Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 05 Ekim 2016 19:34:00 Tarihinde eklenmiştir.

SAĞLIKTA ÖNCE HAKKANİYET

Ayda 10-13 nöbet tutan bir sağlık personelinin sosyal yaşantısından bahsedilebilir mi? Aile yaşantısından bahsedilebilir mi?


 

 

  2002’de 65 milyon olan ülke nüfusu en son verilere göre 79 milyona ulaşmıştır. Yaşlı nüfus, yaşam süresinin uzamasına bağlı olarak artmıştır.

 

   Dolayısı ile sağlık hizmetine olan talepte sürekli bir artış söz konusudur. Sağlık hizmetine başvurunun 8’e çıkmış olması bunun en açık göstergesidir. Ülkemizde nitelikli bir sağlık hizmeti sunulabilmesi için her branştan yeterli sayıda sağlık personeli istihdam edilmesi gerekmektedir

.

   Yeteri düzeyde sağlık personeli istihdam edilmediği takdirde sağlık hizmeti alan ve sağlık hizmeti sunan açısından da arzu edilmeyen kötü sonuçlar ortaya çıkabilmektedir. Hepinizin malumu olduğu üzere sağlık hizmeti 24 saat kesintisiz sunulan ve en üst düzeyde konsantre olmayı gerektiren bir hizmettir. Her tedavi, hasta için öngörülemeyen telafisi imkansız riskleri içinde barındırdığı gibi sağlık çalışanı için de vicdan azabı çekmek, tazminat ödemek ve memuriyetten çıkarılmak gibi sonuçlar doğurabilmektedir. Mesleğini büyük bir adanmışlık duygusu içerisinde icra eden sağlık personeli hastayı reddetme gibi bir hakkı kendinde görmediği için hastadan ve hastalıktan kaynaklanan tüm riskleri göze almaktadır. Bu nedenle, hastayı ve sağlık personelini mağdur ve mahkum etmeyecek ve riskleri güvence altına alacak kanuni ve hukuki düzenlemelerin bir an önce yapılması gerekmektedir. Sağlık personeli istihdamında ciddi manada bir artış olmakla birlikte hem nüfustaki hem de sağlık hizmetlerine başvurudaki artış ile kıyaslandığında yapılan istihdam yetersiz kalmıştır.

 

   Dünyada kabul edilmiş standartlar üzerinden Avrupa Bölgesi ülkeleri ile bir kıyaslama yaptığımızda mevcuttan üç kat daha fazla personele ihtiyacımız olduğu sonucu ortaya çıkıyor. Meseleyi hemşirelik mesleği üzerinden örneklendirelim: Yapılan açıklamalarda "Bugün itibari ile yüz bin hemşireye ihtiyacımız var" denilmektedir. Bu bilgi bile bize bir hemşirenin yapması gerekenin iki katı oranında hizmet ürettiğini göstermektedir.

 

Ayda 10-13 nöbet tutan bir sağlık personelinin sosyal yaşantısından bahsedilebilir mi?

Aile yaşantısından bahsedilebilir mi?

 

   Sağlıktaki boşanma oranı sağlık personelinin parçalanmış bir aile yapısına sahip olduğunun acı bir göstergesidir. Bu zor şartlar sağlık çalışanının mesleğine olan sevgi ve bağlılığını olumsuz etkilemekte, tükenmişliğini ise en üst seviyeye çıkarmaktadır. İstatistiki veriler, polislerden sonra tükenmişlik sendromunun en yüksek olduğu meslek gurubunun sağlık çalışanları olduğunu göstermektedir. Öncelikli olarak sağlık çalışanlarının sayısı arttırılmalı ve buna bağlı olarak iş yükü azaltılmalıdır.

 

   Mali açıdan değerlendirdiğimizde ise sağlık çalışanlarının ciddi bir mağduriyetinin söz konusu olduğu görülmektedir. Bir sağlık çalışanını, eş değeri olan başka bir meslek mensubu ile kıyasladığımızda bunu daha iyi görebiliriz. Örneğin, bir sağlık personelinin bir saatine karşılık gelen ücret 15 TL iken başka bir meslek gurubunun bir saatine karşılık elen ücret 50 TL’dir. Öncelikle ve de özellikle sağlık personelinin aleyhine olan ücret dengesizliği ortadan kaldırılmalıdır. Bir diğer adaletsizlik ise aynı hizmeti farklı hastanede sunan sağlık çalışanlarının birbirinden çok farklı gelire sahip olmasıdır. Nasıl ki öğretmenin geliri okuldan okula değişmiyorsa, bir polisin geliri karakoldan karakola değişmiyorsa sağlık çalışanlarının geliri de hastaneden hastaneye değişmemelidir.

 

   Sağlık çalışanları, döner sermayelerini bir hastanede TAVAN'dan alıyorken bir başka hastanede TABAN'dan alması haksızlıktır.Yapılan hizmet ve barındırdığı riskler göz önüne alındığında sağlık çalışanlarının tamamı döner sermayeyi TAVAN’dan almayı hak etmektedirler. Sağlık personelinin kendisinin ve başkasının ne kadar döner sermaye aldığını takip ettiği sistemin bir an önce ve mutlaka değişmesi gerektiğine inanıyorum. Nöbet ücretinde ciddi manada bir artış olmuştur. Ancak idare,sırf nöbet ücreti ödememek için nöbet izni kullandırarak servis ve nöbeti daha az sağlık personeli ile çevirme despotizmi yukarıda bahsettiğim ekonomik ve sosyal komplikasyonlara sebep olmaktadır.

 

Son söz: Sistem, iç huzuru ve iş huzurunu tesis edecek şekilde yeniden inşa edilmelidir.

 

MEHMET KARATAŞ

Sağlık Sen Elazığ Şube Başkanı


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 2 Yorum
  • Fikri Alkan
    Fikri Alkan , 20 Ekim 2016 00:34:32
    Hocam teşekkür ederiz sağlık çalışanı olarak açıklamalarınızı sonuna kadar desketliyor ve katılıyorum. Hemşire ve diğer sağlık çalışanlarına yardımcı sağlık personeli yakıştırmasi sürdüğü sürece bizler Sağlık Bakanlığının malesef ki üvey evlatları olmaya devam edeceğiz. hakkımız olan hiçbirşeyi alamayacağız. ne maaşta ne dönerde ne sabit te nede özlük haklarımız da hak ettiğimizi asla alamayacagiz. umarım gelecekte iyi gunler adaletli gunler bizleri bekliyordur.
  • Müslime Yanık
    Müslime Yanık , 05 Ekim 2016 22:01:10
    ağzıniza sağlık ne güzel dile getirmişsiniz,inşallah sağlık Bakanlığımız da sağlık hizmetinin kaliteli olması için sadece doktoru memnun etmenin yeterli olmayacağını anlar
Memurun Sesi
NAKDİ TAZMİNAT NEDİR? NAKTİ TAZMİNAT ÖDEME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
NAKDİ TAZMİNAT NEDİR? NAKTİ TAZMİNAT ÖDEME USULÜNDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI
17/3/2013 tarihinden önce 7 nci madde kapsamında iş ve güç kayıplı sağlık raporları üzerinden nakdi tazminat ödenenlere, yaralanmaları nedeniyle malul kaldıklarının tespit edilmesi veya fark ödenmesini gerektirecek yeni bir yaralanma derecesi belirlenmesi halinde ödenmesi gereken nakdi tazminattan; 5 inci maddede belirtilen tutarın Nakdi Tazminat Komisyonunun yeni karar tarihi itibarıyla güncel karşılığı üzerinden, eski raporda yer alan yaralanma arıza bırakmamış ise iş ve güç kaybının her günü için %1’i, arıza bırakmış ise %2’si düşülür. Ancak bu şekilde düşülecek miktar, 5 inci maddede belirtilen tutarın yeni karar tarihi itibarıyla karşılığı olan tutarın %20'sini geçemez.”
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HESAPLAMA VE GEREKLİ BELGELER
AİLE YARDIMI ÖDENEĞİ HESAPLAMA VE GEREKLİ BELGELER
657 sayılı Kanunun 202'nci maddesine göre; evli bulunan devlet memurlarının eşlerine ve çocuklarına yapılan ödemenin tamamına aile yardımı ödeneği denilmektedir.
2018-2019 Memur Eş Yardımı Parası Ne Kadar, Nasıl Hesaplanıyor?
2018-2019 Memur Eş Yardımı Parası Ne Kadar, Nasıl Hesaplanıyor?
Memurun her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi için 2.134, çocuklarından herbiri için de 250 gösterge rakamının (72'nci ay dahil olmak üzere 0-6 yaş grubunda yer alan çocuklar için bir kat artırımlı) aylık katsayısı ile çarpılması sonucu elde edilecek miktar üzerinden ödenmektedir.
Memura aile yardımı geriye dönük olarak ödenir mi?
Memura aile yardımı geriye dönük olarak ödenir mi?
Geriye yönelik aile yardımı, çocuk parası geçmiş dönem, geçmişe dönem aile çocuk parası ödeme alınır mı?
2017 Yılı İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme
2017 Yılı İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme
Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa kurum içi yani iller arası tayinleri gerçekleştirmektedir. Öncelikle tayinler neden yapılır o hususa açıklık getirmekte fayda var: