Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 24 Eylül 2016 15:32:58 Tarihinde eklenmiştir.

HANGİ DURUMLARDA MEMURLARA 2 YILDA BİR DERECE İLERLEMESİ VERİLİR

Devlet memurları yükselmelerini engelleyen başka bir durum yoksa bulundukları derecelerde 3 yılı da doldurmuşlarsa bir üst dereceye yükselirler.


 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 64 üncü maddesine göre, memurlar bulundukları kademelerde en az 1 yıl çalışmışlarsa ve bulundukları derecede ilerleyebilecekleri bir kademe varsa kademe ilerlemesi yapılabilir.Ayrıca, Kanunda yer alan 68 inci maddeye göre, memurlar derece yükselmesi yapabilmeleri için üst derecelerde boş bir kadronun bulunması, dereceleri içinde en az 3 yıl ve bu derecenin 3 üncü kademesinde 1 yıl bulunmuş olmaları, kadronun tahsis edildiği görev için öngörülen nitelikleri elde etmiş olmaları şartlarının mevcut olmasına gerekmektedir.


Devlet Memurları Kanununa göre memurların kazanılmış hak aylıkları bakımından derecelerinin yükseltilmesini, bulundukları derecelerde en az 3 yıl çalışma şartına bağlamıştır.Ancak bazı memurlar için bu sürenin 2 yıl olarak uygulanmasına da imkan tanımıştır.

 

HANGİ MEMURİYETLER İÇİN 2 YILDA 1 DERECE İLERLEMESİ VERİLİR.

 

657 sayılı Kanunun 64 üncü maddesinde, yer değiştirme suretiyle atanma uygulamaları kapsamında belirli bir süre görev yapmak üzere, mecburî olarak sürekli görevle atanan memurlardan kalkınmada birinci derecede öncelikli yörelerde bulunanlara, bu yörelerde fiilen çalıştıkları sürelerin her iki yıl için bir kademe ilerlemesi daha verileceği hükme bağlanmıştır., Konuya ilişkin olarak 150 Seri No’lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliğinde; “Atama ve yer değiştirme yönetmeliğine göre zorunlu atamaya tabi ve kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yörelerdeki illerden (Erzurum ve Artvin illeri dahil) birini herhangi bir nedenle (eş durumu, istek v.b.) tercih eden personel, kurumunca hizmet ihtiyacı nedeniyle tercihi uygun görülerek atama yapılması halinde anılan madde hükmünden yararlandırılacaktır.” hükümleri bulunmaktadır.

Belirtilen hükümlere göre;

-İlgili kurum yönetmeliğine göre zorunlu yer değiştirmeye tabi personel olması,

-Kalkınmada 1 inci derecede öncelikli olarak belirtilen yörelerde görev yapıyor  olması,

- Bu yerlerde fiilen görev yaparak geçirdiği sürelerin 2 yıldan az olmaması gerekmektedir.

 

2 YILLIK HİZMETTEN SAYILAMYAN SÜRELER;

2 yıllık sürelerden sayılmayacak olan süreler 657 sayılı Kanunda, kalkınmada birinci derece öncelikli yörelerde geçirilen hizmetlerin her iki yılı için bir kademe ilerlemesi yapılacağını hükme bağlanmış ve hangi hizmetlerin bu süreden sayılacağı belirtilmiştir.

 

 2 yıllık hizmetten sayılmayacak süreler ise şunlardır:

-Mazeret izni, hastalık izni ve aylıksız izinde geçirilen süreler.

-Mehil (göreve başlamak için geçecek süre) müddeti.

-Sürekli görev yapmakta oldukları kalkınmada 1 inci derecede öncelikli yöreler dışına vekalet, geçici görev, hizmet içi eğitim ve benzeri nedenlerle geçici olarak gönderilenlerin, bu bölge dışında geçirdikleri süreler.

  


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Erol YALÇIN
    Erol YALÇIN , 25 Eylül 2016 00:28:02
    Halizhazırda kanun çıkmadan önce BES üyesi olan memur yeniden başka bir BES sisteminede mi girecek yoksa mevcut üye olduğu sistem geçerli sayılacak mı? Teşekkür ederim.