Bu haber 31 Ekim 2016 23:45:43 Tarihinde eklenmiştir.

SİGORTALILIK BAŞLANGICI ve HİZMETLER

Sigortalılık başlangıç süresi 5434 ve 5510 sayılı kannda nasıl hesaplanır ?

5434 SAYILI KANUNA GÖRE

Fiili hizmet süresi iştirakçinin-sigortalının ilk kesenek ödediği tarihten başlayacak,kesenek ödediği veya ödemesi gereken her ay nazara alınmak suretiyle hesap edilecektir. Aybaşlarından sonra göreve girenlerden o ay için emekli keseneği alınmamakta, Aybaşlarından sonra vazifeden ayrılanlardan ise tam kesenek alınmaktadır.

 

5510 SAYILI KANUN UYARINCA

4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (c) bendi kapsamında çalışanların sigortalılıkları, Kamu idarelerinde çalışanlar için ilk defa göreve başladıkları, Harp okulları ile fakülte ve yüksek okullarda Türk Silahlı Kuvvetleri hesabına okuyanlar ile polis akademisi ile fakülte ve yüksek okullarda Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okuyanların öğrenime başladıkları, Fakülte ve yüksek okullarda kendi hesabına okumakta iken Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başlayanların Türk Silahlı Kuvvetleri veya Emniyet Genel Müdürlüğü hesabına okumaya başladıkları, Astsubay meslek yüksek okulları ile astsubay nasbedilmek üzere temel askerlik eğitimine tabi tutulan adayların öğrenime başladıkları, Belediye Başkanları, İl Daimi Komisyon Üyeleri İl Encümeninin Seçimle Gelen Üyeleri seçildikleri, Başbakan, Bakanlar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Üyeliğine seçilenler seçildikleri, açıktan bakan atananlar ise atandıkları tarihten itibaren başlatılır.

 

SİGORTALILIK BAŞLANGICI HAKKINDA ÖRNEKLER

 

5434 SAYILI KANUNA GÖRE

15.04.1996-14.04.1997 tarihleri arasında yedek subay olarak görev yapan ve 17.02.2010 tarihinde 4/1-c kapsamında yeniden göreve başlayan sigortalıdan 5434 sayılı kanunun 14. maddesi uyarınca tam kesenek 15.03.2010 tarihinde kesileceğinden, hizmeti de 15.03.2010 tarihinden itibaren başlayacaktır. Kıst aylık ödenecek olan 17.02.2010-14.03.2010 tarihleri arasındaki süreden kesenek alınmayacağından bu süresi hizmetten sayılmayacaktır

 

5510 SAYILI KANUNA GÖRE

17.02.2010 tarihinde 4. maddenin 1. fıkrasının (c) bendi kapsamında göreve başlayan sigortalının hizmeti 17.02.2010 tarihinde başlayacaktır. Kuruma 17.02.2010-14.03.2010 tarihleri arasındaki 28 günlük süre için primleri gönderilecektir.Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap