Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 14 Kasım 2016 23:52:01 Tarihinde eklenmiştir.

4924 SÖZLEŞMELİ PERSONEL MAAŞ ÜCRET TESPİTİ

4924 sözleşmeli personelin maaşlarını hangi kriterlere göre belirlenmektedir ?


 

4924 sözleşmeli personelin maaşları;

1.Genel Bütçeden Ödenecek

2.Peşin ödeme yapılmayacak

3.Çalışmayı takip eden ay sonunda ödenecek

4.657 4/B tavan ücreti esas alınacak

 

1- 4924 Sözleşme Ücretinin Belirlenmesi:

4924 Sözleşmeli olarak çalıştırılacak personele,

 

657 – 4/B tavan ücretin 2,5 katını aşmamak üzere, (2) sayılı cetvelde pozisyon unvanları itibarıyla belirlenmiş bulunan taban ve tavan ücret oranları arasındaki oranlar üzerinden hesaplanan miktarlarda aylık ücret ödenir.

 

Pozisyon Unvanı Veya Niteliği     Taban Oranı      Tavan Oranı

 

Uzman Tabip                                   1,5                  2,5

Tabip - Diş Tabibi                             1,2                  2,2

4 yıl ve üzeri fakülte mezunu            0,9                  1,9

2-3 yıllık yüksek okul mezunu          0,8                   1,7

Lise ve dengi okul mezunu               0,7                   1,5

 

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Ücretlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinin (a) fıkrasına göre,

 

Sözleşmeli personel ücretleri;

 

DPT tarafından hazırlanan “İlçelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması” adlı çalışmada yer alan gruplar ile

 

Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablolarındaki oranlar itibariyle belirlenir.

 

 

Sözleşmeli Sağlık Personelinin Ücretlerine İlişkin Esasların 5 inci maddesinin (b) fıkrasına göre,

 

Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablosunda yer alan oranlar üzerinden,

 

0-5 yıl (beş yıl dahil) hizmeti olanlara %96'sı,

 

5- 15 yıl (on beş yıl dahil) hizmeti olanlara %98'i

 

15 yıldan fazla hizmeti olanlara ise %100'ü

 

ücret olarak ödenir.

 

Brüt sözleşmenin belirlenmesine esas hizmet süresinin tespitinde;

 

Memuriyette veya diğer statülerde

 

Geçen süreler hesaplamaya dahil edilmeyecek

 

Yalnızca 4924 sayılı Kanun kapsamında sözleşmeli statüde geçen süreler hizmet süresinin tespitine esas alınacaktır

 

-Personelin unvanı,

-Hizmet süresi oranı,

-İl veya ilçenin sosyo-ekonomik gelişmişlik grubu,

esas alınarak,

 

657 sayılı Kanunun 4/B tavan ücreti Sözleşmeli Personel Ücret Oran Tablosundaki katsayı ile çarpılacak,

 

Çıkan sonuca hizmet süresi oranının uygulanması sonucu elde edilecek tutar brüt sözleşme ücreti olarak belirlenecektir

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET ORAN TABLOSU ( I )

UNVANI VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

1.GRUBA DAHİL

2.GRUBA DAHİL

3.GRUBA DAHİL

 4.GRUBA DAHİL

5.GRUBA DAHİL

 6.GRUBA DAHİL

7.GRUBA DAHİL

UZMAN TABİB

2,25

2,30

2,35

2,40

2,45

2,50

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL ÜCRET ORAN TABLOSU ( II )

UNVANI VE ÖĞRENİM DURUMUNA GÖRE SÖZLEŞMELİ PERSONEL

1.GRUBA DAHİL

2.GRUBA DAHİL

3.GRUBA DAHİL

 4.GRUBA DAHİL

5.GRUBA DAHİL

 6.GRUBA DAHİL

TABİP

1,250

1,280

1,310

1,340

1,390

1,440

DİŞ TABİBİ

1,200

1,220

1,240

1,260

1,300

1,350

ECZACI

1,000

1,020

1,040

1,060

1,100

1,150

DİĞER 4 YIL VE ÜZERİ FAKÜLTE MEZ.

0,900

0,910

0,920

0,930

0,950

0,970

2-3 YILLIK YÜKSEK OKUL MEZUNU

0,800

0,810

0,820

0,830

0,850

0,870

LİSE VE DENGİ OKUL MEZUNU

0,700

0,710

0,720

0,730

0,750

0,770

 

 

 

Örneğin:

 

Giresun – Tirebolu Devlet Hastanesinde 657 4/a kapsamında 8 yıllık hizmeti bulunan bir pratisyen tabip 4924 sayılı Kanun kapsamında yeni sözleşme imzalamıştır.

 

Personelin Unvanı   : Tabip

İlçenin Sosyo/Ekonomik Gel. Düzeyi : 3. Grup

3. Gruba Dahil Ücret Oranı          : 1,31

Hizmet Süresi : 0-5 yıl

Hizmet Süresi Oranı : %96

olarak tespit edilmektedir


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır