Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 13 Ekim 2016 06:48:21 Tarihinde eklenmiştir.

DOĞUM SONRASI KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA HAKKINDA BİLİNMEYENLER

Çıkarılan yeni kanunla doğum ve evlat edinme sonrası kısmi süreli çalışma haklarında yeni hususlar getirildi.

 

Yeni yapılan düzenlemelere göre doğum sonrası kısmi süreli çalışma ikiye ayrıldı.

 

İlk olarak çocuğun hayatta olması kaydıyla analık izninin bitiminden itibaren çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi için  kadın çalışan ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek çalışanlara istekleri hâlinde; birinci doğumda 60 gün, ikinci doğumda 120 gün, sonraki doğumlarda ise 180 gün süreyle haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilebilmektedir

.Bu durumlarda çalışan işçi çalışma süresinin yarısını işvereninden kalan yarısını ise İŞKUR'a başvurarak yarım çalışma ödeneği alabilecek.Bir ay boyunca kısmi çalışan işçiye İŞKUR tarafından 823 lira yani askeri ücretin yarısı kadar yarım çalışma ödeneği verilecek.Çalışan kişi askeri ücretten fazla maaş alıyorsa bir miktar ücret kaybı yaşayabilecek.Fakat,kısmi süreli çalışıp İŞKUR'dan yarım çalışma ödeneği alan kişinin sigortasının çalışmadığı günlere ait olan primlerini İŞKUR tarafından yatırılacak.Böylelikle emeklilik açısından bir kaybı olmayacak.

 

ÇOCUK İLKOKUL ÇAĞINA GELENE KADAR KISMİ İZİN HAKKI

 

Kadın yada erkek çalışana çocuk ilkokul çağına gelene kadar kısmi çalışma hakkı tanınmakta ; 4857 sayılı İş Kanunun 74.maddesinde düzenlenen doğum (analık) iznin, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin kullanımının, yani yarı zamanlı çalışmanın yada 6 aya kadar kullanılabilen ücretsiz iznin bitiminden itibaren çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden ay başına kadar herhangi bir zamanda kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilmektedir.

 

ÜCRETSİZ İZİN BIRAKILIP KISMİ İZİN TALEP EDİLEBİLİR

 

Çalışanlar altı aya kadar kullanabildikleri ücretsiz izinlerini kesip kısmi süreli çalışma talebinde bulunabilecek.

Kısmi süreli, çalışma iznini kullanmak isteyen çalışanın bu isteğini en azından bir ay öncesinden yazılı olarak işverenine bildirmesi gerekmektedir.İşvereninde yazılı olarak yapılan talebe en fazla bir ay içinde kısmi süreli çalışma talebinin karşılaması gerekir.Ayrıca işveren talebin karşılandığını çalışanına yazılı olarak bildirmekle yükümlüdür.Ancak, işveren tarafından süresi içinde işçinin talep dilekçesine cevap verilmemesi durumunda, talep işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk işgününde geçerlilik kazanmış sayılacak.

İşverenler çalışanların kısmi süreli çalışma talebi nedeniyle işten çıkarma yapamayacak.

Kısmi çalışma hakkından faydalanmak için eşlerden ikisinin de çalışması gerekmektedir.Çalışanın,eşi çalışmıyorsa çalışan eş kısmi süreli çalışma hakkı talebinde bulunamayacak.

 

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA TALEBİNDE BULUNMASI GEREKEN HUSUSLAR

 

İşçinin kısmi süreli çalışma talebinde bulunması gereken hususlar; , kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması halinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması halinde ise tercih edilen iş günleri yer almalıdır.

Tam süreli çalışmaya dönen çalışan bir daha aynı çocuk için bu haktan faydalanamayacak.Ayrıca tam süreli çalışmaya dönmek isteyen çalışan bu durum 1 ay öncesinden bildirmesi gerekir.

Kısmi çalışmaya geçmesi nedeniyle yerine alınan kişi, çalışanın tam gün çalışmaya başlamasıyla  iş sözleşmesi kendiliğinden bitecek.Ancak kısmi süreli çalışmaya geçen işçi iş sözleşmesini feshederse yerine alınan işçi yazılı onay alınarak fesih tarihinden sonra sözleşmesi belirsiz ve tam süreli sözleşmeye dönmüş olacak.

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır