Bu haber 28 Ekim 2016 16:21:49 Tarihinde eklenmiştir.

Yıllık iznin tamamını kullanmamış memur mazaret izni alabilir mi ?

Yıllık iznin hepsini kullanmamış memur yinede mazaret izni kullanabilir mi ?

 

657 sayılı DMK'nin yıllık izin başlıklı 102'nci maddesinde;

"Devlet memurlarının yıllık izin süresi, hizmeti 1 yıldan on yıla kadar (on yıl dahil) olanlar için 20 gün, hizmeti on yıldan fazla olanlar için 30 gündür. Zorunlu hallerde bu sürelere gidiş ve dönüş için en çok ikişer gün eklenebilir" hükmüne, 103'üncü maddesinde ise; "Yıllık izinler, amirin uygun bulacağı zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanılabilir. Birbirini izleyen iki yılın izni bir arada verilebilir. Cari yıl ile bir önceki yıl hariç, önceki yıllara ait kullanılmayan izin hakları düşer...."

şeklinde hükmüne yer verilmiştir.

Aynı zamanda, DMK 104'- üncü maddesinde doğum, ölüm, evlilik ile ilgili mazeret izinleri düzenlenmiş olup, (C) fıkrasında ise; "(A) ve (B) fıkralarında belirtilen haller dışında, merkezde atamaya yetkili amir, ilde vali, ilçede kaymakam ve yurt dışında diplomatik misyon şefi tarafından, birim amirinin muvafakati ile bir yıl içinde toptan veya bölümler halinde, mazeretleri sebebiyle memurlara on gün izin verilebilir. Zaruret halinde öğretmenler hariç olmak üzere, aynı usülle on gün daha mazeret izni verilebilir. Bu takdirde, ikinci kez verilen bu izin, yıllık izinden düşülür" hükmüne yer verilmiştir.

 

Yukarıda bahsi geçen hükümlere göre ; devlet memurların yıllık izinlerinin amirin uygun bulacağı bir zamanlarda, toptan veya ihtiyaca göre kısım kısım kullanıldırılabileceği belirtilerek idareye takdir yetkisi tanınmıştır. Yıllık izin hakkı olan devlet memuru  bazı istisnai durumlarda mazaret izni verilmesi mümkün olmakla birlikte amirin bu konuda takdir yetkisinin olduğu, takdir yetkisi kullanılırken mazeretin niteliğine bakarak kullanıp kullanamayacağına karar verebilir

Amirler memurun yıllık izni olduğu gerekçesiyle takdire bağlı mazeret izinleri hakkında izin verebilirler de vermeyebilirler de kendilerine takdir yetkisi tanınmıştır.Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap