Bu haber 26 Kasım 2016 06:54:38 Tarihinde eklenmiştir.

MEMUR OLARAK ATANMADAN, 4/B SÖZLEŞMELİ OLARAK ÇALIŞANIN, ÇALIŞMA SÜRELERİNİN DEĞERLENDİRİLİRMESİ

Memur olarak atanmadan önce sözleşmeli personel olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilir mi?

 

 

Memur olarak  atanmadan önce kişinin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışmış olduğu süreler kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği  hususunda DPB'nin  (20.03.2013-4291) sayılı görüşü aşağıda belirtilmektedir.

 

ÖZET: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre sözleşmeli personel olarak görev yapılan sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği  hususunda. (20.03.2013-4291)

 

          İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan Devlet memurunun İzmir Kapalı Ceza İnfaz Kurumunda 28/10/2009-05/08/2010 tarihleri arasında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre infaz ve koruma memuru olarak  görev yaptığını belirterek, bahsi geçen personelin mezkur Kanunun 4/B maddesine göre çalıştığı sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği  hususunda görüş talep edilen ilgi yazı incelenmiştir.

Bilindiği üzere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesinin “Ortak Hükümler” bölümünün C/6 bendinde; “Bu kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına göre sözleşme ile istihdam edilenlerin, memuriyete geçirilmeleri halinde, sözleşmeli olarak geçirdikleri hizmet süreleri, her yıl için bir kademe ilerlemesi ve her üç yıl için bir derece yükselmesi verilmek suretiyle değerlendirilir.” hükmü yer almaktadır.

Bu hükümde, 657 sayılı Kanunun 4 üncü ve 237 nci maddesinin (e) fıkrasına istinaden sözleşme ile çalıştırılan personelin memur statüsüne geçirilmesi halinde sözleşmeli olarak geçen sürenin tamamının memuriyette geçmiş sayılarak kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi kabul edilmiş, burada kullanılan “memuriyete geçirilme” halleri için söz konusu Kanunda herhangi bir kısıtlayıcı hükme yer verilmemiştir. Söz konusu “memuriyete geçirilme” ibaresinin sınavla ilk defa Devlet memuru olarak atanmış olanları da kapsaması gerektiği değerlendirilmektedir.

Bu itibarla;  İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğünde arama ve kurtarma teknisyeni olarak görev yapan personelin, memur olarak  atanmadan önce 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesine göre çalışmış olduğu sürelerin kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesi gerektiği mütalaa edilmektedir.

 

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Etiketler
Yorum Yap