Bu haber 29 Kasım 2016 15:43:09 Tarihinde eklenmiştir.

SAĞLIK-SEN OLARAK 2016 YILI KASIM AYI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNDA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi

SAĞLIK-SEN OLARAK 2016 YILI KASIM AYI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNDA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK

Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek ile, konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyon temsilcileri katıldı. 

 

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu görevlilerinden istenilen sadakati öncelikle imzanın sahibi olan kamu işvereni de istiyor, İvedi bir şekilde belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülen üzerinde çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi gerekliliğini bütün kararlılığımızla ifade ediyoruz. Kamu işvereni atılan imzaya sadık kalmaya, verilen sözün gereğinin yapılmasına davet ediyoruz” dedi.

 

Toplantıda Memur-Sen’in görüş, beklenti ve taleplerini açıklayan Ali Yalçın, “2016 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirmek için bir aradayız. 2016 yılının Mart ayındaki ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında ifade ettiğimiz teklif ve talepler, dile getirdiğimiz konu başlıkları hakkında gündem oluşturabilecek düzeyde bir değişiklik, gelişmenin olmadığı tespitini öncelikle ifade edelim. KPDK’nın ve yapılan toplantıların amacı, 4688 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde; “sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi” şeklinde ifade edilmiş, buna rağmen KPDK’nın bu amaçların herhangi biri için ürettiği anlamlı, kabul ve takdir edilir bir sonuç ürettiğini söylemek mümkün değildir” dedi. 
 


ÖNCE GÜNDEMİ NETLEŞTİRELİM


“Sosyal diyalogun geliştirilmesinden kasıt, Nisan ve Kasım aylarında bu salonda bir araya gelmemiz ise diyalogun gereklerini eksiksiz bir biçimde yerine getiriyoruz” diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ancak, bu salonda bir araya gelmeden önce KPDK’nın gündemi için bir araya gelmiyoruz. Bir araya gelmek bir tarafa iletişim araçlarıyla, yazılı ya da sözlü olarak bir araya gelip KPDK olarak hangi konuları, hangi içerikleri masaya yatırmalı, tartışmalı ve karara bağlamalıyız noktasında bir süreç oluşturmuyoruz. Bu toplantı için gönderilen ve hem davet hem de gündemin bildirilmesi işlevi yüklenen yazının içeriğinde gündem olarak iki başlık var. Konuşmalar ve Genel Değerlendirme… Genel Değerlendirme ile kast edilenin içeriğine dair bir ayrıntı da yok.  Bu noktada, KPDK’nın 4688 sayılı Kanunda belirtilen amaçları ve işlevleri gerçekleştirebilmesi için öncelikle, toplantının gündeminin belirlenmesi sürecinden başlayarak gündemin birlikte netleştirilmesi yöntemini hayata geçirmek gerekiyor.” 

 

 

Mart ayındaki ilk toplantıdan sonra Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyolojik ve diplomatik gündeminde tarihe iz bırakan/bırakacak gelişmelerin, kalkışmalar ve değişimlerin yaşandığını, yaşanmaya da devam edildiğini ifade eden Yalçın, “15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasındaki gelişmeler, OHAL’in ilanı ve yayımlanan KHK’lar; kamu personel sistemine, kamu görevlilerine yönelik iş ve işlemler, düzenlemeler kurumsal ve kişisel hayata doğrudan etkileyen süreç ve sonuçlar üretti, üretmeye de devam ediyor. FETÖ’nün 15 Temmuz cinneti ve FETÖ’cülerin kamu personel sisteminde, kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki yapılanmaları merkeze alınarak, iş güvencesinden, rotasyona, performanstan, sözleşmeli personel istihdamına, güvenlik soruşturmasından, görevde yükselme ve atamalarda mülakat uygulamalarına birçok konu yine ve yeniden kamu personel sistemi başlığıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Görevden uzaklaştırmalar, ihraç ve iadeler noktasında “at izi ile it izinin birbirine karıştığı” tespitinin en üst seviyeden dile getirildiği, bu türden iş ve işlemlerden kriterlerin belirsizliği, kurumların uygulama birliği oluşturma noktasındaki gecikme ve daha birçok konu bugün gerçekleştireceğimiz KPDK toplantısı öncesindeki süreçte her zeminde ve farklı medya içeriklerinde gündeme alındı. Fakat KPDK’nın gündeminde açık bir içerikle yer verilmiyor.  Bu konuların her biri KPDK’nın oluşturulma ve toplanma amaçları arasında sayılan “kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi” hükmüyle birebir ilişkili ve bağlantılı. Buna rağmen, kamu personel sisteminin emek tarafının yetkili temsilcilerinin ve yetkisi olmayan iki konfederasyonun Kamu İşveren tarafı temsilcileriyle aynı masada bulunduğu bir Kurulun toplantı gündeminde bunlar açık bir şekilde başlık olarak yer almıyor” şeklinde konuştu. 


 


İÇERİK SUNUMU BEKLİYORUZ


Yalçın, “Biz, bu toplantıda Kamu İşveren tarafının Nisan’dan bu yana özellikle de 15 Temmuz’dan bu yana kamu personel sisteminde, kamu görevlileri zemininde neler olduğu, nelerin değiştiği, hangi hedeflere ulaşıldığı, konfederasyon ve sendikalar tarafının hangi teklif ve taleplerinin hayata geçirildiği, son toplu sözleşmenin içeriği, uygulaması ve kazanımları noktasında kamu yönetiminin, bürokrasinin hangi konumda olduğu noktasında bir içerik sunumu yapmasını bekliyoruz” dedi. 


Yalçın konuşmasına şu şekilde devam etti: “Darbe teşebbüsünün, terörün, terörle mücadelenin, Türkiye’ye yönelik küresel tezgah ve kumpasların, ekonomi ve siyasi odaklı diplomatik baskı ve dayatmaların zirve yaptığı süreçlerde, kamu hizmetlerinin, çalışma hayatının, kamu görevlilerinin hak ve hukuklarının etkilenme boyutuna ilişkin olarak Kamu İşvereni gözünden bir tablonun bize sunulmasını bekliyoruz. Türkiye’de hükümet modeli tartışmalarının zirvede olduğu, buna ilişkin taslağın siyaset zemininde, siyaset kurumunun özneleri arasında konuşulduğu gerçeğine gözümüzü kapamadan böylesi bir değişikliğin kamu personel sistemi, kamu hizmetleri ve kamu görevlileri noktasında üreteceği olası değişiklikleri mutlaka birlikte konuşmalıyız. Anayasa noktasındaki yenilenme beklentisinin değişikliğe doğru evrildiği, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çerçeveden ziyade devlet yönetimine ve hükümet sistematiğine yönelik hükümlerle sınırlı bir içeriğin tartışmaya açıldığı bir konjonktürün içindeyiz. Böylesi bir konjonktürde diyalogun, katılımcı demokrasi aparatlarının daha geniş ve daha zengin bir perspektifle sürece, tartışmaya, gündeme katkı sunması gerektiği kanaatindeyiz.”

YALÇIN’DAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA UYARI


3. Dönem Toplu Sözleşmenin ikinci uygulama yılına girilmesine bir aydan biraz fazla zamanın olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Dördüncü dönem toplu sözleşme sürecinin başlamasına da 8 aylık bir süre kaldı. Buna rağmen, toplu sözleşmede altına imza konulan hükümlerin bir bölümüyle ilgili olarak hala üzerine düşeni yapmak noktasında olması gerekenin gerisinde kalan Kamu İşvereni görüntüleri mevcut. Toplu Sözleşme metninde çalışma konuları başlığı altında toplanan hükümlerle ilgili olarak bu eylemsizlik hali devam ederse bu konular çalışma konuları olmaktan çıkıp çatışma-çekişme konusu olarak gündeme gelecek.  Açıkça tarih konulan başlıklarla ilgili olarak dahi, Kamu İşvereni kimi bakanlıklar, kurumlar nedeniyle attığı imzanın, verdiği sözün, hukuki açıdan bağlı olması gereken hükümlerin oldukça gerisinde duruyor. Toplu Sözleşmede yer verilen çalışma konularıyla ilgili olarak, ilgili bakanlıkları, kurum ve kuruluşları, toplu sözleşmenin anayasal bir hak, toplu sözleşmenin de bağlayıcı bir hukuki metin olduğu noktasında uyarma sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir.  Toplu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Devlet Personel Başkanlığı’nın planlaması ve ÇSGB’nin koordinesinde gerçekleştirdiğimiz çalışma konularına ilişkin toplantıların ve bu toplantılarda belirlenen usul ve esasların, hükme, kazanıma dönüşmemesi durumuna artık son verilmesi gerekiyor. Yetkili konfederasyon ve sendikalara danışmadan, görüşmeden, bir araya gelmeden  “kamu görevlilerinin başarı değerlendirmesi” içerikli yönetsel düzenleme taslağı hazırlayacak hızlı ve çalışkan kamu kurumlarının, toplu sözleşme hükümlerinin gereklerini yerine getirmek noktasında ağır davranmasına hangi niyetle ve zanla bakmalıyız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gerektiği, kamu görevlilerinin hukuki konumlarının ve statülerinin değişmesi gerektiği noktasında cümle kurma hızına yetişmekte zorlandığımız öznelerin, toplu sözleşmede imzalarının gereğini yapmadaki yavaşlığını iyi niyetli yorumlamanın mümkün olmadığını masanın bu tarafındakiler de karşı tarafındakiler de çok iyi biliyor” dedi.  

 


Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kamu personel sisteminin ana tema konu başlıklarının yer aldığı ve gelecek projeksiyonu oluşturmaya dönük bir altyapı çalışması işlevi yüklenen “Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı” 21-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi. Aradan bir aydan fazla süre geçti fakat Çalıştay’da varılan sonuçlarla ilgili karşılıklı bir değerlendirmeyi ne siyasi iradeyle ne de ilgili kurumlarla henüz yapabilmiş değiliz. Oysa, Çalıştayın sonuçlarını, çalışma sonucunda ortaya çıkan genel kanaatleri, öneri ve eleştirileri Kamu İşveren tarafı ve Kamu Görevlileri Sendikaları tarafı olarak bir arada değerlendirmemiz gerekiyordu.”
 


KHK DÜZENLEMELERİNE TEPKİ


“Terörist darbe teşebbüsü ifadesinin bile yetersiz kalacağı Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında, oluşan tahribatın giderilmesi ve olası risklerin bertaraf edilmesi adına OHAL ilan edilmesini, Anayasal çerçevede hukuki bir adım olarak niteledik” diyen Yalçın, “İhaneti sermaye, terörü yöntem belleyen bu tür terör örgütlerine yönelik olarak hızla alınması gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kamu personel sistemine yönelik sızmaların bertaraf ve tasfiye edilmesi noktasındaki kararlılık ve bu kararlılığın somut uygulamaya dönüşmesine imkan sağlayan KHK düzenlemeleri, içeriklerinde kamu görevlilerine, kamu personel sistemine yönelik hükümler, geçici veya kalıcı uygulamaların yer alması nedeniyle bizi doğrudan ilgilendiriyor.  Sözleşmeli öğretmenlik düzenlemesinin, sözleşmeli sağlık personeli düzenlemesinin, kamu görevlilerinin ilk atanmasında güvenlik soruşturması düzenlemesinin, iade ve ihraçlara ilişkin usul ve yöntem içeriklerinin KHK’lar kapsamsında mevzuata dahil olduğu bir süreç yaşıyoruz. Öğretmenin ve sağlık personelinin sözleşmeli statüde istihdamının böylesi bir zeminde kamu personel sistemine dâhil edilmesi, ilgili taraf sıfatıyla yetkili Konfederasyonun ve sendikaların görüşlerine başvurulmadan hükme bağlanması ve uygulanması, darbe teşebbüsü sonrası ihtiyaç duyduğumuz ve kesinlikle gerçekleştirmek durumunda olduğumuz normalleşme ile uyumlu değildir” şeklinde konuştu. 

 


Yalçın konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kamu görevlerini, kamu personel sistemi içerisindeki konumlarını ihanet eylemlerinin suç aletine çeviren FETÖ’cülerin tasfiyesini gerçekleştirmek ve/veya yeniden kamuya sızmalarını engellemek adına alınan tedbirlerin kamu personel sisteminin ve mevzuatının doğal eklentisi haline getirilmesi gibi bir sonuca doğru gidiyoruz.  Örneğin güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenleme bir gereklilik fakat içeriğine ilişkin belirsizlik, süreye ve sürece ilişkin belirsizlikleriyle mevzuata dahil edildi. Aynı şekilde, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talep ve tekliflerimizin bulunduğu bir zeminde, sözleşmeli öğretmen-/sağlık personeli istihdamına başvurulması ve beş yıllık çakılı görev yeri uygulamasının hayata geçirilmesini önümüzdeki süreçte yaşanacak sıkıntıları mevcutta yaşanılan sıkıntılar nedeniyle göz ardı etme hatası olarak görüyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat uygulamasının hayata geçirilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğinde,  yetkili konfederasyonun, yetkili sendikaların görüşünün alınmamasını, “OHAL kaynaklı bir tedbir”  çerçevesinde makul göremiyoruz. Çünkü, OHAL dönemiyle sınırlı bir düzenlemeden değil kalıcı bir hükümden söz ediyoruz.” 

 

 

4/B VE 4/C’YE KADRO ISRARLI TALEP VE TEKLİFİMİZDİR


4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değil” diyen Yalçın, “Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, ekmek ve emek arasındaki köprüyü oluşturan, kariyer ve liyakat zemininde kamu personel sistemi içerisinde daha üst görevlere yükselmelerine imkan sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarına kapı açan kadro ile memur sıfatı ile tanışma hakkını fazlasıyla hak ediyorlar. 15 Temmuz’un asli ve cani faili FETÖ’nün kamudaki sızmalarında yoğunlaştığı kurumların iş güvencesi esnekliği ya da amir/hiyerarşi dayatmasının mümkün olduğu kurumlar olduğu dikkate alındığında, FETÖ’yle mücadelenin, terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleme hedefinin gereği olarak kadrolu statüye geçişin, kadrolu istihdamın kamuda tek seçenek olmasının mevcut tercihler yanında daha doğru olduğu/olacağı tartışmasızdır. Bu çerçevede, kamu personel sisteminde mevcut sözleşmeli ve geçici personelin tamamının kadroyla ilişkilendirilmesi, kamu görevlileriyle aynı işleri gören kamu işçilerinin de kadroya geçirilmesi yönündeki yasal düzenlemenin bizimde yer alacağımız bir çalışma gurubu tarafından hazırlanması ve yürürlüğe konulması son derece önemlidir. Önemlidir diyorum çünkü bu yönde bir düzenleme hem darbe teşebbüsünün tahribatlarının giderildiği hem de kamu personel sisteminin FETÖ ve diğer örgütlerden temizlenmesinde büyük mesafe kaydedildiği noktasında toplumsal ve kesin bir algı oluşturacaktır” dedi. 


GEREKEN TEDBİRLERİ BİRLİKTE ALMALIYIZ


Silahlı darbe girişiminin teşebbüs aşamasında kalması ve milletin feraset ve cesaretine takılmasının, hem tetikçileri hem de onların küresel azmettiricilerini rahatsız ettiğini ifade eden Yalçın, “Başka seçenekler, başka yöntemler arayacaklarını 16 Temmuz sabahından itibaren söyleye geldik. Avrupa Parlamentosunun aldığı son karar, ABD Başkanlık seçimleri sonrasında finans zemininde yaşananlar, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler, görünen ve görünmeyen eşleşmeler, Türkiye’de siyasi gündemle birlikte ekonomik parametrelerde de önemli değişimlere neden oldu.  Döviz kurlarındaki değişimler, emtia fiyatlarında ve özellikle de günlük hayatı, üretim bandını doğrudan etkileyen petrol fiyatlarındaki değişimler, kamu görevlilerinin mevcut mali haklarında, maaş ve ücretlerinde, satın alma güçlerinde olumsuz değişimlere neden olmuştur. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını birlikte ve pazarlıkla belirleyeceğimiz dördüncü dönem toplu sözleşmenin gerçekleşeceği 2017 Ağustos’una kadar kamu görevlilerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için gereken tedbirleri birlikte almamız gerekiyor. Aynı şekilde dördüncü dönem toplu sözleşmesinde de kamu görevlilerine bütçeden aktarılacak payın şimdiden Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenenden daha yüksek olması için hazırlıkların, kaynak tespitlerinin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.   

YENİ ANAYASADA KAMU GÖREVLİSİ VE KAMU HİZMETİ 


Anayasa konusunda ise Yalçın, “Memur-Sen olarak yeni Anayasanın insan onuruyla başlamasının, sosyal devletle devam etmesinin gerektiğini her platformda dile getirdik” dedi.   “Yeni Anayasa’nın Devletin gücünü değil, insanı yüceltmesini ve korumasını, insan hak ve özgürlüklerine dayanmasını vurguladık” diyen Yalçın, “Bir sistemin ve temel mevzuatın insan onurunu esas almaması en çok yoksulları, işsizleri,  dezavantajlı grupları, dar ve sabit gelirli gruplar mağdur eder. Bu nedenle, insan onuruyla başlayan Yeni Anayasa ‘demokratik, sosyal hukuk devleti’ ile devam etmelidir.  Bu noktada ‘sosyal devlet’ kavramı sosyal barışı ve sosyal adaleti gerçekleştirecek bir nitelikte düzenlenmelidir.  ‘insana yakışır ücret’, ‘saygın iş’ kavramları anayasada yer almalıdır. Tamda burada kamu görevlisi ve işçi ayrımının iyi yapılarak, Anayasanın kamu görevlilerine yönelik kesin, esnetilmez, deforme edilmez iş güvencesi perspektifi çizmesi gerektiğini yineliyoruz. Kamu görevlilerinin iş güvencesi sadece onlara ait bir güvence ve koruma değildir. Bu güvence kamu hizmetlerinde kalitenin, sürekliğin, etkinliğin ve kamu kaynaklarını doğru şekilde harcamaya dayalı verimliğin garantisidir. Bu itibarla Yeni Anayasa; Evrensel temel haklardan olan çalışma hakkını, yine çalışma hakkına bağlı olarak örgütlenme, sendikal haklar, dinlenme hakkı, izin hakkı, ücret hakkı, emeklilik hakkı, işe erişim hakkı, iş sağlığı ve güvenliği hakkı ve sosyal güvenlik hakkı gibi sosyal, mali ve özlük hakları teminat altına almalıdır” dedi.KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYININ SONUÇLARI AÇIKLANSIN


Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Devlet Personel Başkanlığı’nca 21-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, kamu personelinin birçok sorununun masaya yatırılarak çözüm bulunmaya çalışıldığı,  Memur-Sen olarak bizlerin de tüm hizmet kollarında yetkili olan sendikalarımızla ve teknik ekiplerimizle sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunmuş olduğumuz, katılımcılarla ortak görüş olarak kamu görevlilerinin kırmızı çizgisi olan iş güvencesine hiçbir şekilde dokunulmaması gerektiğinin hep bir ağızdan deklare edildiği Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayının sonuçlarının bir an evvel biz paydaşlarla paylaşılmasını,  sonuçlarının birlikte değerlendirilerek karşılıklı diyalog ortamında çözümler üretmemiz gerektiğini ifade ediyoruz.”


KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE KHK’LARDA YER VERİLMEMELİ 


KHK’lar hakkında ise Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı: “15 Temmuzdaki darbe teşebbüsünün bertarafı sonrasında, yeni darbe girişimlerini engellemek ve teşebbüsün anayasal düzen ve milli güvenlik açısından oluşturduğu tahribatı gidermek ve buna ilişkin tedbirleri hızla hayata geçirmek amacıyla, Anayasa gereği Olağanüstü Hal ilan edilmiş, Olağanüstü Hal ilanı sonrasında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, bu kapsamda alınacak tedbirler, gerçekleştirilecek iş ve işlemler hüküm altına alınmıştır. Ancak söz konusu KHK’larda başta rotasyon, sözleşmeli istihdam konuları olmak üzere kamu görevlilerine, kamu personel sistemine ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Kamu personeline ilişkin düzenlemelere KHK’larda yer verilmiş olmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmekle beraber kamu görevlilerini doğrudan ve dolaylı etkileyen idari ve yasal düzenlemelerin, kamu görevlilerinin temsilcisi olan ve bu yönüyle de Anayasal teminatla oluşturulmuş olan paydaş konumundaki kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının görüşleri alınmadan, diyalog mekanizması işletilmeden hayata geçirilmiş olmasının ve bunun tekrarı halinde kamu personel sisteminde yeni sorunlara neden olabileceğinden öngörümüzü de ifade etmek istiyorum.”


KAMUDAN IHRAÇ EDİLEN VE HAKLARI İADE EDİLEREK KAMUYA GERİ DÖNDÜRÜLEN PERSONEL


Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yayımlanan KHK’lar ile FETÖ’nün kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasının deşifresi, tespiti, FETÖ ile üyelik, mensubiyet, irtibat ve iltisak düzeyinde ilişkisi bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesine, görevden uzaklaştırılmasına ve kamu görevinden çıkarılmasına yönelik hükümlere de yer verilmiştir. Kamu personel sistemi içerisindeki FETÖ mensuplarının, destekçilerinin tespiti ve tasfiyesine ilişkin faaliyet ve kararlarda, bu yapıyla ilişkisi bulunmayan tek bir kamu görevlisinin dahi bulunması, hem adalete olan inancı hem de kamu vicdanını zedeleyeceği aşikârdır.  Bu riskin oluşmasına izin vermemek; Terör örgütü mensuplarının kamudan tasfiyesindeki kararlılık yanında terör örgütleriyle ilişkisi bulunmayanların tasfiye sürecine dahil edilmemesinde, haklarında bir şekilde kamu görevinden ihraç kararı verilen masumiyeti açık ve kesin olan kamu görevlilerinin göreve iadesinde tutarlılık ortaya konmalı, ihraçları hatalı olanlarla ilgili iade süreçlerinin daha hızlı işletilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.  Türkiye’de çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan taşeron işçiliğine son verecek olan yasal düzenlemenin bir an önce TBMM’ne sunulmasını beklediğimiz ifade ediyoruz.” 


KAMU PERSONEL DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA GÜNDEME TAŞINAN KONULAR


Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın konuşmasına gündeme taşınan konularla devam etti. Yalçın konuşmasında şunları dile getirdi: 
“Mutabakat altına alınarak 2016 yılının başından itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerinin kamu görevlilerinin geneli ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır. Ancak bu hükümlere ilişkin olarak ne atılan imzaların gereği yapılmış ne de verilen sözler tutulmamıştır. Kamu görevlilerinden istenilen sadakati öncelikle imzanın sahibi olan kamu işvereni de istiyor, İvedi bir şekilde belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülen üzerinde çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi gerekliliğini bütün kararlılığımızla ifade ediyoruz. Kamu işvereni atılan imzaya sadık kalmaya, verilen sözün gereğinin yapılmasına davet ediyoruz. 


Dikkate alınması elzem olan değerlendirme ve tekliflerimizde bu tarihe değin gerek toplu sözleşmede imza altına alınan ve belli bir tarihe kadar çalışmaların sonlandırılması gereken konular gerek KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme yapılan konularla beraber gelişen yeni durumların olması, ekonomideki değişiklikler, kurlardaki hareketlilik, enflasyon baskısı, görünür hale gelen sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte kurum idari kurulları ya da ikili görüşmeler aracığıyla Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak iletilen taleplerimiz de bulunmaktadır. Karşılanması halinde kamu personel sisteminin işleyişine katkıyı sağlayacak taleplerimizin kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini ve bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan kamu görevlilerinin motivasyonunu artıracak tekliflerimize aşağıda yer verilmiş olup bu masadaki her bir yetkilinin sorumluluk alınması halinde olumlu sonuca daha hızlı ulaşabileceğimizi öngörüyoruz.

 

KPDK'da Kırmızı Çizgilerimizi ve Taleplerimizi Dile Getirdik
 

Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Genel Başkanımız Metin Memiş, Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Örnek ve Hukuk Müşavirimiz Özlem Titrek ile, konfederasyonumuza bağlı sendikaların genel başkanları ile diğer konfederasyon temsilcileri katıldı. 

Toplantıda konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu görevlilerinden istenilen sadakati öncelikle imzanın sahibi olan kamu işvereni de istiyor, İvedi bir şekilde belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülen üzerinde çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi gerekliliğini bütün kararlılığımızla ifade ediyoruz. Kamu işvereni atılan imzaya sadık kalmaya, verilen sözün gereğinin yapılmasına davet ediyoruz” dedi.

 

Toplantıda Memur-Sen’in görüş, beklenti ve taleplerini açıklayan Ali Yalçın, “2016 yılının son Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısını gerçekleştirmek için bir aradayız. 2016 yılının Mart ayındaki ilk Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısında ifade ettiğimiz teklif ve talepler, dile getirdiğimiz konu başlıkları hakkında gündem oluşturabilecek düzeyde bir değişiklik, gelişmenin olmadığı tespitini öncelikle ifade edelim. KPDK’nın ve yapılan toplantıların amacı, 4688 sayılı Kanunun 21’inci maddesinde; “sosyal diyalogun geliştirilmesi, kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi, kamu görevlilerinin yönetime katılımının sağlanması ve kamu yönetiminin karşılaştığı sorunlara çözümler geliştirilmesi” şeklinde ifade edilmiş, buna rağmen KPDK’nın bu amaçların herhangi biri için ürettiği anlamlı, kabul ve takdir edilir bir sonuç ürettiğini söylemek mümkün değildir” dedi. 

ÖNCE GÜNDEMİ NETLEŞTİRELİM


“Sosyal diyalogun geliştirilmesinden kasıt, Nisan ve Kasım aylarında bu salonda bir araya gelmemiz ise diyalogun gereklerini eksiksiz bir biçimde yerine getiriyoruz” diyen Yalçın, sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Ancak, bu salonda bir araya gelmeden önce KPDK’nın gündemi için bir araya gelmiyoruz. Bir araya gelmek bir tarafa iletişim araçlarıyla, yazılı ya da sözlü olarak bir araya gelip KPDK olarak hangi konuları, hangi içerikleri masaya yatırmalı, tartışmalı ve karara bağlamalıyız noktasında bir süreç oluşturmuyoruz. Bu toplantı için gönderilen ve hem davet hem de gündemin bildirilmesi işlevi yüklenen yazının içeriğinde gündem olarak iki başlık var. Konuşmalar ve Genel Değerlendirme… Genel Değerlendirme ile kast edilenin içeriğine dair bir ayrıntı da yok.  Bu noktada, KPDK’nın 4688 sayılı Kanunda belirtilen amaçları ve işlevleri gerçekleştirebilmesi için öncelikle, toplantının gündeminin belirlenmesi sürecinden başlayarak gündemin birlikte netleştirilmesi yöntemini hayata geçirmek gerekiyor.” 

 


Mart ayındaki ilk toplantıdan sonra Türkiye’nin siyasi, ekonomik, sosyolojik ve diplomatik gündeminde tarihe iz bırakan/bırakacak gelişmelerin, kalkışmalar ve değişimlerin yaşandığını, yaşanmaya da devam edildiğini ifade eden Yalçın, “15 Temmuz darbe teşebbüsü ve sonrasındaki gelişmeler, OHAL’in ilanı ve yayımlanan KHK’lar; kamu personel sistemine, kamu görevlilerine yönelik iş ve işlemler, düzenlemeler kurumsal ve kişisel hayata doğrudan etkileyen süreç ve sonuçlar üretti, üretmeye de devam ediyor. FETÖ’nün 15 Temmuz cinneti ve FETÖ’cülerin kamu personel sisteminde, kamu kurum ve kuruluşları üzerindeki yapılanmaları merkeze alınarak, iş güvencesinden, rotasyona, performanstan, sözleşmeli personel istihdamına, güvenlik soruşturmasından, görevde yükselme ve atamalarda mülakat uygulamalarına birçok konu yine ve yeniden kamu personel sistemi başlığıyla gündemin ilk sıralarına yerleşti. Görevden uzaklaştırmalar, ihraç ve iadeler noktasında “at izi ile it izinin birbirine karıştığı” tespitinin en üst seviyeden dile getirildiği, bu türden iş ve işlemlerden kriterlerin belirsizliği, kurumların uygulama birliği oluşturma noktasındaki gecikme ve daha birçok konu bugün gerçekleştireceğimiz KPDK toplantısı öncesindeki süreçte her zeminde ve farklı medya içeriklerinde gündeme alındı. Fakat KPDK’nın gündeminde açık bir içerikle yer verilmiyor.  Bu konuların her biri KPDK’nın oluşturulma ve toplanma amaçları arasında sayılan “kamu personel mevzuatının ve kamu yönetimi uygulamalarının değerlendirilmesi, yönetimin daha iyi işleyen bir yapıya kavuşturulması için ortak çalışmalar yürütülmesi” hükmüyle birebir ilişkili ve bağlantılı. Buna rağmen, kamu personel sisteminin emek tarafının yetkili temsilcilerinin ve yetkisi olmayan iki konfederasyonun Kamu İşveren tarafı temsilcileriyle aynı masada bulunduğu bir Kurulun toplantı gündeminde bunlar açık bir şekilde başlık olarak yer almıyor” şeklinde konuştu. 


 


İÇERİK SUNUMU BEKLİYORUZ


Yalçın, “Biz, bu toplantıda Kamu İşveren tarafının Nisan’dan bu yana özellikle de 15 Temmuz’dan bu yana kamu personel sisteminde, kamu görevlileri zemininde neler olduğu, nelerin değiştiği, hangi hedeflere ulaşıldığı, konfederasyon ve sendikalar tarafının hangi teklif ve taleplerinin hayata geçirildiği, son toplu sözleşmenin içeriği, uygulaması ve kazanımları noktasında kamu yönetiminin, bürokrasinin hangi konumda olduğu noktasında bir içerik sunumu yapmasını bekliyoruz” dedi. 


Yalçın konuşmasına şu şekilde devam etti: “Darbe teşebbüsünün, terörün, terörle mücadelenin, Türkiye’ye yönelik küresel tezgah ve kumpasların, ekonomi ve siyasi odaklı diplomatik baskı ve dayatmaların zirve yaptığı süreçlerde, kamu hizmetlerinin, çalışma hayatının, kamu görevlilerinin hak ve hukuklarının etkilenme boyutuna ilişkin olarak Kamu İşvereni gözünden bir tablonun bize sunulmasını bekliyoruz. Türkiye’de hükümet modeli tartışmalarının zirvede olduğu, buna ilişkin taslağın siyaset zemininde, siyaset kurumunun özneleri arasında konuşulduğu gerçeğine gözümüzü kapamadan böylesi bir değişikliğin kamu personel sistemi, kamu hizmetleri ve kamu görevlileri noktasında üreteceği olası değişiklikleri mutlaka birlikte konuşmalıyız. Anayasa noktasındaki yenilenme beklentisinin değişikliğe doğru evrildiği, insan hak ve özgürlüklerine ilişkin çerçeveden ziyade devlet yönetimine ve hükümet sistematiğine yönelik hükümlerle sınırlı bir içeriğin tartışmaya açıldığı bir konjonktürün içindeyiz. Böylesi bir konjonktürde diyalogun, katılımcı demokrasi aparatlarının daha geniş ve daha zengin bir perspektifle sürece, tartışmaya, gündeme katkı sunması gerektiği kanaatindeyiz.”YALÇIN’DAN ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞINA UYARI


3. Dönem Toplu Sözleşmenin ikinci uygulama yılına girilmesine bir aydan biraz fazla zamanın olduğuna dikkat çeken Yalçın, “Dördüncü dönem toplu sözleşme sürecinin başlamasına da 8 aylık bir süre kaldı. Buna rağmen, toplu sözleşmede altına imza konulan hükümlerin bir bölümüyle ilgili olarak hala üzerine düşeni yapmak noktasında olması gerekenin gerisinde kalan Kamu İşvereni görüntüleri mevcut. Toplu Sözleşme metninde çalışma konuları başlığı altında toplanan hükümlerle ilgili olarak bu eylemsizlik hali devam ederse bu konular çalışma konuları olmaktan çıkıp çatışma-çekişme konusu olarak gündeme gelecek.  Açıkça tarih konulan başlıklarla ilgili olarak dahi, Kamu İşvereni kimi bakanlıklar, kurumlar nedeniyle attığı imzanın, verdiği sözün, hukuki açıdan bağlı olması gereken hükümlerin oldukça gerisinde duruyor. Toplu Sözleşmede yer verilen çalışma konularıyla ilgili olarak, ilgili bakanlıkları, kurum ve kuruluşları, toplu sözleşmenin anayasal bir hak, toplu sözleşmenin de bağlayıcı bir hukuki metin olduğu noktasında uyarma sorumluluğu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına aittir.  Toplu Sözleşmenin yürürlüğe girmesinden kısa bir süre sonra Devlet Personel Başkanlığı’nın planlaması ve ÇSGB’nin koordinesinde gerçekleştirdiğimiz çalışma konularına ilişkin toplantıların ve bu toplantılarda belirlenen usul ve esasların, hükme, kazanıma dönüşmemesi durumuna artık son verilmesi gerekiyor. Yetkili konfederasyon ve sendikalara danışmadan, görüşmeden, bir araya gelmeden  “kamu görevlilerinin başarı değerlendirmesi” içerikli yönetsel düzenleme taslağı hazırlayacak hızlı ve çalışkan kamu kurumlarının, toplu sözleşme hükümlerinin gereklerini yerine getirmek noktasında ağır davranmasına hangi niyetle ve zanla bakmalıyız. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nda değişikliğe gidilmesi gerektiği, kamu görevlilerinin hukuki konumlarının ve statülerinin değişmesi gerektiği noktasında cümle kurma hızına yetişmekte zorlandığımız öznelerin, toplu sözleşmede imzalarının gereğini yapmadaki yavaşlığını iyi niyetli yorumlamanın mümkün olmadığını masanın bu tarafındakiler de karşı tarafındakiler de çok iyi biliyor” dedi.  

 


Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Kamu personel sisteminin ana tema konu başlıklarının yer aldığı ve gelecek projeksiyonu oluşturmaya dönük bir altyapı çalışması işlevi yüklenen “Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayı” 21-23 Ekim tarihlerinde Bursa’da gerçekleştirildi. Aradan bir aydan fazla süre geçti fakat Çalıştay’da varılan sonuçlarla ilgili karşılıklı bir değerlendirmeyi ne siyasi iradeyle ne de ilgili kurumlarla henüz yapabilmiş değiliz. Oysa, Çalıştayın sonuçlarını, çalışma sonucunda ortaya çıkan genel kanaatleri, öneri ve eleştirileri Kamu İşveren tarafı ve Kamu Görevlileri Sendikaları tarafı olarak bir arada değerlendirmemiz gerekiyordu.”KHK DÜZENLEMELERİNE TEPKİ


“Terörist darbe teşebbüsü ifadesinin bile yetersiz kalacağı Fetullahçı Terör Örgütünün 15 Temmuz darbe teşebbüsü sonrasında, oluşan tahribatın giderilmesi ve olası risklerin bertaraf edilmesi adına OHAL ilan edilmesini, Anayasal çerçevede hukuki bir adım olarak niteledik” diyen Yalçın, “İhaneti sermaye, terörü yöntem belleyen bu tür terör örgütlerine yönelik olarak hızla alınması gereken tedbirlerin ivedilikle hayata geçirilmesi, kamu personel sistemine yönelik sızmaların bertaraf ve tasfiye edilmesi noktasındaki kararlılık ve bu kararlılığın somut uygulamaya dönüşmesine imkan sağlayan KHK düzenlemeleri, içeriklerinde kamu görevlilerine, kamu personel sistemine yönelik hükümler, geçici veya kalıcı uygulamaların yer alması nedeniyle bizi doğrudan ilgilendiriyor.  Sözleşmeli öğretmenlik düzenlemesinin, sözleşmeli sağlık personeli düzenlemesinin, kamu görevlilerinin ilk atanmasında güvenlik soruşturması düzenlemesinin, iade ve ihraçlara ilişkin usul ve yöntem içeriklerinin KHK’lar kapsamsında mevzuata dahil olduğu bir süreç yaşıyoruz. Öğretmenin ve sağlık personelinin sözleşmeli statüde istihdamının böylesi bir zeminde kamu personel sistemine dâhil edilmesi, ilgili taraf sıfatıyla yetkili Konfederasyonun ve sendikaların görüşlerine başvurulmadan hükme bağlanması ve uygulanması, darbe teşebbüsü sonrası ihtiyaç duyduğumuz ve kesinlikle gerçekleştirmek durumunda olduğumuz normalleşme ile uyumlu değildir” şeklinde konuştu. 
Yalçın konuşmasına şu şekilde devam etti: “Kamu görevlerini, kamu personel sistemi içerisindeki konumlarını ihanet eylemlerinin suç aletine çeviren FETÖ’cülerin tasfiyesini gerçekleştirmek ve/veya yeniden kamuya sızmalarını engellemek adına alınan tedbirlerin kamu personel sisteminin ve mevzuatının doğal eklentisi haline getirilmesi gibi bir sonuca doğru gidiyoruz.  Örneğin güvenlik soruşturmasına ilişkin düzenleme bir gereklilik fakat içeriğine ilişkin belirsizlik, süreye ve sürece ilişkin belirsizlikleriyle mevzuata dahil edildi. Aynı şekilde, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi talep ve tekliflerimizin bulunduğu bir zeminde, sözleşmeli öğretmen-/sağlık personeli istihdamına başvurulması ve beş yıllık çakılı görev yeri uygulamasının hayata geçirilmesini önümüzdeki süreçte yaşanacak sıkıntıları mevcutta yaşanılan sıkıntılar nedeniyle göz ardı etme hatası olarak görüyoruz. Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında mülakat uygulamasının hayata geçirilmesine ilişkin yönetmelik değişikliğinde,  yetkili konfederasyonun, yetkili sendikaların görüşünün alınmamasını, “OHAL kaynaklı bir tedbir”  çerçevesinde makul göremiyoruz. Çünkü, OHAL dönemiyle sınırlı bir düzenlemeden değil kalıcı bir hükümden söz ediyoruz.” 4/B VE 4/C’YE KADRO ISRARLI TALEP VE TEKLİFİMİZDİR


“4/B, 4/C kapsamında istihdam edilen kamu görevlilerinin kadro beklentisi ve bizim buna ilişkin tekliflerimiz hala karşılanmış değil” diyen Yalçın, “Bu statülerde görev yapan arkadaşlarımız, ekmek ve emek arasındaki köprüyü oluşturan, kariyer ve liyakat zemininde kamu personel sistemi içerisinde daha üst görevlere yükselmelerine imkan sağlayan, yer değiştirme fırsatlarından yararlanmalarına kapı açan kadro ile memur sıfatı ile tanışma hakkını fazlasıyla hak ediyorlar. 15 Temmuz’un asli ve cani faili FETÖ’nün kamudaki sızmalarında yoğunlaştığı kurumların iş güvencesi esnekliği ya da amir/hiyerarşi dayatmasının mümkün olduğu kurumlar olduğu dikkate alındığında, FETÖ’yle mücadelenin, terör örgütlerinin kamuya sızmasını engelleme hedefinin gereği olarak kadrolu statüye geçişin, kadrolu istihdamın kamuda tek seçenek olmasının mevcut tercihler yanında daha doğru olduğu/olacağı tartışmasızdır. Bu çerçevede, kamu personel sisteminde mevcut sözleşmeli ve geçici personelin tamamının kadroyla ilişkilendirilmesi, kamu görevlileriyle aynı işleri gören kamu işçilerinin de kadroya geçirilmesi yönündeki yasal düzenlemenin bizimde yer alacağımız bir çalışma gurubu tarafından hazırlanması ve yürürlüğe konulması son derece önemlidir. Önemlidir diyorum çünkü bu yönde bir düzenleme hem darbe teşebbüsünün tahribatlarının giderildiği hem de kamu personel sisteminin FETÖ ve diğer örgütlerden temizlenmesinde büyük mesafe kaydedildiği noktasında toplumsal ve kesin bir algı oluşturacaktır” dedi. 

 


GEREKEN TEDBİRLERİ BİRLİKTE ALMALIYIZ


Silahlı darbe girişiminin teşebbüs aşamasında kalması ve milletin feraset ve cesaretine takılmasının, hem tetikçileri hem de onların küresel azmettiricilerini rahatsız ettiğini ifade eden Yalçın, “Başka seçenekler, başka yöntemler arayacaklarını 16 Temmuz sabahından itibaren söyleye geldik. Avrupa Parlamentosunun aldığı son karar, ABD Başkanlık seçimleri sonrasında finans zemininde yaşananlar, döviz kurlarında yaşanan hareketlilik, Suriye ve Irak’ta yaşanan gelişmeler, görünen ve görünmeyen eşleşmeler, Türkiye’de siyasi gündemle birlikte ekonomik parametrelerde de önemli değişimlere neden oldu.  Döviz kurlarındaki değişimler, emtia fiyatlarında ve özellikle de günlük hayatı, üretim bandını doğrudan etkileyen petrol fiyatlarındaki değişimler, kamu görevlilerinin mevcut mali haklarında, maaş ve ücretlerinde, satın alma güçlerinde olumsuz değişimlere neden olmuştur. Bu çerçevede, kamu görevlilerinin mali ve sosyal haklarını birlikte ve pazarlıkla belirleyeceğimiz dördüncü dönem toplu sözleşmenin gerçekleşeceği 2017 Ağustos’una kadar kamu görevlilerinin bu süreçten olumsuz etkilenmemeleri için gereken tedbirleri birlikte almamız gerekiyor. Aynı şekilde dördüncü dönem toplu sözleşmesinde de kamu görevlilerine bütçeden aktarılacak payın şimdiden Orta Vadeli Mali Plan’da belirlenenden daha yüksek olması için hazırlıkların, kaynak tespitlerinin yapılması gerekiyor” şeklinde konuştu.   YENİ ANAYASADA KAMU GÖREVLİSİ VE KAMU HİZMETİ

 
Anayasa konusunda ise Yalçın, “Memur-Sen olarak yeni Anayasanın insan onuruyla başlamasının, sosyal devletle devam etmesinin gerektiğini her platformda dile getirdik” dedi.   “Yeni Anayasa’nın Devletin gücünü değil, insanı yüceltmesini ve korumasını, insan hak ve özgürlüklerine dayanmasını vurguladık” diyen Yalçın, “Bir sistemin ve temel mevzuatın insan onurunu esas almaması en çok yoksulları, işsizleri,  dezavantajlı grupları, dar ve sabit gelirli gruplar mağdur eder. Bu nedenle, insan onuruyla başlayan Yeni Anayasa ‘demokratik, sosyal hukuk devleti’ ile devam etmelidir.  Bu noktada ‘sosyal devlet’ kavramı sosyal barışı ve sosyal adaleti gerçekleştirecek bir nitelikte düzenlenmelidir.  ‘insana yakışır ücret’, ‘saygın iş’ kavramları anayasada yer almalıdır. Tamda burada kamu görevlisi ve işçi ayrımının iyi yapılarak, Anayasanın kamu görevlilerine yönelik kesin, esnetilmez, deforme edilmez iş güvencesi perspektifi çizmesi gerektiğini yineliyoruz. Kamu görevlilerinin iş güvencesi sadece onlara ait bir güvence ve koruma değildir. Bu güvence kamu hizmetlerinde kalitenin, sürekliğin, etkinliğin ve kamu kaynaklarını doğru şekilde harcamaya dayalı verimliğin garantisidir. Bu itibarla Yeni Anayasa; Evrensel temel haklardan olan çalışma hakkını, yine çalışma hakkına bağlı olarak örgütlenme, sendikal haklar, dinlenme hakkı, izin hakkı, ücret hakkı, emeklilik hakkı, işe erişim hakkı, iş sağlığı ve güvenliği hakkı ve sosyal güvenlik hakkı gibi sosyal, mali ve özlük hakları teminat altına almalıdır” dedi.KAMU PERSONEL SİSTEMİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÇALIŞTAYININ SONUÇLARI AÇIKLANSIN


Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Devlet Personel Başkanlığı’nca 21-23 Ekim tarihleri arasında düzenlenen, kamu personelinin birçok sorununun masaya yatırılarak çözüm bulunmaya çalışıldığı,  Memur-Sen olarak bizlerin de tüm hizmet kollarında yetkili olan sendikalarımızla ve teknik ekiplerimizle sorunların ortadan kaldırılmasına yönelik çözüm önerileri sunmuş olduğumuz, katılımcılarla ortak görüş olarak kamu görevlilerinin kırmızı çizgisi olan iş güvencesine hiçbir şekilde dokunulmaması gerektiğinin hep bir ağızdan deklare edildiği Kamu Personel Sisteminin Değerlendirilmesi Çalıştayının sonuçlarının bir an evvel biz paydaşlarla paylaşılmasını,  sonuçlarının birlikte değerlendirilerek karşılıklı diyalog ortamında çözümler üretmemiz gerektiğini ifade ediyoruz.”

 


KAMU PERSONELİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELERE KHK’LARDA YER VERİLMEMELİ 


KHK’lar hakkında ise Yalçın, şu değerlendirmeyi yaptı: “15 Temmuzdaki darbe teşebbüsünün bertarafı sonrasında, yeni darbe girişimlerini engellemek ve teşebbüsün anayasal düzen ve milli güvenlik açısından oluşturduğu tahribatı gidermek ve buna ilişkin tedbirleri hızla hayata geçirmek amacıyla, Anayasa gereği Olağanüstü Hal ilan edilmiş, Olağanüstü Hal ilanı sonrasında yürürlüğe konulan Kanun Hükmünde Kararnamelerle, bu kapsamda alınacak tedbirler, gerçekleştirilecek iş ve işlemler hüküm altına alınmıştır. Ancak söz konusu KHK’larda başta rotasyon, sözleşmeli istihdam konuları olmak üzere kamu görevlilerine, kamu personel sistemine ilişkin düzenlemelere de yer verilmiştir. Kamu personeline ilişkin düzenlemelere KHK’larda yer verilmiş olmasından dolayı duyduğumuz rahatsızlığı dile getirmekle beraber kamu görevlilerini doğrudan ve dolaylı etkileyen idari ve yasal düzenlemelerin, kamu görevlilerinin temsilcisi olan ve bu yönüyle de Anayasal teminatla oluşturulmuş olan paydaş konumundaki kamu görevlileri sendikaları ve konfederasyonlarının görüşleri alınmadan, diyalog mekanizması işletilmeden hayata geçirilmiş olmasının ve bunun tekrarı halinde kamu personel sisteminde yeni sorunlara neden olabileceğinden öngörümüzü de ifade etmek istiyorum.”


KAMUDAN IHRAÇ EDİLEN VE HAKLARI İADE EDİLEREK KAMUYA GERİ DÖNDÜRÜLEN PERSONEL


Yalçın sözlerini şu şekilde sürdürdü: “Yayımlanan KHK’lar ile FETÖ’nün kamu kurum ve kuruluşlarındaki yapılanmasının deşifresi, tespiti, FETÖ ile üyelik, mensubiyet, irtibat ve iltisak düzeyinde ilişkisi bulunan kamu görevlilerinin tespit edilmesine, görevden uzaklaştırılmasına ve kamu görevinden çıkarılmasına yönelik hükümlere de yer verilmiştir. Kamu personel sistemi içerisindeki FETÖ mensuplarının, destekçilerinin tespiti ve tasfiyesine ilişkin faaliyet ve kararlarda, bu yapıyla ilişkisi bulunmayan tek bir kamu görevlisinin dahi bulunması, hem adalete olan inancı hem de kamu vicdanını zedeleyeceği aşikârdır.  Bu riskin oluşmasına izin vermemek; Terör örgütü mensuplarının kamudan tasfiyesindeki kararlılık yanında terör örgütleriyle ilişkisi bulunmayanların tasfiye sürecine dahil edilmemesinde, haklarında bir şekilde kamu görevinden ihraç kararı verilen masumiyeti açık ve kesin olan kamu görevlilerinin göreve iadesinde tutarlılık ortaya konmalı, ihraçları hatalı olanlarla ilgili iade süreçlerinin daha hızlı işletilmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz.  Türkiye’de çalışma hayatının gayri insani tarafını oluşturan taşeron işçiliğine son verecek olan yasal düzenlemenin bir an önce TBMM’ne sunulmasını beklediğimiz ifade ediyoruz.” 


KAMU PERSONEL DANIŞMA KURULU TOPLANTISINDA GÜNDEME TAŞINAN KONULAR


Memur-Sen Genel Başkanı Yalçın konuşmasına gündeme taşınan konularla devam etti. Yalçın konuşmasında şunları dile getirdi: 
“Mutabakat altına alınarak 2016 yılının başından itibaren uygulanmakta olan 3. Dönem Toplu Sözleşmelerinin kamu görevlilerinin geneli ile hizmet kollarına yönelik bazı hükümlerinde çalışmaların yapılması yanında bazı maddelerinde de çalışmaların belirlenen bir tarihe kadar sonlandırılarak kamu görevlilerin lehine hüküm olarak mali ve sosyal haklarına yansıtılması imza altına alınmıştır. Ancak bu hükümlere ilişkin olarak ne atılan imzaların gereği yapılmış ne de verilen sözler tutulmamıştır. Kamu görevlilerinden istenilen sadakati öncelikle imzanın sahibi olan kamu işvereni de istiyor, İvedi bir şekilde belirli bir tarihe kadar bitirilmesi hüküm altına alınan konular ile 2016 yılında sonuçlanması öngörülen üzerinde çalışma yapılacak konuların derhal sonuçlandırılarak 31 Ocak 2016 tarihinden geçerli olmak ve kamu görevlilerinin lehine olmak koşuluyla hayata geçirilmesi gerekliliğini bütün kararlılığımızla ifade ediyoruz. Kamu işvereni atılan imzaya sadık kalmaya, verilen sözün gereğinin yapılmasına davet ediyoruz. 

 


Dikkate alınması elzem olan değerlendirme ve tekliflerimizde bu tarihe değin gerek toplu sözleşmede imza altına alınan ve belli bir tarihe kadar çalışmaların sonlandırılması gereken konular gerek KPDK gündemine getirilerek üzerinde değerlendirme yapılan konularla beraber gelişen yeni durumların olması, ekonomideki değişiklikler, kurlardaki hareketlilik, enflasyon baskısı, görünür hale gelen sorunlar ve çelişkiler üzerinden toplu sözleşmelerde yer almamakla birlikte kurum idari kurulları ya da ikili görüşmeler aracığıyla Bakanlığınız dâhil ilgili kurumlara yazılı ya da sözlü olarak iletilen taleplerimiz de bulunmaktadır. Karşılanması halinde kamu personel sisteminin işleyişine katkıyı sağlayacak taleplerimizin kazanıma dönüşmesi halinde hizmetin kalitesini ve bugünlerde en çok ihtiyaç duyulan kamu görevlilerinin motivasyonunu artıracak tekliflerimize aşağıda yer verilmiş olup bu masadaki her bir yetkilinin sorumluluk alınması halinde olumlu sonuca daha hızlı ulaşabileceğimizi öngörüyoruz.

 

 

SAĞLIK-SEN OLARAK 2016 YILI KASIM AYI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULU TALEPLERİMİZ;
    
1.    Sağlık çalışanlarına yıpranma payı verilmelidir.
2.    4/C, 4/B, vekil ebe-hemşireler, kamu görevlisi olmayan aile sağlığı çalışanları ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığında ek ders karşılığı görev yapan meslek elemanları kadroya geçirilmelidir. 
3.    “Aile Sağlığı Elemanı” ibaresi yerine “Aile Sağlığı Çalışanı” unvanları kullanılmalıdır. 
4.    Sözleşmeli iken kadroya geçenlere uygulanan 5 yıl nakil yasağı toplu sözleşme ile mahalli idarelerde çalışanlar açısından kaldırılmıştır. Başta üniversitelerde olmak üzere diğer kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanlar da bu nakil yasağından dolayı mağdur olmaktadır. Bu yasak kaldırılmalıdır.
5.    Sağlık Bakanlığına devredilen askeri hastanelerde çalışan personelin bir kısım özlük ve mali hakları (tayın bedeli, servis, son maaşın dondurulması gibi) kayba uğramıştır. Devredilen personelin hiçbir kayba uğramayacak şekilde tüm haklarının korunması sağlanmalıdır. 
6.    Kadroya geçirilen sözleşmeli personelden, maaşları döner sermayeden ödenen memur kadrosuna atananlar, maaşları genel bütçeden ödenen memur pozisyonuna geçirilmelidir.
7.    Döner sermaye gelirleri gelir vergisinden muaf olmalıdır. 
8.    Sağlık çalışanlarının emekli olduğu zamanki gelirleri artırılmalıdır. Başbakanın 14 Mart Tıp Bayramında sağlık çalışanları için çalışma yapılacağına dair verdiği söz yürürlüğe konulmalıdır.
9.    0-6 yaş grubundaki çocuklar için kreş açılmalıdır. Yeterli sayı sağlanamadığı için (50 ve üzeri) kreş açılamayan kurumlar için merkezi bir alanda kreş açılmalı ve ücretsiz servis sağlanmalıdır. Bu kreşlerde 24 saat hizmet verilmelidir. Ayrıca kadın kamu görevlilerine 0-6 yaş grubuna giren çocukları için 300 TL kreş yardımı yapılmalıdır.
10.    Dağıtılabilir döner sermaye tutarının tamamı çalışanlara dağıtılmalıdır.
11.    Döner sermaye bütçesi üzerindeki vergi yükü azaltılmalı, bunun için hazine hissesi devlete ödendiği gibi dağıtılabilir döner sermayede %1 olarak hesaplanmalı, merkez payı %1’e düşürülmeli, kapatılmış kurum olan SHÇEK payı kaldırılmalıdır.
12.    Aile hekimleri başına düşen nüfus azaltılmalı, ancak mevcut mali hakları korunmalıdır. 
13.    Tüm Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı çalışanlarına sosyal hizmet tazminatı verilmelidir.
14.    Toplu sözleşme masasında elde ettiğimiz eşi özel sektörde görev yapanların son iki yıl içinde 360 gün prim ödeme şartı, Sağlık Bakanlığında son dört yıl içinde 720 gün olarak değiştirilmiştir. Sağlık Bakanlığında tekrar son iki yıl içinde 360 gün prim ödemenin yeterli sayılması sağlanmalıdır.

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Sağlık Personeli
MOTOSİKLETLİ SAĞLIK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
MOTOSİKLETLİ SAĞLIK EKİPLERİ GÖREV BAŞINDA
İzmir sahillerinde rahatsızlanan vatandaşlara anında müdahale edebilmek için motosikletli ekipler oluşturuldu.
HEMŞİRELERİN DİPLOMALARI ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP
HEMŞİRELERİN DİPLOMALARI ULUSLARARASI GEÇERLİLİĞE SAHİP
Hekimlik mesleğinden sonra en önemli yardımcı sağlık elemanı olarak görülen hemşirelerin mesleki diplomaları uluslararası geçerliliğe sahip yedi meslek grubundan biri.
SERİ KATİL HEMŞİRENİN CEZASI BELLİ OLDU
SERİ KATİL HEMŞİRENİN CEZASI BELLİ OLDU
Kanada'da hastaları aşırı dozda insülin vererek ölümüne neden olan huzurevi hemşiresinin cezası belli oldu.
AVRUPA HEMŞİRELER DERNEĞİ'NCE DÜZENLENEN KAHRAMAN HEMŞİRE YARIŞMASINDA TÜRK ADAY
AVRUPA HEMŞİRELER DERNEĞİ'NCE DÜZENLENEN KAHRAMAN HEMŞİRE YARIŞMASINDA TÜRK ADAY
Avrupa Hemşireler Derneği tarafından düzenlenen Ansell Avrupa Hero Hemşire Ödülü’ne Türkiye'den hemşire Fatma Susam Özsayın aday gösterildi.
112 ACİL SERVİS EKİBİ HASTANELİK OLDU
112 ACİL SERVİS EKİBİ HASTANELİK OLDU
Ambulansa alınan hasta 112 ekiplerini hastanelik etti.
VEFALI HEMŞİRELERDEN ANLAMLI ZİYARET
VEFALI HEMŞİRELERDEN ANLAMLI ZİYARET
Samsunda aynı hastanede 16 yıldır tedavi gören doğuştan zihinsel ve bedensel engelli Eren Arslan’ı hemşireler evinde ziyaret ettiler.
YAPTIRDIĞI ESTETİK OPERASYONLA DUDAĞINI KAYBETME RİSKİ YAŞAYAN HEMŞİRE TABURCU OLUYOR
YAPTIRDIĞI ESTETİK OPERASYONLA DUDAĞINI KAYBETME RİSKİ YAŞAYAN HEMŞİRE TABURCU OLUYOR
Adana'da kendini doktor olarak tanıtan kuaföre yaptırılan estetik operasyonla dudakları dolgunlaştırıldıktan sonra enfeksiyon kaparak şişen ve dudağını kaybetme riski ile karşılaşan hemşire Merve Keleş 1 aydır gördüğü tedavinin ardından hastaneden taburcu oluyor.
HASTANEDE DEHŞET ANLARI
HASTANEDE DEHŞET ANLARI
Kars Harakani Devlet Hastanesinde yaşanan olayda temizlik görevlisi Erkan E.,daha önceden yaşanan tartışma nedeniyle aralarında husumet bulunan Ebru İ.tarafından silahla vurularak öldürüldü.
DOKTORDAN HEMŞİRE SEVGİLİSİNE İLGİNÇ EVLENME TEKLİFİ
DOKTORDAN HEMŞİRE SEVGİLİSİNE İLGİNÇ EVLENME TEKLİFİ
Özel bir hastanede doktor olan 41 yaşındaki Uğur Kurt, sevgilisi 24 yaşındaki Ayşenur Arslan'a unutulması imkansız bir o kadarda ilginç bir evlenme teklifinde bulundu.
İSTANBUL'DA SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN HANGİ HASTANE HANGİ ÜNVANDA SAĞLIK PERSONELİ ALACAK ?
İSTANBUL'DA SAĞLIK PERSONELİ AÇIĞI KAPATMAK İÇİN HANGİ HASTANE HANGİ ÜNVANDA SAĞLIK PERSONELİ ALACAK ?
Sağlık Bakanlığı atama kurası ile yapacağı İstanbul Sağlık personeli alımı ilan metni
TARİHİ LİKYA YOLUNDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN HEMŞİRELER SİS NEDENİYLE YOLLARINI KAYBETTİLER
TARİHİ LİKYA YOLUNDA YÜRÜYÜŞ YAPMAK İSTEYEN HEMŞİRELER SİS NEDENİYLE YOLLARINI KAYBETTİLER
İstanbul'dan tatil için Antalya'ya gelen 4 hemşire tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yapmak istediler.Ancak hemşireler yoğun sis nedeniyle belli bir süre yürüdükten sonra yollarını kaybettiler.
İRAN'LI HEMŞİRE FUTBOL SEVGİSİNDEN VAZGEÇMİYOR
İRAN'LI HEMŞİRE FUTBOL SEVGİSİNDEN VAZGEÇMİYOR
Ailesi ile İran'dan Zonguldak'a göç eden hemşire Zahra Solgi, futbol tutkusundan vazgeçmiyor.Gençlik Merkezispor ile idmanlara çıkan Solgi, futbol bilgisi,çabukluğu ve süratiyle dikkat çekiyor.
UMKE 24 SAAT GÖREVE HAZIR
UMKE 24 SAAT GÖREVE HAZIR
İyi eğitilmiş ve ihtiyaca uygun donatılmış gönüllü UMKE ekipler çalışmalarını 81 ilde 24 saat aralıksız sürdürüyor.
DOKTORLA ACİL SERVİSTE TARTIŞINCA ACİLDE ÇALIŞMA CEZASI VERİLDİ
DOKTORLA ACİL SERVİSTE TARTIŞINCA ACİLDE ÇALIŞMA CEZASI VERİLDİ
Acil serviste doktorla tartışan hasta yakını doktorun şikayeti ile başlatılan adli süreç sonunda acil serviste 5 gün çalışma ve gözlem yapma cezasına çarptırıldı.
RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ HASTA VE HASTANIN YAKINLARI TARAFINDAN DARP EDİLDİ
RADYOLOJİ TEKNİKERLERİ HASTA VE HASTANIN YAKINLARI TARAFINDAN DARP EDİLDİ
Sağlıkçılara uygulanan şiddet devam ediyor. Mersin Devlet Hastanesi’nde görev yapan Radyoloji Teknikerleri hasta ve yakınları tarafından darp edildi.
HASTALARIN ŞİKAYETLERİNDEN YORULAN HEMŞİRE GÖSTERDİĞİ FOTOĞRAFLA NELER YAŞADIKLARINI HASTALARA GÖSTERDİ
HASTALARIN ŞİKAYETLERİNDEN YORULAN HEMŞİRE GÖSTERDİĞİ FOTOĞRAFLA NELER YAŞADIKLARINI HASTALARA GÖSTERDİ
Almanya'da acilde ki uzun kuyruklarda bekleyen hastalardan gelen şikayetlerden yorulan hemşire Kay Müller acildeki bir hastanın operasyonun ardından çekilmiş bir fotoğrafı paylaştı.
BAŞARILI HEMŞİRE DUYGU TURAN İKİNCİ KEZ YILIN SPORCUSU SEÇİLDİ
BAŞARILI HEMŞİRE DUYGU TURAN İKİNCİ KEZ YILIN SPORCUSU SEÇİLDİ
Dünya çapındaki başarılar elde eden Duygu hemşire ikinci kez yılın sporcusu seçildi.
Tıbbi Sekreter İstihdamı
Tıbbi Sekreter İstihdamı
Tıbbi Sekreterlerin nasıl istihdam edileceğine ilişkin Duyuru
ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
ESKİ EŞİNİ SİLAHLA YARALADIKTAN SONRA İNTİHAR ETTİ
Bursa'da yaşanan olayda eski eşini silahla yaralayan Mehmet Yayla,intihar etti.
GÖREVDE  YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ RESMİ GAZETEDE YAYINLANDI
SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK
Sudan ve Somali'de Uzman Doktor Görevlendirilmesi Hakkında Duyuru
Sudan ve Somali'de Uzman Doktor Görevlendirilmesi Hakkında Duyuru
Sudan ve Somali'de Sağlık Personeli
O İL BANKA PROMOSYONU TEK SEFERDE 3125 TL ANLAŞTI
O İL BANKA PROMOSYONU TEK SEFERDE 3125 TL ANLAŞTI
Sağlık ve Sosyal Hizmet Çalışanları Sendikası (Sağlık-Sen ) Şube Başkanı Sinan Kuluöztürk Promosyonda Türkiye rekoru kırdıklarını belirtti.
112 Acil isyanı
112 Acil isyanı
Samsun’un Tekkeköy İlçesi'nde, 112 Acil İstasyonu'na pompalı tüfekle ateş açan ve yakalanarak gözaltına alınan 3 kişinin, savcılık talimatıyla serbest bırakılmasına sağlık çalışanları tepki gösterdi.
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETİNE %100 ZAM
SAĞLIK PERSONELİ NÖBET ÜCRETİNE %100 ZAM
Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş: Şunu da ifade edeyim ki Sağlık Bakanlığının bir torba yasa hazırlığı var. Bu nöbet ücretlerinin yüzde 100 artırılması noktasında sayın Bakanımızla mutabık kaldık. İnşallah bu torba yasada nöbet ücretlerinin yüzde 100 artırılması noktasında mücadelemizi sürdüreceğiz
112 ACİL YARDIM EKİBİNE SALDIRI
112 ACİL YARDIM EKİBİNE SALDIRI
Balıkesir'de 112 yardım ekibi düşme sonucu yaralanma ihbarı üzerine gittikleri adresten aldıkları şahıs tarafından saldırıya uğradı.
AMERİKA'DA PRATİSYEN HEMŞİRE
AMERİKA'DA PRATİSYEN HEMŞİRE
Amerika Birleşik Devletlerindeki Hemşirelik Sistemi Pratisyen Hemşire
Kuaför Salonunda Uyuyakalan Hemşirenin Fotoğrafını Çeken Kuaförün Sözleri İnternette Hızla Yayılıyor
Kuaför Salonunda Uyuyakalan Hemşirenin Fotoğrafını Çeken Kuaförün Sözleri İnternette Hızla Yayılıyor
Sırada beklerken hemşire uyuyakaldı. Ayaklarını da o sırada sandalyeye uzatmıştı. Üzerinde iş kıyafetleri vardı.
HASTANE ÇALIŞANLARININ KIYAFETLERİNİN RENGİ TARTIŞMA YARATTI
HASTANE ÇALIŞANLARININ KIYAFETLERİNİN RENGİ TARTIŞMA YARATTI
İzmir Seferihisar Necat Hepkon Devlet Hastanesi yönetiminin personel için belirlediği renkler tartışma yarattı.
 SAĞLIK PERSONELİ SAĞLIĞI
SAĞLIK PERSONELİ SAĞLIĞI
Sağlık Çalışanlarının Sağlığı
YOĞUN BAKIMDA BUNALAN SAĞLIK PERSONELİNİN ÇEKİLEN EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI
YOĞUN BAKIMDA BUNALAN SAĞLIK PERSONELİNİN ÇEKİLEN EĞLENCE GÖRÜNTÜLERİ ŞAŞKINLIK YARATTI
Antalya'da yaşanan olayda özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde 4 yıl önce çekildiği belirlenen görüntülerde personelin halay çekip oynaması seyredenlerde şaşkınlık yarattı.
PEPEŞE GELEN VEFAT HABERLERİ HASTANE PERSONELİNİ ÜZDÜ
PEPEŞE GELEN VEFAT HABERLERİ HASTANE PERSONELİNİ ÜZDÜ
Bursa İnegöl'de hastanede çalışan iki personelin peş peşe vefat etmeleri hastane çalışanlarını derinden etkiledi.
SAĞLIKÇI ANNE 11 GÜNDÜR VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
SAĞLIKÇI ANNE 11 GÜNDÜR VERDİĞİ YAŞAM MÜCADELESİNİ KAYBETTİ
Gaziantep'te bir kişinin hayatını kaybettiği trafik kazasında yaralanan 2 kişiye müdahale ederken, başka bir otomobilin çarpmasıyla ağır yaralanan sağlık görevlisi İlknur Bedir, 11 gündür yoğun bakımda yaşam savaşını kaybetti.
HASTANE ÇALIŞANLARI PROFESYONEL OYUNCULARLA BERABER KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
HASTANE ÇALIŞANLARI PROFESYONEL OYUNCULARLA BERABER KAMERA KARŞISINA GEÇTİ
Vatandaşları 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgi bilgilendirmek amacıyla sağlık çalışanları profesyonel oyuncularla beraber kamera karşısına geçti.
Sinirlenen Hemşire Şırıngayı Metrobüste Yolcuya sapladı.
Sinirlenen Hemşire Şırıngayı Metrobüste Yolcuya sapladı.
Ercan P., metrobüsle evine gittiği sırada hemşire Semra H.’nin şırıngalı saldırısına uğradığı idda edildi.
Tıbbi Sekreterlik Bölümüne, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik İntibak Hakkı
Tıbbi Sekreterlik Bölümüne, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik İntibak Hakkı
Sakarya 2. İdare Mahkemesi, tıbbi sekreter olarak görev yaparken, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik Bölümünü bitiren kişinin, bitirdiği bölüme intibakının yapılması gerektiğine karar verdi
HASTANIN ARKADAŞLARI AMBULANSA ALINMAYINCA 112 GÖREVLİLERİNİ DARP ETTİ
HASTANIN ARKADAŞLARI AMBULANSA ALINMAYINCA 112 GÖREVLİLERİNİ DARP ETTİ
Muğla Dalaman'da, 112 ekibinde görevlileri,rahatsızlanan kişinin arkadaşlarını ambulansa almayınca saldırıya uğradı.
YALOVA'DA EBE İSMİNİN SOKAĞA VERİLMESİ TARTIŞMA YARATTI
YALOVA'DA EBE İSMİNİN SOKAĞA VERİLMESİ TARTIŞMA YARATTI
Yalova Belediye Meclisi'nde Ak partili Ahmet Özsümer ile bağımsız üye Faruk Kırtay, önerdikleri isimlerin sokaklara verilmemesi nedeniyle tartışma yaşandı.
BURSA'DA 112 ÇAĞRI HATTINA GELEN İHBARLARIN YÜZDE 95'İ ASILSIZ
BURSA'DA 112 ÇAĞRI HATTINA GELEN İHBARLARIN YÜZDE 95'İ ASILSIZ
Bursa'da 112 çağrı hattına gelen ihbarların yüzde 95'inin asılsız olduğu belirten Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, vatandaşların bu konuda duyarlılık göstermesi gerektiğini ifade etti.
Bazı İllerimizde Mesai Saatleri Değişti
Bazı İllerimizde Mesai Saatleri Değişti
Yaz saati uygulamasının kalkması üzerine valiliklere mesai saatlerinin değiştirilmesi için yetki verilmişti. Bu yetkiye istinaden bazı illerimizin mesai saatleri değişti.
Gaziantep Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıci iddialara yanıt verdi.
Gaziantep Sağlık-Sen Şube Başkanı Mehmet Ali Arayıci iddialara yanıt verdi.
Son dakika 600 Saglik-Sen Uyesi Goz altinda manşetleri hakkında bilinmeyenleri yaptığı basın açıklamasıyla paylaştı.
PARAMEDİK KONGRESİ KAPSAMINDA AMBULANS RALLİSİ DÜZENLENDİ
PARAMEDİK KONGRESİ KAPSAMINDA AMBULANS RALLİSİ DÜZENLENDİ
Bu yıl 4'üncüsü düzenlenen Uluslararası Paramedik Kongresi Bodrum'da gerçekleşti.Kongre'de düzenlenen ambulans rallisinde ise birinciliği Hatay 112 Acil Servisi aldı.
TIPTA HAYAT BOYU EĞİTİM GEREKİYOR
TIPTA HAYAT BOYU EĞİTİM GEREKİYOR
Muğla'da 'Güncel Tıp Eğitimi' isimli panel düzenlendi.Panel,Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Atatürk Kültür Merkezi B Salonu'nda gerçekleşti.
SAĞLIK-SEN OLARAK 2016 YILI KASIM AYI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNDA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
SAĞLIK-SEN OLARAK 2016 YILI KASIM AYI KAMU PERSONELİ DANIŞMA KURULUNDA TALEPLERİMİZİ DİLE GETİRDİK
Kamu Personeli Danışma Kurulu toplantısı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu başkanlığında gerçekleştirildi
Almanya Sağlık Sistemi Nasıl Uygulanmaktadır ?
Almanya Sağlık Sistemi Nasıl Uygulanmaktadır ?
Almanya Sağlık Sisteminin Örgütsel Yap Almanya Sağlık Sisteminin Örgütsel Yapısı
EBE HEMŞİRENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
EBE HEMŞİRENİN ŞÜPHELİ ÖLÜMÜ
Uşak'ta 8. kattan düşen ebe hemşire Birsen Çakırbay hayatını kaybetti.
Almanya’da Sağlık Meslek Eğitimi Nasıldır ?
Almanya’da Sağlık Meslek Eğitimi Nasıldır ?
Hemşire hangi şartlarda ne kadar ücrete çalışır ?
EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN NİJERYALI SAĞLIKÇILAR SERTİFİKALARINI ALDI
EĞİTİM PROGRAMINA KATILAN NİJERYALI SAĞLIKÇILAR SERTİFİKALARINI ALDI
Sağlık Bakanlığı tarafından İzmir de düzenlenen "Acil Sağlık Eğitim Programı"na katılan Nijeryalı sağlık çalışanları eğitimlerini başarıyla tamamlayarak sertifikalarını aldı.
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIKLARINA KAVUŞMASI İÇİN MÜCADELE EDEN HEMŞİRENİN OĞLUNA LÖSEMİ TANISI KONULDU
LÖSEMİLİ ÇOCUKLARIN SAĞLIKLARINA KAVUŞMASI İÇİN MÜCADELE EDEN HEMŞİRENİN OĞLUNA LÖSEMİ TANISI KONULDU
Ege Üniversitesi Hastanesi'nde lösemili çocukları tedavi eden hemşire Nuray Aydoğmuş'un 5 yaşında ki oğluna lösemi tanısı konuldu
ÇOBAN 2 AY ASILSIZ İHBARLARLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ MEŞGUL ETTİ
ÇOBAN 2 AY ASILSIZ İHBARLARLA 112 ACİL ÇAĞRI MERKEZİNİ MEŞGUL ETTİ
112'yi isyan ettiren olay Kırşehir de yaşandı.Çiçekdağı ilçesinde eşim doğum yapıyor diye asılsız ihbarda bulunan çoban 112 Acil Çağrı Merkezini 2 ay boyunca meşgul etti.
KENDİSİNİ ÖLÜMDEN KURTARAN 112 GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
KENDİSİNİ ÖLÜMDEN KURTARAN 112 GÖREVLİLERİNE TEŞEKKÜR ETTİ
Samsun'da yaşayan Yusuf Ş.(28) eşinin evini terk etmesi nedeniyle bunalıma girerek iple kendini tavana asmış ve gelen 112 görevlileri tarafından son anda kurtarılmıştı.
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
23°C / 12°C
Durum
Sisli
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:47
Güneş
07:14
Öğle
12:56
İkindi
15:54
Akşam
18:26
Yatsı
19:45
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 25 5 4 +40 79
2 Fenerbahçe 34 22 4 8 +33 74
3 Torku Konyaspor 34 19 6 9 +11 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 7 11 +18 59
5 Osmanlıspor FK 34 14 10 10 +16 52
6 Galatasaray 34 13 9 12 +20 51
7 Kasımpaşa 34 14 12 8 +10 50
8 Akhisar Belediyespor 34 11 10 13 +1 46
9 Antalyaspor 34 12 13 9 +1 45
10 Gençlerbirliği 34 13 15 6 0 45
11 Bursaspor 34 13 16 5 -8 44
12 Trabzonspor 34 12 18 4 -19 40
13 Çaykur Rizespor 34 9 15 10 -9 37
14 Gaziantepspor 34 9 16 9 -19 36
15 Kayserispor 34 7 14 13 -16 34
16 Medicana Sivasspor 34 6 15 13 -14 31
17 Eskişehirspor 34 8 20 6 -25 30
18 Mersin İdmanyurdu 34 5 23 6 -40 21