Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 01 Kasım 2016 07:15:31 Tarihinde eklenmiştir.

STAJ SÜRESİNDE ÖDENEN PRİMLER MEMURLARIN EMEKLİLİK YAŞ GRUBUNU ETKİLLER Mİ?

Staj süresi sigortalılık süresi başlangıcı olarak iş kazası ve meslek hastalığı durumunda esas alınır. Staj süreleri boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna malulluk, yaşlılık ve ölüm sigortalarından prim gönderilmediği için hizmet bulunmaz.

 

 

MEMURLARDA EMEKLİLİK YAŞ GRUBU

Emeklilik; memurların hem hizmet hem de yaş grubunu tamamlaması gerçekleşir.

Memurlarda 2008 yılı Ekim ayından önce memur hizmeti olanlar için 5434 sayılı T.C.Emekli Sandığı Kanunu hükümlerine göre işlem yapılmaktadır.

 

8 Eylül 1999 tarihinden önce çalışmaya başlayanlar (SSK, Bağ-Kur, Memur olarak) için kademeli yaş grupları tespit edilir. 15 Haziran 2002 tarihindeki hizmet sürelerine göre yaş grupları bulunur. Kadın ise 20, erkek ise 25 hizmet süresi aranır.

 

8 Eylül 1999 tarihinden sonra çalışmaya başlayanlar için ise kademeli yaş grupları bulunmaz. Kadın ise 58, erkek ise 60 yaş ve 25 yıl hizmet süresi aranır.

 

Sadece staj süreleri boyunca Sosyal Güvenlik Kurumuna iş kazası ve meslek hastalıkları olarak belirtilen primler gönderilir, bunun amacı da staj esnasında her hangi bir kaza, hastalık gibi durumların karşılanması olur. Staj süresi sigortalılık süresi başlangıcı olarak iş kazası ve meslek hastalığı durumunda esas alınır.

 

MEMUR EMEKLİLİK YAŞLARI İLE İLGİ DİĞER MAKALE YAZILARIMIZ İÇİN AŞAĞIDAKİ HABERLERİ TIKLAYINIZ

 

KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ VE EMEKLİLİK SÜRE ŞARTLARI

KADIN MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ VE EMEKLİLİK SÜRE ŞARTLARI

Kadın kamu çalışanı memur bağlı olduğu emekli sandığından hangi yaş ve süre şartlarından emekli olabilir ?

 

 

 

 

ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ VE SÜRE ŞARTLARI

ERKEK MEMURLAR İÇİN EMEKLİLİK YAŞ VE SÜRE ŞARTLARI

Erkek kamu çalışanı memur bağlı olduğu emekli sandığından hangi yaş ve süre şartlarından emekli olabilir ?


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır