Bu haber 02 Ekim 2016 10:50:01 Tarihinde eklenmiştir.

ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER

Özellikli tıbbi işlemler puanı ne demektir.

ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER

 

Özellikli tıbbi işlemler: Özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri gösterir.

 

Eski adı ile tabip muayene girişimsel işlemler puanıdır.Yeni yönetmelik 30 Eylül 2016 CUMA Sayı :29843 ile GENEL TIBBİ İŞLEMLER ve ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER diye ikiye ayrılmıştır

 

 

Özellikli tıbbi işlemler hangi işlemleri kapsar ?

Özellik tıbbi işlemler özellik arz eden riskli  tıbbi işlemleri kapsar.

 

Özellikli tıbbi işlemler puanı ne demektir ?

(hh) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlemler yapan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını ifade eder.

 

BUGÜN TKHK SİTESİNDE YAYINLANAN DUYURUDA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

DUYURU

1- Özellikli Tıbbi İşlemler Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayıların Uygulanması 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen ve özellikli tıbbi işlemler karşılığı hesaplanacak olan tavan ek ödeme oranını belirleyen “Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları bir kat artırılarak uygulanır.” hükmünde yer alan yüzde 800 olan tavan ek ödeme oranının özellikli tıbbi işlemlerle 1 kat artırılarak “yüzde 1600” olarak, yüzde 700 olan tavan ek ödeme oranının da özellikli tıbbi işlemlerle 1 kat artırılarak “yüzde 1400” olarak uygulanması gerekmektedir.

2- Tıbbi İşlemler Yönergesinin Uygulanması Tıbbi İşlemler Yönergesinin 4 üncü maddesinin birinci üçüncü fıkrasında; “ (3) Ekli listelerde yer alan ve puanı 1500 ilâ 5000 arasında olan ameliyatlar ile Genel Tıbbi İşlemler Listesinde 7.2. Kardiyovasküler Sistem ve 8.3. Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi ana başlığı altındaki girişimsel işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

 

Puanı 5000 ve üzeri olan ameliyatların puanları birinci ve ikinci hekime bölünmeden ayrı ayrı, üçüncü hekime ise puanın yarısı verilir.

Bu fıkra kapsamındaki ameliyatlara yönelik anestezi uygulamalarının da ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci anestezi uzmanı hekime anestezi işlem puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.” hükmü yer almaktadır. Hükmün uygulanmasına ilişkin olarak; Mezkur Yönergenin ekinde yer alan Girişimsel İşlemler Listesi ile Özellikli Tıbbi İşlemler Listesinde bulunan ve puanı 1500 ilâ 5000 arasında olan ameliyatlar (ameliyatlar ve grupları E sütununda belirtilmiştir.) ile Girişimsel İşlemler Listesinde “7.2. Kardiyovasküler Sistem” başlığı altında yer alan ve puanı 1500 ila 5000 arası olan “701.031” kodlu “Kriyoablasyon, supraventriküler” “701.041” kodlu “Kriyoablasyon, ventriküler” “701.062” kodlu “Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu” “701.063” kodlu “Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon” İşlemleri ile daha önce Girişimsel İşlemler Listesinde “8.3. Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi” başlığı altında yer alıp halihazırda Özellikli Tıbbi İşlemler Listesine alınan ve puanı 1500 ila 5000 arası olan “802.740” kodlu “Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri” “802.760” kodlu “Endovasküler serebral anevrizma tedavisi” “802.891” kodlu “Akut inmede trombektomi” İşlemlerinin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir

 

Özellikli Tıbbi İşlemler Hangileridir (NOT:Özellikli tıbbi işlemler Kaynağı TKHK adresinden çekilmiştir.İlerleyen günlerde güncellemeler yapılabilir. )

 

 

 

Özellikli tıbbi işlemler tabiplerin döner sermaye ek ödemesi nasıl hesaplanır ?

"(3) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı."

 

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Birinci fıkraya göre yapılan hesaplama sonucunda mesai içi tavan ek ödeme tutarına ulaşılamamış ise özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı ile öncelikle mesai içi tavan ek ödeme tutarına ulaşılır. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek özellikli tıbbi işlemler net ek ödeme tutarı bulunur."

 

GENEL TIBBİ ŞLEMLER NELERDİR ?

 

Özellikli tıbbi işlemlerler ilgili yönetmelik için tıklayınız

 

Tüm Uzman Tabip ve Pratisyen Tabipler Maaş ve Döner Sermaye Dayanışma Facebook Grubumuza katılıp özlük haklarınıza güncel kalabilirsiiz.

 

TAPİBLERİN TÜM MAAŞ KALEMLERİNİ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Özellikli tıbbi işlemler,riskli tıbbi işlemler,genel tıbbi işlemler,özellikli tıbbi işlemler puanı
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Uzman Mutemet
    Uzman Mutemet , 02 Ekim 2016 16:08:57
    Arkadaşlar genel olarak organ ve doku nakli yapan hastaneler ile bu hizmeti yapan uzman hekimleri, bunun yanında birkaç hekimden oluşan ekip ameliyatlarında görevli uzman hekimleri ilgilendiren bir durum söz konusu.Tamam güzel bir iyileştirme yapıldı ama özellikli tıbbi işlemlere bakılırsa küçük bir tabip kısmına vuruyor.
    Bence tabip ve tabip dışı çalışanlar birbirini o kadar ötekileştirmesine gerek yoktur.

    Normal doğumun teşvik edilmesi için normal doğumların özellikli tıbbi işlemlere alınması normal doğum yapma politikasına destekleyici olacaktır.
Döner Sermaye Ek Ödeme
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları
Yıllık İzinlerin Döner Sermaye ve Ek Ödemelere Etkileri ve Kazanımları. Eski ve yeni uygulama arasındaki farklar ve ele geçen kazanımlar.
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Hekim ve Doktorlarda Yıllık İzinlerde Döner Sermaye Kesintisi ve Yıllık İzinlerde Aktif Çalışma Gün Katsayısı
Madde 28- (1) 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesi, 2547 sayılı Kanunun 58 inci maddesinin (c) fıkrası ile 2659 sayılı Kanunun 30 uncu maddesi uyarınca yapılan döner sermaye ödemelerinde ayda 5 güne ve yılda toplam 10 güne kadar olan yıllık izin süreleri, döner sermaye ödemelerinde "çalışılmayan gün" kapsamında değerlendirilmez.
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
2017 TEMMUZ ZAMLI DOKTOR SABİT EK ÖDEME
DOKTOR SABİT EK ÖDEME 2017 TEMMUZ
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapıldı
Aile Hekimliği Uygulama Yönetmeliğinde değişiklik yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
Döner Sermaye Yönetmeliğinde Değişiklik Yapıldı
SAĞLIK BAKANLIĞI İLE BAĞLI KURULUŞLARININ DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİ HAKKINDA YÖNETMELİK
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Sağlık-Sen Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi İçin Açıklama Yaptı
Döner Sermaye Hazine Payı Kesintisi Düşürülme Kararı Bürokrasi tarafından etkisiz hale getirilmeye çalışıyor.
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
DANIŞTAYIN DÖNER SERMAYE EK ÖDEMESİNDEN HAZİNE PAYI KESİNTİSİNİN DURDURULMASI YÖNÜNDEKİ KARARI DÖNER SERMAYE EK ÖDEMELERDE ARTIŞ SAĞLAYACAK MI ?
Hazine payın kesintisinin düşürülmesi döner sermaye ek ödemeleri nasıl etkileceyecek ?
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
EK PUAN, ÖDÜL PUANI VE KOMİSYON PUANININ DÖNER SERMAYE EK ÖDEMEDEKİ ETKİSİ
Ek puanlar performans döner sermaye ek ödemenin net tutarlarını nasıl değiştirir ?
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
SÖZLEŞMELİ HASTANE YÖNETİCİLERİNİN 2017 OCAK ZAMLI EK ÖDEMELERİ
TKHK'ye bağlı sağlık tesislerinde genel sekreter, başkan, uzman, büro görevlisi ve Hastane yöneticilerinin ek ödemeleri nasıl hesaplanır ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN TABİP PERFORMANSA DAYALI EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR ?
UZMAN HEKİM EK ÖDEMESİ NASIL HESAPLANIR, EK ÖDEMEYİ NELER ETKİLER ?
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
TABİP KONGRE İZİNLERİNDE NE DEĞİŞTİ ? PERFORMANSA ETKİSİ NASIL OLDU
Kendi Alanı İle İlgili Kongre, Konferans, Seminer Ve Sempozyum Gibi Etkinliklere Katılan Uzman Tabip/Tabiplerin Net Performans Puanı Nasıl Hesaplanır?
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
AYAKTAN MUAYENE KATILIM PAYI ÜCRETLERİNE ZAM YAPILDI.
Genel Sağlık Sigortası kapsamında bulunanlardan, sağlık kuruluşlarındaki ayakta tedavilerinde hekim ve diş hekimi muayenesi için alınan katkı payına, 1/1/2017 tarihinden geçerli olarak zam yapıldı.
KÖŞE YAZARLARI
TÜMÜ
HAVA DURUMU
Gün
Bugün
Sıcaklık
27°C / 13°C
Durum
NAMAZ VAKİTLERİ
İmsak
03:34
Güneş
05:22
Öğle
12:52
İkindi
16:45
Akşam
20:10
Yatsı
21:49
PUAN DURUMU
Sıra Takım O G M B Av Puan
1 Galatasaray 34 24 7 3 +42 75
2 Fenerbahçe 34 21 4 9 +42 72
3 Medipol Başakşehir 34 22 6 6 +28 72
4 Beşiktaş 34 21 5 8 +39 71
5 Trabzonspor 34 15 9 10 +12 55
6 Göztepe 34 13 11 10 -1 49
7 Sivasspor 34 14 13 7 -8 49
8 Kasımpaşa 34 13 14 7 -1 46
9 Kayserispor 34 12 14 8 -11 44
10 Yeni Malatyaspor 34 11 13 10 -7 43
11 Akhisarspor 34 11 14 9 -9 42
12 Aytemiz Alanyaspor 34 11 16 7 -4 40
13 Bursaspor 34 11 17 6 -5 39
14 Antalyaspor 34 10 16 8 -19 38
15 Atiker Konyaspor 34 9 16 9 -4 36
16 Osmanlıspor FK 34 8 17 9 -11 33
17 Gençlerbirliği 34 8 17 9 -17 33
18 Karabükspor 34 3 28 3 -66 12
ANKET
TÜMÜ

2018 Sağlık Atama Sayıları Nasıl Olmalı