Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 12 Aralık 2016 06:58:16 Tarihinde eklenmiştir.

Sürekli Görev Yolluğu

Sürekli görev yolluğu hangi kurum bütçesinden ödenmesi gerekir ? Memur olan eş hangi hallerde yer değiştirme masrafının değişken unsurunu tam olarak alır ?


 

  6245 Sayılı Kanun 10. 44. ve 45. madde

 Yurt içinde veya yurt dışında sürekli bir göreve naklen atananlara ödenir ve          

 

 Yol masrafı            

 Gündelik            

 Aile masrafı         

 Yer değiştirme    masrafından    oluşur.    


    

Aile Gideri

6245 Sayılı Kanun 44. madde

Aile fertlerinden her biri için memur veya hizmetlilerin bu kanuna göre müstahak oldukları taşıt ücreti (yol gideri) ile gündeliklerden oluşur.

Ancak, özel taşıt kiralanması suretiyle gidilmesi zorunlu hallerde memur veya hizmetli ile seyahat eden aile fertleri için ayrıca taşıt ücreti ödenmemektedir.

 

Yer Değiştirme Gideri

  6245 Sayılı Kanun 45. madde

Memur veya hizmetliler ile bunların aile fertlerinin sürekli görevle yer değiştirmeleri nedeniyle taşıtmak zorunda kalacakları ev eşyalarının nakliye giderleri ile yeni görev yerinde yerleşme sırasında yapacakları diğer giderlere karşılık verilmektedir.

Memur veya hizmetlinin;

a- Kendisi için yurt içi gündeliğinin yirmi katı,

b- Harcıraha müstahak aile fertlerinin her biri için yurt içi gündeliğinin on katı (bu miktar yurtiçi gündeliğinin kırk katını geçemez),

c- Her kilometre veya deniz mili başına, yalnız kendisi için yurt içi gündeliğinin yüzde beşi,

olarak hesaplanır.

 

Harcıraha müstahak memur veya hizmetlinin eski görev yerinden yeni görev yerine atanan memur veya hizmetli eşine (c) bendi uyarınca hesaplanacak miktarın yarısı ödenmektedir.

 

 

Memur olan eş hangi hallerde yer değiştirme masrafının değişken unsurunu tam olarak alır ?

 

TKHK SGDB 14.04.2016 tarihli ve E.513 sayılı görüş yazısı

-Aynı yerden farklı yere

-Farklı yerden aynı yere

-Farklı yerden farklı yere

 

Atanması durumunda yer değiştirme unsurunu tam olarak alır.

 

-Ancak tek istisnası aynı yerden aynı yere atanması durumudur. Bu durumda eşlerden biri yer değiştirme giderinin değişken unsurunun yarısını alır

 

 

Sürekli görev yolluğu hangi kurum bütçesinden ödenmesi gerekir ?

TKHK SGDB 14.04.2016 tarihli ve E.513 sayılı görüş yazısı

6245 sayılı Kanun 59. madde, 657 sayılı Kanun 62. madde hükümleri birlikte değerlendirildiğinde Harcırahın kurum içi atamalarda ayrıldığı yer tarafından ödenek aranmaksızın peşin olarak ödenmesi gerekir.
 
Ancak her ne kadar 6245 sayılı Harcırah Kanununda ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun ilgili hükümlerinde harcırahın memurun ayrıldığı kurumdan peşin olarak ödenmesi gerektiği düzenlenmiş ise de nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların ayrıldığı kurumdan harcırahlarını alamadığının personel nakil bildirim formundan tespit edildiği durumlarda yeni görev yeri tarafından da ödeme yapılabileceği düşünülmektedir.
 
 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap