Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 02 Ekim 2016 10:50:01 Tarihinde eklenmiştir.

ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER

Özellikli tıbbi işlemler puanı ne demektir.

 

Özellikli tıbbi işlemler: Özellikli tıbbi işlemler puanına esas işlemleri gösterir.

 

Eski adı ile tabip muayene girişimsel işlemler puanıdır.Yeni yönetmelik 30 Eylül 2016 CUMA Sayı :29843 ile GENEL TIBBİ İŞLEMLER ve ÖZELLİKLİ TIBBİ İŞLEMLER diye ikiye ayrılmıştır

 

 

Özellikli tıbbi işlemler hangi işlemleri kapsar ?

Özellik tıbbi işlemler özellik arz eden riskli  tıbbi işlemleri kapsar.

 

Özellikli tıbbi işlemler puanı ne demektir ?

(hh) Özellikli tıbbi işlemler puanı: O dönem içinde özellikli tıbbi işlemler yapan eğitim görevlisi, başasistan, uzman tabip ve uzman diş tabiplerinden her biri için ayrı ayrı hesaplanan özellikli tıbbi işlemler karşılığı elde edecekleri puanların toplamını ifade eder.

 

BUGÜN TKHK SİTESİNDE YAYINLANAN DUYURUDA AŞAĞIDAKİ AÇIKLAMALAR YAPILMIŞTIR.

DUYURU

1- Özellikli Tıbbi İşlemler Tavan Ek Ödeme Tutarına Esas Katsayıların Uygulanması 209 sayılı Kanunun 5 inci maddesine eklenen ve özellikli tıbbi işlemler karşılığı hesaplanacak olan tavan ek ödeme oranını belirleyen “Sağlık Bakanlığı tarafından, Maliye Bakanlığının onayı ile belirlenen özellikli tıbbi işlemler karşılığı yapılacak ek ödemelerde, yüzde 800 ve yüzde 700 oranları bir kat artırılarak uygulanır.” hükmünde yer alan yüzde 800 olan tavan ek ödeme oranının özellikli tıbbi işlemlerle 1 kat artırılarak “yüzde 1600” olarak, yüzde 700 olan tavan ek ödeme oranının da özellikli tıbbi işlemlerle 1 kat artırılarak “yüzde 1400” olarak uygulanması gerekmektedir.

2- Tıbbi İşlemler Yönergesinin Uygulanması Tıbbi İşlemler Yönergesinin 4 üncü maddesinin birinci üçüncü fıkrasında; “ (3) Ekli listelerde yer alan ve puanı 1500 ilâ 5000 arasında olan ameliyatlar ile Genel Tıbbi İşlemler Listesinde 7.2. Kardiyovasküler Sistem ve 8.3. Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi ana başlığı altındaki girişimsel işlemlerin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.

 

Puanı 5000 ve üzeri olan ameliyatların puanları birinci ve ikinci hekime bölünmeden ayrı ayrı, üçüncü hekime ise puanın yarısı verilir.

Bu fıkra kapsamındaki ameliyatlara yönelik anestezi uygulamalarının da ekip halinde yapılması durumunda birinci ve ikinci anestezi uzmanı hekime anestezi işlem puanı bölünmeden ayrı ayrı verilir.” hükmü yer almaktadır. Hükmün uygulanmasına ilişkin olarak; Mezkur Yönergenin ekinde yer alan Girişimsel İşlemler Listesi ile Özellikli Tıbbi İşlemler Listesinde bulunan ve puanı 1500 ilâ 5000 arasında olan ameliyatlar (ameliyatlar ve grupları E sütununda belirtilmiştir.) ile Girişimsel İşlemler Listesinde “7.2. Kardiyovasküler Sistem” başlığı altında yer alan ve puanı 1500 ila 5000 arası olan “701.031” kodlu “Kriyoablasyon, supraventriküler” “701.041” kodlu “Kriyoablasyon, ventriküler” “701.062” kodlu “Kriyobalon ile ablasyon, atrial fibrilasyon, pulmoner ven izolasyonu” “701.063” kodlu “Kompleks haritalama yöntemiyle yapılan kriyoablasyon” İşlemleri ile daha önce Girişimsel İşlemler Listesinde “8.3. Radyolojik Görüntüleme ve Tedavi” başlığı altında yer alıp halihazırda Özellikli Tıbbi İşlemler Listesine alınan ve puanı 1500 ila 5000 arası olan “802.740” kodlu “Beyin AVM embolizasyonu/AV fistül tedavileri” “802.760” kodlu “Endovasküler serebral anevrizma tedavisi” “802.891” kodlu “Akut inmede trombektomi” İşlemlerinin ekip hâlinde yapılması durumunda birinci ve ikinci hekime, koordinatör hastane ekibi ile yapılan kalp ve damar cerrahisi ameliyatlarında ise ekipteki tüm hekimlere yapılan işlemin puanı bölünmeden ayrı ayrı verilmesi gerekmektedir

 

Özellikli Tıbbi İşlemler Hangileridir (NOT:Özellikli tıbbi işlemler Kaynağı TKHK adresinden çekilmiştir.İlerleyen günlerde güncellemeler yapılabilir. )

 

 

 

Özellikli tıbbi işlemler tabiplerin döner sermaye ek ödemesi nasıl hesaplanır ?

"(3) Özellikli tıbbi işlemler yapan tabiplerin net performans puanları aşağıdaki şekilde hesaplanır:

a) Özellikli tıbbi işlemler net performans puanı = Özellikli tıbbi işlemler puanı x Hizmet alanı kadro-unvan katsayısı."

 

MADDE 7 - Aynı Yönetmeliğin 11 inci maddesine aşağıdaki fıkra eklenmiştir.

"(3) Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı, personele ait özellikli tıbbi işlemler net performans puanının mesai içi dönem ek ödeme katsayısı ile çarpımı sonucu bulunur. Birinci fıkraya göre yapılan hesaplama sonucunda mesai içi tavan ek ödeme tutarına ulaşılamamış ise özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı ile öncelikle mesai içi tavan ek ödeme tutarına ulaşılır. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarı özellikli tıbbi işlemler tavan ek ödeme tutarını geçemez. Özellikli tıbbi işlemler brüt ek ödeme tutarından gelir vergisi ve damga vergisi düşülerek ödenecek özellikli tıbbi işlemler net ek ödeme tutarı bulunur."

 

GENEL TIBBİ ŞLEMLER NELERDİR ?

 

Özellikli tıbbi işlemlerler ilgili yönetmelik için tıklayınız

 

Tüm Uzman Tabip ve Pratisyen Tabipler Maaş ve Döner Sermaye Dayanışma Facebook Grubumuza katılıp özlük haklarınıza güncel kalabilirsiiz.

 

TAPİBLERİN TÜM MAAŞ KALEMLERİNİ HESAPLAMA ROBOTUNA GİRİŞ İÇİN TIKLAYINIZ

 

Özellikli tıbbi işlemler,riskli tıbbi işlemler,genel tıbbi işlemler,özellikli tıbbi işlemler puanı

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Uzman Mutemet
    Uzman Mutemet , 02 Ekim 2016 16:08:57
    Arkadaşlar genel olarak organ ve doku nakli yapan hastaneler ile bu hizmeti yapan uzman hekimleri, bunun yanında birkaç hekimden oluşan ekip ameliyatlarında görevli uzman hekimleri ilgilendiren bir durum söz konusu.Tamam güzel bir iyileştirme yapıldı ama özellikli tıbbi işlemlere bakılırsa küçük bir tabip kısmına vuruyor.
    Bence tabip ve tabip dışı çalışanlar birbirini o kadar ötekileştirmesine gerek yoktur.

    Normal doğumun teşvik edilmesi için normal doğumların özellikli tıbbi işlemlere alınması normal doğum yapma politikasına destekleyici olacaktır.