Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 30 Eylül 2016 08:29:24 Tarihinde eklenmiştir.

HANGİ ŞUÇU İŞLEYEN MEMUR MEMURİYETTEN ÇIKARILIR

Devlet memurları 667 sayılı KHK'da (OHAL’in ilk KHK’sı)belirtilen durumlardan birinin gerçekleşmesi durumunda,işledikleri bazı suçlardan dolayı hüküm giydiklerinde ve disipline aykırı bazı fiil yada hareketlerde bulunmaları durumunda memuriyetten çıkarılırlar.


 

 

Memur hangi suçu işlemiş olursa olsun kasten işlemiş oldukları suç nedeniyle 1 yıl veya daha fazla süre ile hapis cezasına mahkûm olanların memuriyetine son verilir.

 

Devlet güvenliğine karşı işlenen suçlarla,anayasal düzenle bu düzenin işleyişine karşı işlenen suçlar,  zimmet, hırsızlık, dolandırıcılık, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, irtikâp, rüşvet, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmaları durumunda da memuriyetlerine son verilir.

 

Hakkında 657 sayılı Kanunun 125/E maddesinde sayılan “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası almasını gerektiren halleri yada fiilleri işleyen memurun memuriyetine son verilir.

 

Memur "kademe ilerlemesi durdurulması" cezasını alan memur ve cezayı birden fazla işlerlerse ilerleyebilecekleri kademe olmadığı için ya da haklarında tekerrür hükümlerine başvurulacağı için bir üst cezanın uygulanacağı hallerde memurun memuriyetine son verilir.

OHAL kapsamında çıkartılan 667 sayılı KHK'da yer alan maddelere göre;

terör örgütlerine veya Devletin milli güvenliğine karşı faaliyette bulunan yapı, oluşum veya gruplara üyeliği, mensubiyeti veya iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu değerlendirilen kişilerin memuriyetine son verilir.


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap