Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 16 Kasım 2015 19:44:12 Tarihinde eklenmiştir.

NÖBET ÜCRETİ FAZLA MESAİNİN HESAPLANMASI

Nöbet ücretleri istisnai durumlar


 

Nöbet ücreti her bir personel için mevcut "gösterge rakamı" ile aylık katsayının çarpılması suretiyle bulunacaktır.

 

Nöbet  ücretinin  ödenmesinde,  "nöbet  saat  sayısı"  esas alınacak ve hesaplama her bir saat için yapılacaktır.

 

Bu ücret damga vergisi hariç hiçbir vergi ve kesintiye tabi tutulmayacaktır.

 

 

  Nöbet Ücreti = (Gösterge x Nöbet Saati x Aylık Katsayı) – D.Vergisi

 

1- Zaman Bakımından İstisna:

 

Dini bayram günlerinde tutulan nöbetler %20 artırımlı ödenir. Tüm sağlık çalışanlarını kapsar.

 

2- Nöbet Tutulan Yer Bakımından İstisna:

 

Yoğun bakım,

Diyaliz,

Acil servis,

Ameliyathane

112 acil sağlık hizmetlerinde

 

tutulan nöbetler için %50 artırımlı ödenir. Yalnızca bu birimlerde nöbet tutan sağlık çalışanlarını kapsar.

 

 

Dini bayram günlerinde ve

 

Yoğun bakım,

Diyaliz,

Acil servis,

Ameliyathane

112 acil sağlık hizmetlerinde

 

tutulan ve her iki artırımdan birlikte yararlanılarak ödeme yapılan nöbetler için ise (%50 + %20) = %70 artırımlı nöbet ücreti ödenir.

 

 RÖNTGEN VE LABORATUVAR TEKNİSYENLERİ NÖBET

 

Röntgen ve laboratuvarlarda çalışan personelin

 

mesai saatleri dışında, acil servise hizmet vermesi halinde

 

Nöbet ücretinden acil servis personeli gibi %50 artırımlı yararlanması mümkün değildir.

 

Ancak, röntgen ve laboratuvar ünitesi acil servis bünyesinde kurulu ve yalnızca bu birime münhasır hizmet veriyorsa artırımlı nöbet ücretinden yararlanabilir. 

 

 

YABANCI UYRUKLU ASİSTANLAR

 

Yabancı uyruklu asistanlara,

 

657 sayılı Kanunun ek-33 üncü maddesinde,

 

10/9/2014 tarihli ve 6552 sayılı Kanunun 69 uncu maddesiyle

 

Yapılan değişiklik ile nöbet ücreti ödenmesi imkanı getirilmiştir.

 

Bunlara Tıpta ve Diş Hekimliğinde Uzmanlık Yönetmeliğine göre asistanlık yaptığı dal üzerinden elde ettikleri kadro veya pozisyona bağlı olarak nöbet ücreti ödenecektir.

 

Örneğin: tabip asistan için tablonun (b) sırası, diş tabibi asistan için (c) sırası esas alınarak ödeme yapılacak.  

 

 

NÖBET ÜCRETİNİN ÖDENECEĞİ KURUM

 

Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünün,

 

02.11.2015 tarihli ve 2015/19 sayılı genelgesinin

 

d) UMKE Personel Görevlendirmeleri ve Özlük Hakları İle İlgili Uygulamalar başlıklı bölümünün 6 ncı maddesinin a bendinde;

 

“Nöbet ücreti nöbet tutulan kurumların bütçelerinden ödenmesi gerekmektedir. Ancak Acil Sağlık Hizmetleri Genel Müdürlüğünce belirlenen acil, afet ve olağan dışı durumlar ile insani yardım operasyonları, toplumsal olaylarda alınacak sağlık tedbirleri ve kitlesel nüfus hareketlerinde (Örneğin: Suriyeli vatandaşlar için kurulan geçici barınma merkezleri) kurulacak olan seyyar hastanelere yapılan görevlendirmelerde, UMKE personeli olarak, görevlendirilen personelin tuttukları nöbet ve icap nöbet ücretleri ilgili idarece nöbet türü ve hangi birim için düzenlendiği belirtilerek, düzenlenen nöbet listelerinin onaylı suretinin kadrolarının bulunduğu kurumlarına ibraz etmeleri halinde nöbet ücretleri kadrolarının bulunduğu kurumca ödenir

 

SENDİKA İZNİ KULLANAN PERSONEL

 

Sendika izni sendikal faaliyetlerin yürütüleceği mesai saatleri içerisinde kullandırılması gerekir.

 

Sendika izni nöbet sonrası istirahat zamanında kullandırılamaz.

 

24 saat nöbet tutarak mesaisini tamamlayan ve vardiya usulü çalışan personelin sendika iznini kullanmasını temin etmek için,

 

Mesai saatlerine denk gelen nöbet günlerinden birinde

 

Mesai saatinde izin kullanacak şekilde 24 saat üzerinden değil, sendika izin süresine göre 20 veya 16 saat üzerinden nöbet yazılması gerekir. 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap