Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 17 Kasım 2016 19:03:11 Tarihinde eklenmiştir.

4924 Tabip Sözleşmeli Personelin Sabit Ek ödemesi

4924 Doktor Sözleşmeli Personelin sabit ek ödemesi ne şekilde yapılır ?

4924 Sözleşmeli tabip personel 209 sayılı Kanun Ek-3 maddesi hükmü kapsamında yer alır ve kendilerine doktor sabit ek ödeme DSSÖ yapılır. 

 

4924 DSSÖ ödenmesinde aylıklara ilişkin hükümler uygulanır ve bu ödeme peşin yapılır.

 

“Sağlık Ve Sosyal Hizmet Koluna İlişkin Toplu Sözleşme” nin 8 inci maddesi gereği 

 

Yapılan DSSÖ tutarı 375 sayılı KHK Ek-9 uncu maddesi ile belirlenmiş olan ek ödeme net tutarından az olamaz.

 

4924 Doktor Sabit Ek Ödemeden Prim Kesintisi Yapılır mı ?

5510 4/c Sigortalı Statüde Tabip personel :

 

5510 sayılı Kanunun ek 3’üncü maddesi gereğince sigorta priminin işveren payı dahil tamamını kendileri ödemek kaydıyla,

 

209 sayılı Kanunun ek 3 üncü maddesine göre kendilerine ödenen tutar üzerinden

 

malullük, yaşlılık ve ölüm sigortasıyla sınırlı olacak şekilde ilave olarak % 20 oranında sigorta primi kesilmesi gerekmektedir.

 

 

5510 4/a Sigortalı Statüde Tabip personel :

5510 sayılı Kanunun 4/a kapsamında sigortalı bulunanlara

 

209 sayılı Kanun Ek-3 kapsamında yapılan DSSÖ ödemesinden, 5510 sayılı Kanunun 80, 81 ve 82’nci maddeleri uyarınca

Sigortalı payı %14, İşveren payı %20,5

olmak üzere prim kesintisi yapılacaktır.

 

Bunların yalnızca DSSÖ ödemelerinden prim kesilecek ek ödemelerinden ertesi ay mahsuptan sonra kalan tutar ile 375 Ek-9 net ödeme tutarına tamamlayan kısım üzerinden ayrıca prim kesintisi yapılmayacaktır.

 

 

5510 4/c veya 4/a Sigortalı Statüde Tabip dışı personel :

 

209 sayılı Kanun 5 inci madde ikinci paragrafın son cümlesinde yer alan;

 

‘‘Bu madde uyarınca yapılacak ödeme sigorta prim kesintisine tabi tutulmaz.’’

 

15.01.2012 tarihinden geçerli olarak yapılan bu düzenlemeden sonra,

 

Tabip dışı personele, 5510 sayılı Kanun kapsamında sigortalılık statüsüne bakılmaksızın, 

 

209 sayılı Kanun 5 inci maddesine göre yapılan ek ödemeden prim kesintisi yapılmaz.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Sözleşmeli 4/B/C Personel
4/B'li Çalışanlar Kadro Bekliyor - 4B'li Çalışanlarla Kadrolular Arasındaki Farklar
4/B'li Çalışanlar Kadro Bekliyor - 4B'li Çalışanlarla Kadrolular Arasındaki Farklar
900.000 Taşerona Kadro Müjdesi Geçtiğimiz günlerde Taşerona kadronun çıkacak bir KHK ile gerçekleşeceği açıklandı. Müjdesini alan Taşeronlar artık 4D'li kamu işçisi olacaklar. Sayıları 900 bini bulan kamuda çalışan taşeron işçiler kamu güvencesi altında mesleklerine devam edecekler.
4C'den 4B'ye Geçişte Aile ve Çocuk Yardımı Artacak
4C'den 4B'ye Geçişte Aile ve Çocuk Yardımı Artacak
4/B Sözleşmeli Personele; her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2134, çocuklarından her biri için de 250 gösterge rakamının aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktarda (0-6 yaş grubundaki çocuklar için bir kat artırımlı) aile yardımı ödeniyor. Bu yardımdan hiçbir kesinti yapılmıyor. 4/C personelin aile yardımı ödeneği göstergelerinin 4/B personele yapılan ödemede esas alınan göstergelerden daha yüksek olmasına rağmen, 4/C personelin ödeneğinden yapılan kesintiler ve ilgili personelin gelir vergisi dilimindeki değişiklikler (genellikle yılın ikinci yarısında) yararlanılan aile yardımı ödeneğinin net miktarını azaltmaktadır.
Sözleşmeli Personel Çocuk Yardımı Alır mı ?
Sözleşmeli Personel Çocuk Yardımı Alır mı ?
375 sayılı KHK nın ek 8. Maddesi:"Ayın veya haftanın bazı günleri ya da günün belirli saatleri gibi kısmi zamanlı çalışan sözleşmeli personel hariç olmak üzere kamu kurum ve kuruluşlarının merkez ve taşra teşkilatları ile döner sermaye işletmelerinde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilenlerden aile yardımı ödeneğinden veya başka bir ad altında da olsa aynı amaçla yapılan herhangi bir ödemeden yararlanamayanlara, Devlet memurlarına verilen aile yardımı ödeneği, herhangi bir vergi ve kesintiye tabi tutulmaksızın aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenir."
Taşeron İşçiler Kadroya Hangi Tarihte Hangi Statüde Geçecek? Maaşları Ne Olacak?
Taşeron İşçiler Kadroya Hangi Tarihte Hangi Statüde Geçecek? Maaşları Ne Olacak?
Taşeron işçilerin kadroya geçişleri ile ilgili detayları netleşmeye başladı. Kadroya alınacak taşeron işçiler için eğitim, yaş, asıl iş-yardımcı iş gibi kriterlerin olup olmayacağını merak eden vatandaşlara beklenen açıklama geldi. Peki Taşeron İşçiler Kadroya Hangi Tarihte Hangi Statüde Geçecek? Maaşları Ne Olacak?
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÇALIŞTIRILMASINA İLİŞKİN ESASLAR
Sözleşme ile çalıştırılacak personele ödenecek ücretlerin aylık brüt tutarı ile sağlanacak diğer parasal ve ayni menfaatlerin yıllık brüt tutarının on ikide birinin toplamı 4.687,27 TL’yi geçemez. Ancak, yurtdışı teşkilatında çalıştırılan personel ile Cumhurbaşkanlığı ve Devlet Senfoni Orkestralarında, Devlet Opera ve Balesinde ve Devlet Konservatuvarlarında görevlendirilecek yabancı misafir şef, solist ve sanatçılar hakkında bu hüküm uygulanmaz. Bu fıkrada belirtilen 4.687,27 TL, görevin önemi ve özelliği ile çalıştırılacak personelin niteliği dikkate alınarak Maliye Bakanlığı’nın görüşü üzerine Başbakan’ın onayı ile artırılabilir.