Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 22 Kasım 2016 23:43:52 Tarihinde eklenmiştir.

Engelli memur istihdamı ile yükümlü bulunan kurum ve kuruluşlar hangileridir?

Engellilere tahsis edilecek kadrolar hangi kriterlere göre belirlenmektedir ? Engelli alımı yapılacak kadrolar nasıl tahsis edilir ?


 

1) Genel Bütçe Kapsamındaki Kamu İdareleri,

2) Özel Bütçeli İdareler, 

 

a-Yükseköğretim Kurulu, Üniversiteler  ve Yüksek  Teknoloji Enstitüleri,

b-Özel Bütçeli Diğer İdareler,

 

3) Düzenleyici ve Denetleyici Kurumlar ,

4) Sosyal Güvenlik Kurumları,

5) Döner sermayeli kuruluşlar, kanunlarla kurulan fonlar ve kefalet sandıkları,

6) İl özel idareleri ve belediyeler, il özel idareleri ve belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı müessese,işletme ve döner sermayeli kuruluşlar,

7) 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre Devlet memuru istihdam eden diğer kamu kuruluşları.

 

 

Engelli alımı yapılacak kadrolar nasıl tahsis edilir?

İlgili kurum veya kuruluşun, yurtdışı teşkilatı hariç, toplam dolu memur kadro sayısının % 3’üne  tekabül eden münhal kadro sayısına göre tahsis edilir.

 

 

Engellilere tahsis edilecek kadrolar hangi kriterlere göre belirlenmektedir?

1) Kurumların hizmet gerekleri,

2) Eğitim düzeyleri,

3) Hizmet sınıfları,

4) Unvanları,

itibarıyla belirlenmektedir.

 

Engellilerin istihdam edileceği boş kadro bulunmadığı takdirde hangi işlem yapılmaktadır?

İlgili mevzuatına göre boş kadrolarda unvan değişikliği yapılarak gerekli kadrolar temin edilmektedir.

 

Engellilerin istihdam edileceği birimler kim tarafından belirlemektedir?

Engelli personelin istihdam edileceği merkez, taşra veya döner sermaye birimleri hizmetin gerekleri ve ihtiyaçlar çerçevesinde ilgili kurum veya kuruluşlar belirlemektedir.

 

 

Nitelik-Kod Kılavuzu nasıl hazırlanmaktadır?

Milli Eğitim Bakanlığı ve Yükseköğrenim Kurulu Başkanlığının katılımıyla yapılan çalışmalar sonucunda  DPB’ce  hazırlanmaktadır.

Bu çalışmalarda, eğitim müfredatı bakımından denk ortaöğretim,önlisans veya lisans alan/dal/bölüm ve programları aynı nitelik kodu altında, dengi başka bir alan/dal/bölüm veya program olmaması halinde ise tek bir kod altında toplanmaktadır. Ayrıca kamu kurum kuruluşlarından gelen talepler doğrultusunda özel koşullara ilişkin nitelik kodu belirlenmektedir.

 

Nitelik-Kod Kılavuzunda kadrolara ilişkin  hangi kodlar yer almaktadır?

1) Eğitim durumuna ilişkin alan/dal/bölüm ve program adları ile bu alan/dal/bölüm ve programların yer aldığı nitelik kodları,

2) Cinsiyete ilişkin nitelik kodları,

3) Diğer özel koşullara ilişkin nitelik kodları (bonservis, sertifika, yeterlik belgesi, yabancı dil seviyesi veya benzeri belgelere ilişkin nitelik kodları) yer almaktadır.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır