Maaş Mutemeti
Bu haber 28 Mayıs 2016 09:43:32 Tarihinde eklenmiştir.

YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME

Sekiz yıllık süre içinde disiplin cezası almayan memur kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME

SEKİZ YILLIK SÜRE İÇİNDE DİSİPLİN CEZASI ALMAYAN MEMUR BİR ÜST DERECEYE YÜKSELİR

 

Memurların 657 sayılı kanunda yer alan kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilme şartı maddesi kanunda ki şekli aşağıda yer almaktadır.

 

YÜKSELİNEBİLECEK DERECENİN ÜSTÜNDE BİR DERECEYE YÜKSELME:

Madde 37 - ( Yeniden düzenlenen madde: 29/11/1984 - KHK-243/2 md.)

Bu kanun hükümlerine göre öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve (Değişik ibare: 25/02/2011 tarihli Mükerrer Resmi Gazete - 6111/117 md.) “son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların” kazanılmış hak aylıkları kadro şartı aranmaksızın bir üst dereceye yükseltilir.

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap