Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 28 Kasım 2016 12:01:34 Tarihinde eklenmiştir.

112’LERE NAKDİ YEMEK YARDIMI DÜZENLEMESİ EK ÖDEME DAĞITILACAK TUTARI DÜŞÜRÜR MÜ?

112 nakdi yemek yardımı sendikaların tartışmalarına son koyuyoruz.


            Sağlık tesislerinde çalışan personele ek ödeme ‘’ Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair   Yönetmelik’’göre verilmektedir.

 

‘’ Dağıtılabilecek döner sermaye tutarının belirlenmesi:

‘MADDE 8 – (1) Döner sermaye komisyonu, dağıtılacak tutarı (karar alınan tutar), sağlık tesisinin o dönemde elde ettiği gayrisafi hasılattan öncelikle Hazine payı, 24/5/1983 tarihli ve 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanununun 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (k) bendi gereğince ayrılacak pay ile Bakanlık merkez payı ayrıldıktan sonra kalan miktarın 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde belirler. (Değişik cümle:RG-9/8/2015-29440)(3)Genel sekreter sağlık tesisi döner sermaye komisyonunca belirlenen dağıtılacak ek ödeme tutarını aynen veya 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesinin üçüncü fıkrasında belirlenen oranın sağlık tesisi kalite katsayısı ile çarpımı sonucu bulunan miktarı geçmeyecek şekilde kendi belirleyeceği tutar doğrultusunda değiştirerek onaylar ve bu şekilde verilen onay doğrultusunda karar kesinleşir.’’ denmektedir.

 

            Kısaca sağlık tesisinin ilgi aydaki gelirinden;Hazine payı(%15),SHÇEK payı(%1),Merkez payı(%5) olmak üzere %21 kesinti oranı düşer.Kalan tutarın %50 si ek ödeme olarak dağıtılır.

 

         

   Görüleceği üzere ek ödeme tutarının hesaplanmasında; sağlık tesisinin gelirinden ,kanuni kesintiler(%21) yapıldıktan sonra kalan tutarın %50 si(sağlık tesisi bazında%65 ,sekreterlik bazında %50 geçemez) ek ödeme olarak dağıtılmaktadır.Ek ödeme dağıtılacak tutarının belirlenmesinde sağlık tesisi giderleri dikkate alınmamıştır.

 

            112 Acil yardımda çalışan personellere yapılacak nakdi yemek yardımı ‘’ Ek Ödeme Dağıtılacak  Tutarını ’’ etkilememektedir.Yataklı tedavi kurumlarında hasta ve personellerin yemek ücretlerininde döner sermaye bütçesinden ödendiği dikkate alındığında, 112 Acil yardımda çalışan personellere yapılacak 112 nakdi yemek yardımı döner sermaye bütçesine yük getireceği aşikardır ama ‘’ Ek Ödeme Dağıtılacak  Tutarını ’’ ETKİLEMEMEKTEDİR

 

ÖRNEK:

Sağlık tesisinin ilgili aydaki gelirini 660.000,00 TL olduğunu varsayarsak

Hazine payı (%15)=99.000 TL

Shçek payı(%1)=6.600 TL

Merkez payı(%5)=33.000 TL

Kanuni Kesintiler Toplamı=99.000+6.600+33.000=138.600 TL

Kalan Gelir=660.000 TL – 138.600 TL =521.400 TL

%50 si=260.700 TL.

Ek Ödeme Dağıtılacak Tutarı=260.700 TL dir.

Sağlık tesisimizde sabit ek ödeme ve sabitdışı ek ödeme brüt tutarları toplamı 260.700 TL geçemez.

ÖMÜR KANDEMİR 

MUTEMET/YAZAR

Memurmaasmutemeti.Com

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap