatif Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Palyatif Bakım Hemşireliği
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Yoğun Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Evde Sağlık Hizmetleri Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği Acil Bakım Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı
HAVA AMBULANSI HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ
HAVA AMBULANSI HİZMETLERİNİN GÖREVLERİ
Hava ambulansı hizmetleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Nütrisyon Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Programı Veren Hastaneler
Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları
Sağlık Bakanlığı Tarafından Yürütülen Sertifikalı Eğitim Programları
Sertifikalı Eğitim Programı
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikalı Eğitim Uygulama Yetkisi Alan Sağlık Tesisleri
Ameliyathane Hemşireliği Sertifikası Veren Hastaneler
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
06:22
Güneş
07:54
Öğle
12:49
İkindi
15:10
Akşam
17:33
Yatsı
18:57
ANKET
TÜMÜ

2019 Sağlık Personel Atama Sayısı Ne Olmalıdır?