Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 17 Kasım 2016 11:33:58 Tarihinde eklenmiştir.

EK GÖSTERGE AYLIĞI

Memurun ek gösterge aylığı nedir ?

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/b

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli I ve II sayılı cetvel

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 43/b maddesinde yer alan hükümler uyarınca,

 

Kanuna ekli I ve II sayılı cetvellerde hizmet sınıfı, unvanı ve derecesine göre belirtilen gösterge   rakamlarının memur aylık katsayısı ile çarpılması sonucu bulunacak miktarı ifade etmektedir.

 

 Ek Gösterge x Aylık Katsayı

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/b

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli I ve II sayılı cetvel

Kurumların 1,2,3 ve 4 üncü dereceli kadrolarına atananlara uygulanacak ek göstergeler,

 

İlgililerin daha önce bulunmuş oldukları kariyerleri ile ilgili sınıf veya ekli I sayılı Cetvelin Genel İdare Hizmetleri Sınıfı (g) bölümünde (Kariyer uzmanlık) belirtilen görevlerde kazanılmış hak aylık derecelerine göre alabilecekleri ek göstergelerden düşük olamaz.

 

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu 43/b

657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu Ekli I ve II sayılı cetvel

 

Başbakanlık Yüksek Denetleme Kurulu Başkan ve Üyelikleri,

Milli Eğitim Bakanlığı Talim ve Terbiye Kurulu Başkan ve üyelikleri,

Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yüksek Fen Kurulu Başkan ve Üyelikleri,

Müşavir ve

1'inci dereceden uzman ünvanlı kadrolara atananlara bu kadrolarda bulundukları sürece daha önce almış oldukları en yüksek ek gösterge üzerinden ödeme yapılır.

 

 

SORU :Sağlık Meslek Lisesi Mezunu Sağlık Memuru iken 4 yıllık İİBF Maliye Bölümünü bitiren personelin 1. derecede ek göstergesi kaç olacaktır

 Ek gösterge cetvelinin III-C-1 bendi uyarınca :  

 2.200 ek göstergeden yararlandırılması gerekir

 

 

SORU:Sağlık Meslek Lisesi mezunu hemşire, biyoloji bölümünü bitirmesi halinde; Biyologlar için öngörülen 3.600 ek göstergeden yaralanabilir mi?

 

07/12/2007 tarihli E:2005/2, K:2007/1 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı;

Unvana ilişkin görevde-kadroda bulunma şartı gerektiğinden 3.600 alamaz.

 

EK GÖSTERGE CETVELİNİ OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ

 

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • mustafa ozdemirci
    mustafa ozdemirci , 17 Kasım 2016 18:17:52
    09/07/2007 de attlise olarak goreve basladim.14/07/2012de onlusans sag.kuruml.isletmeciligi iki yillik bitirdim ve halen onlisans att olarak gorev yapiyorum .acaba gostergem ne kadardir.su anda 5/2 sindeyim ve kaca dusersem ek gosterge alirim.Ayrica ne alacagim ekstra ucret (ekgisterge miktari) nekadardir?tesekkurler
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır