Bu haber 03 Ekim 2016 15:16:09 Tarihinde eklenmiştir.

SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE ÇİLESİ

Yeni ek ödeme yönetmeliği Yaşar BAŞARAN yorumladı.

SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE ÇİLESİ

 

    Sağlık hizmetleri alanında hizmet alanlar açısından    gözle görülür derecede bir  memnuniyet ortada iken sağlık hizmetleri sunucularının bir kısmının memnuniyetsizliği halen devam etmektedir.

 

Sayın bakanımızın göreve geldiği ilk yıllarda ülkemizde hasta yatak sayısı hastanelerin teknik donanımı  içler acısı bir durumda idi Güçlü bir siyasi irade güçlü bir başbakan öncülüğünde  ekibiyle beraber sağlıkta değişim ve dönüşümün öncülüğünü yapmış ve destanlar yazmış efsane bakanımızın her biri kendi açısından bir devrim olan başarılı çalışmalara imza atmış bunlardan birkaç tanesini sıralayacak olursak ; SSK hastanelerinin ,MEB dispanserlerinin ,ASKERİ hastanelerin ve belli nüfusun altındaki üniversite hastanelerinin devri sağlık hizmetlerinin tek elden planlanıp ve  yönetilmesi  muazzam bir değişim ve dönüşümü sağlamıştır.

 

Bu uygulamalardan önce toplum adeta kastlara ayrılarak  1.2.ve 3. Sınıf vatandaş muamelesine mağruz kalırken  toplum katmanlarının tamamı  1. Sınıf vatandaş yerine konmuş  istediği hastanede istediği hekime muayene olma imkanı sağlanmış ve  istediği eczaneden ilacını alır hale gelmiştir.

 

     Fakat Sağlık hizmetleri sunucuları açısından döner sermaye konusunda doktorlara   pozitif ayrımcılık yapılırken yardımcı sağlık personellerine konulan katsayılar yıllarca sabit kalmış 2012 yılından sonra 666 sayılı KHK bağlamında tüm memurlara ek ödeme getirildiğinden sağlık bakanlığına bağlı merkez ve taşra teşkilatlarında görev yapan G.İ.H çalışanlarından hasta bakıcı ,şoför ve idari v.b memurlar adeta yok sayılarak görmezden gelinmiş döner sermayeden faydalandırılmayarak cezalandırılmıştır. Sayın bakanım sağlık hizmeti alıcıları açısından kaldırdığınız engelleri kastları sağlık hizmetleri sunucuları açısından hekim, yardımcı sağlık personeli ve GİH çalışanları diye üçe ayrılmıştır.

 

Döner sermayenin adil paylaşımı açısından fiilen üçe ayrılması ve bunlardan sadece doktorlar lehine yapılan uygulamalar  ne kadar uygun bir davranıştır. Sağlık çalışanları sizin ve sayın müsteşarın döner sermayede gözle görülür bir iyileştirme sağlayacağız diye vermiş olduğunuz  beyanlarınızdan dolayı bir beklenti içine girmişti fakat geldiğimiz noktada tabip dışı çalışan personeller adeta  sukutu hayale uğradılar telefonla sosyal medyadan yazdıkları mesaj yağmuruna tuttular geçmişte  sendikacı olmam hasebiyle neticede  bu yazıyı kaleme almaya karar verdim.

 

      Yukarıda bahsetmiş olduğum konuları tek tek irdelemek gerekirse son döner sermaye yönetmeliği bağlamında riskli birimlerde çalışan bir uzman hekimin bürüt döner sermaye matrahı 14.000 tl den 17.000 tl ye çıkarılmıştır.Bu meblağdan%35 vergi matrahının ve diğer kesintilerin düşülmesi halinde kalan miktar aylık tavandan alan uzman hekimin eline net 10.375 tl döner sermaye geçecektir.Vergi dilimi %15 inmesi durumunda ek ödemeleri daha da artacaktır.

 

     Riskli birimde çalışan bir Uzman hekimin Taban aylık+666 KHK ek ödemesi+Döner sermayesi: 2500 tl(taban aylık)+1750 tl(666 khk ek ödeme)+11,375 tl (döner sermaye) toplam alacağı :15,625 tl eder. Maaş ve ek ödeme toplamı 4250 tl olan uzman hekimin döner sermayesi maaş ve ek ödemesinin 2.5 katına tekabül etmektedir.(Bu örnek tavanı gören tabip için verilmiştir)

 

Riskli birimde çalışan lisans mezunu bir hemşirenin

Taban aylık+666 KHK ek ödemesi+Döner sermayesi:

2000 tl (taban aylık)+850 tl KHK ek ödemesi+700 tl (Döner sermayesi) olmak üzere toplam aylık alacağı meblağ: 3,550 tl eder

 

.Maaş ve ek ödeme toplamı 2.850 tl olup aldığı döner sermaye maaş ve ek ödeme toplamının ¼ oranına tekabül etmekteyken aynı riskli birimde çalışan bir GİH çalışanı aylık 10 tl döner sermaye alır. Hükmü ne kadar büyük bir acıdır. Tabi bu aylık 10 tl yi görünce rahmetli dava adamı üstad  Necip Fazıl KISAKÜREĞİN  şu muhteşem şiiri ile bu konuyu özetlemek gerekirse;

 

                                  ‘’ ALLAHIN ON PULUNU BEKLEYE DURSUN ON KUL

                                     BİR KİŞİYE DOKUZ PUL DOKUZ KİŞİYE BİR PUL

                                     BU TAKSİMİ KURT YAPMAZ KUZULARA ŞAH OLSA

                                     YAŞASIN KEFENİMİN KEFİLİ KARA BORSA ….’’

 

      Dolayısıyla uzman doktorla    lisans mezunu  hemşirenin döner sermayeleri kendi maaşları ve ek ödemeleri baz alındığında uzman hekim hemşireden on kat fazla döner sermaye almaktadır. Tabi ben bu oranları yazarken asla ve kat’a doktorlarımız fazla alıyor kanaatinde değilim.Kimsenin aldığında gözümüz yok helali hoş olsun. Çalışıyorlar ve hak ediyorlar keşke daha fazla alsalar.Defalarca doktorlar lehine düzenlenen döner sermaye bir defaya mahsus ta  tabip dışı çalışanları önceleyen  bir anlayışla bakanlık bürokratları bu konuyu ele almalıdır. Bakanlık  merkez, taşra teşkilatı ve bağlı kuruluşlarda çalışan yardımcı sağlık personelleri ve GİH çalışanlarına dönük  yardımcı sağlık personeli maaş ve ek ödeme toplamının aynısını ve GİH personeli maaş ve ek ödemesinin yarısını döner sermaye olarak alır şeklinde  bir düzenlemeye gidilemez mi?

 

       Sağlık çalışanlarının her hangi bir mağduriyetinin giderildiğinde yani döner sermayeden süt izini kesintisinin sayın bakan  talimatıyla   kaldırıldığında sanki bu konuda tek gündeme alan bir kişiymiş gibi hareket eden    hemen yetkili sendika genel başkanına methiye düzenler onlar kendilerini çok iyi biliyorlar sayın genel başkanın girişimleri sonucunda  bir mağduriyetimiz daha son buldu diyenlere sesleniyorum.Diyorum ki  bakınız tabip dışı sağlık çalışanlarının adeta çalışma barışını zedeleyen zira sağlık bir ekip işidir tabibin dışında hemşirenin hasta bakıcının veya her hangi bir çalışanın emeği yadsınamaz bir gerçek  iken sayın genel başkan tabip dışı çalışanların döner sermaye çilesine,  sağlık çalışanlarının temcit pilavı haline gelen fiili hizmet bağlamında yıpranma payına,sağlık çalışanlarından kesilen her türlü keseneğin emekli maaşı ve emekli ikramiyelerine yansıtılmasına   ve sağlık çalışanlarının üç ay sonra vergi matrahının düşük olmasından dolayı  vergi dilimine girdiğinden maaş ve ek ödemelerinin kesildiği için yılın ikinci yarısında yapılan artışlardan mahrum kalmaktadır. Sağlık çalışanlarının bu tür  sıkıntılarını da çözsün bizde sendikamızın genel başkanına yüz binlerce sağlık çalışanı olarak teşekkür edelim dua edelim ne dersiniz?

 

     Sağlık hizmet  kolunda yetkili yetkisiz onlarca sendika olmasına rağmen fakat ne hikmetse bu döner sermaye adaletsizliği konusunda kimse kalem oynatmıyor. Tek kelime etmiyor. Gündemine almıyor. Hem madem temsil etmiş olduğunuz üyelerinizin hak ve menfaatlerini korumak ve kollamak asli  vazifeniz neden bu tür konularda sessiz kalmayı tercih ediyorsunuz?

 

      Sağlıkta dönüşüm bağlamında hekim açığını kapatma adına  hekimlerin  özel muayenelerini kapatmalarını sağlamak ve devleti tercih etmeleri için  hekimlerin  özel muayenehane kira vergi sabit giderler  ve eleman parası gibi sıkıntılarına son verdirmek adına  maddi kayıplarının yapacağı ameliyatlardan  alacağı döner sermaye karşılanmasını amaçlayan aynı zamanda vatandaşın bıçak parası gibi usulsüz bir para ödemesinin önüne geçmek için cerrahi branşlara döner sermaye ödemesi gündeme gelmişti.  Aynı zamanda hekimin tüm performansını hastane için kullanacağı için  hastalarını muayene ederken daha fazla zaman ayrılması amaçlanmış kendisi ile beraber çalıştığı hastanenin döner sermayesine artı katkı sunacağı planlandığı için tabiplerin döner sermaye artışı gündeme geldiğinde biz  sağlık-sen  sendika yönetimi olarak   üçüncü büyük sendika olmamıza rağmen döner sermaye artışının  nimet külfet dengesinde tüm sağlık çalışanlarına eşit oranlarda artışlar sağlanmalı tabip dışı personellerin ek ödeme kat sayıları artırılmalı çözüm önerilerimizi sayın bakanımıza  ifade  ettik aksi takdirde bu uygulama sağlıkta verimi düşürür çalışma barışını zedeler dedikten sonra  şayet taleplerimiz hüsnü kabul görmez ise bu konuyu yargıya taşıyacağımızı söyleyerek ayrıldık. Akabinde davamızı açtık ve en nihayetinde döner sermaye dağılımındaki anayasanın eşitlik ilkesine ters olduğunu esas alan döner sermaye konusunda açılan dava  Anayasa mahkemesine kadar gitti o dönemlerde Ana muhalefet partilerinin dışında Anayasa mahkemesinde açtığı davanın görüldüğü ilk STK olarak Sağlık-sen yetkili olmamasına rağmen etkili sendikal anlayış içinde  olduğunu eylem ve söylemleriyle ortaya koyan bir sendikacılık yapmıştır.

Göstermiştir.Selam ve dua ile… 

Yaşar BAŞARAN

Eski Sağlık-Sen  Genel Mali Sekreteri

Yazarımızın diğer yazıları için www.yasarbasaran.com sitesini ziyaret edebilirsiniz.

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 6 Yorum
 • Yaşar Başaran
  Yaşar Başaran , 07 Ekim 2016 11:25:20
  Anonim adlı sanal karaktersiz her yazımdan sonra yazıyı okuyup içeriği hakkında yorum yazmak yerine sahiplerinin namı hesabına şarlıyon ve bunu alışkanlık haline getirdin.Seni muhattap almaya gerek yok zaten adından da belli anonimsin yani sahibi belli olmayan her isteyenin kullanacağı cinsten fakat senin bir farkın var ücretini veren herkesin köpeği olmaya gönüllü ve isteklisin sahibi söyle...
 • Ananonim
  Ananonim , 03 Ekim 2016 18:11:23
  Yaşar BAŞARAMAYAN siz ne başardınız ? Atıp tutma ısmarlama haber yapma
 • paramedik
  paramedik , 03 Ekim 2016 18:09:40
  Sağlıksenin bu yazıyı basın açıklaması diye okuyacak cesareti yoktur.siyasileri kırmamak için elinden geleni yapıyorlar
 • umut
  umut , 03 Ekim 2016 18:04:57
  arkadaşlar bize yapılan haksızlık için herkes çalıştığı yerdeki gih memurlarından dilekçe toplayıp birlikte hareket edilirse sonuç alınır bizde bu kurumun personeli isek haksızlık giderilmelidir.
 • Esef Bulut
  Esef Bulut , 03 Ekim 2016 18:03:18
  GİH sorunları sağlık bakanlığın kanayan yarası oldu.Gih personeline kimse sahip çıkmadı.yazı için teşekkürler.
 • att
  att , 03 Ekim 2016 18:01:49
  MEMUR MAAŞ MUTEMETİ SENDİKALAR SİZİN YARINIZ KADAR OLAMAZ.BAŞA OTURMAK İÇİN BİLGİ SAHİBİ OLMAK LAZIM DEVİR ŞAK ŞAKÇI DEVRİ OLMUŞ
Memurun Sesi
2017 Yılı İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme
2017 Yılı İstanbul İli Kurum İçi Yer Değiştirme
Bilindiği üzere Sağlık Bakanlığı Ocak ve Temmuz ayları olmak üzere yılda iki defa kurum içi yani iller arası tayinleri gerçekleştirmektedir. Öncelikle tayinler neden yapılır o hususa açıklık getirmekte fayda var:
TÜRKSAĞLIK-SEN İCAP NÖBETLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
TÜRKSAĞLIK-SEN İCAP NÖBETLERİ HAKKINDA BASIN AÇIKLAMASI YAPTI
Türksağlık-Sen Genel Başkanı Sayın Önder Kahveci'nin yapmış olduğu açıklamadır.
Hemşireler Atama Bekliyor.
Hemşireler Atama Bekliyor.
Ortaöğretim hemşirelerin mezun sayısı 97 bin olmakla birlikte istihdam oranı her geçen gün azalmaktadır.
MEMUR %3 ZAMMIN %80'Nİ ERİDİ
MEMUR %3 ZAMMIN %80'Nİ ERİDİ
Memur zammı Enflasyon karşısında %80 oranında eridi.Peki şimdi ne olacak ?
SENDİKALARIMIZIN GÜNDEMİ NE OLMALIDIR.ANKET SONUCUMUZ
SENDİKALARIMIZIN GÜNDEMİ NE OLMALIDIR.ANKET SONUCUMUZ
Maaş ve Döner Sermaye Ek Ödeme Bilgilendirme Platformu adlı facebook grubumuzda 16.500 kişinin katılımı ile sonuçlandırdık.
112 GEÇ KALMAZ
112 GEÇ KALMAZ
Kanal D 112 Çalışanları Özür Bekliyor!
SAĞLIKTA ÖNCE HAKKANİYET
SAĞLIKTA ÖNCE HAKKANİYET
Ayda 10-13 nöbet tutan bir sağlık personelinin sosyal yaşantısından bahsedilebilir mi? Aile yaşantısından bahsedilebilir mi?
SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE ÇİLESİ
SAĞLIK PERSONELİNİN DÖNER SERMAYE ÇİLESİ
Yeni ek ödeme yönetmeliği Yaşar BAŞARAN yorumladı.
RADYOTERAPİ TEKNİKERLERİ SORUNLARINI DİLE GETİRDİ.
RADYOTERAPİ TEKNİKERLERİ SORUNLARINI DİLE GETİRDİ.
Radyoterapi teknikerlerinin sorunları ve riskleri
Profesyonel Yönetim, Sistemli Personel Eğitimi ve Başarı
Profesyonel Yönetim, Sistemli Personel Eğitimi ve Başarı
Yöneticilik vasfını taşımak adına ilkin insanlarda olayları analiz edebilme özelliği bulunmalıdır.
ARTIK YETER DİYORUZ
ARTIK YETER DİYORUZ
Bu içimizde her gün büyüyen tehlikeye dur demeliyiz.
BİR MESLEK DÜŞÜNÜN ; CANI PAHASINA, HAYATINI CAN KURTARMAYA ADAYAN…
BİR MESLEK DÜŞÜNÜN ; CANI PAHASINA, HAYATINI CAN KURTARMAYA ADAYAN…
Evet bu bir gerçek.. Belki isimlerini hiç bilmediğiniz ama hayat kurtarmak için yeri gelip canını hiçe sayan, ‘’ İSİMSİZ KAHRAMANLAR ‘’ onlar.
AMBALAJ
AMBALAJ
AMBALAJ
BUSAD DAN ÜYELERİNE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GÜZEL BİR ÇALIŞMA
BUSAD DAN ÜYELERİNE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GÜZEL BİR ÇALIŞMA
BUSAD DAN ÜYELERİNE VE SAĞLIK ÇALIŞANLARINA YÖNELİK GÜZEL BİR ÇALIŞMA
Tıbbi Sekreterlerin Lisans Tamamlama Hakkı
Tıbbi Sekreterlerin Lisans Tamamlama Hakkı
Tıbbi Sekreterlerin Lisans Tamamlama Hakkı
Sağlık Bakanlığında Huzur Bozan Torpiller
Sağlık Bakanlığında Huzur Bozan Torpiller
Sağlık Bakanlığında Huzur Bozan Torpiller
Haydi Ereğli Sağlıkta Şiddete Karşı Pedalla (Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz)
Haydi Ereğli Sağlıkta Şiddete Karşı Pedalla (Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz)
Haydi Ereğli Sağlıkta Şiddete Karşı Pedalla (Sağlıkta Şiddete Dur Diyoruz)
Sağlık Bakanlığı Mutemetlik Sorunları ve EKOBS
Sağlık Bakanlığı Mutemetlik Sorunları ve EKOBS
Sağlık Bakanlığı Mutemetlik Sorunları ve EKOBS
SAĞLIK BAKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİN SORUNLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİN SORUNLARI
SAĞLIK BAKANLIĞI TEKNİK HİZMETLER SINIFI PERSONELİN SORUNLARI
Önlisans Tıbbi Sekreterlerin Atama Mücadelesi Devam Ediyor
Önlisans Tıbbi Sekreterlerin Atama Mücadelesi Devam Ediyor
Önlisans Tıbbi Sekreterlerin Atama Mücadelesi Devam Ediyor
GİH Personeli Mağduriyetine Son Verilmesi İçin Çözüm Önerilerimiz
GİH Personeli Mağduriyetine Son Verilmesi İçin Çözüm Önerilerimiz
GİH Personeli Mağduriyetine Son Verilmesi İçin Çözüm Önerilerimiz
GİH Personelinin Mağduriyeti Devam Ediyor
GİH Personelinin Mağduriyeti Devam Ediyor
GİH Personelinin Mağduriyeti Devam Ediyor
MEMİŞ: “YENİ DÖNEMDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR”
MEMİŞ: “YENİ DÖNEMDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR”
MEMİŞ: “YENİ DÖNEMDE SAĞLIK ÇALIŞANLARININ SORUNLARI ÇÖZÜLMELİDİR”
MUTEMET SORUNLARI TARTIŞMA PLATFORMU
MUTEMET SORUNLARI TARTIŞMA PLATFORMU
MUTEMET SORUNLARI TARTIŞMA PLATFORMU
BU TALEP 112 DE ÇALIŞAN ANNE ÇALIŞANLARIMIZI ÇOK KIZDIRACAK!!!!!!!
BU TALEP 112 DE ÇALIŞAN ANNE ÇALIŞANLARIMIZI ÇOK KIZDIRACAK!!!!!!!
BU TALEP 112 DE ÇALIŞAN ANNE ÇALIŞANLARIMIZI ÇOK KIZDIRACAK!!!!!!!
Önce İnsan Sonra Sendika
Önce İnsan Sonra Sendika
Önce İnsan Sonra Sendika
Haberi Kınıyoruz Ceset Değil Şehit
Haberi Kınıyoruz Ceset Değil Şehit
Haberi Kınıyoruz Ceset Değil Şehit
112 ÇALIŞANLARININ HAYATLARIYLA OYNAMAYIN
112 ÇALIŞANLARININ HAYATLARIYLA OYNAMAYIN
112 ÇALIŞANLARININ HAYATLARIYLA OYNAMAYIN
G.İ.H. Personeli haksızlıktan şikeyetçi
G.İ.H. Personeli haksızlıktan şikeyetçi
G.İ.H. Personeli haksızlıktan şikeyetçi
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
35°C / 21°C
Durum
Sıcak
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
05:15
Güneş
06:42
Öğle
13:05
İkindi
16:30
Akşam
19:15
Yatsı
20:35
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Beşiktaş 34 25 5 4 +40 79
2 Fenerbahçe 34 22 4 8 +33 74
3 Torku Konyaspor 34 19 6 9 +11 66
4 Medipol Başakşehir 34 16 7 11 +18 59
5 Osmanlıspor FK 34 14 10 10 +16 52
6 Galatasaray 34 13 9 12 +20 51
7 Kasımpaşa 34 14 12 8 +10 50
8 Akhisar Belediyespor 34 11 10 13 +1 46
9 Antalyaspor 34 12 13 9 +1 45
10 Gençlerbirliği 34 13 15 6 0 45
11 Bursaspor 34 13 16 5 -8 44
12 Trabzonspor 34 12 18 4 -19 40
13 Çaykur Rizespor 34 9 15 10 -9 37
14 Gaziantepspor 34 9 16 9 -19 36
15 Kayserispor 34 7 14 13 -16 34
16 Medicana Sivasspor 34 6 15 13 -14 31
17 Eskişehirspor 34 8 20 6 -25 30
18 Mersin İdmanyurdu 34 5 23 6 -40 21