Maaş Mutemeti
Bu haber 21 Eylül 2016 12:03:32 Tarihinde eklenmiştir.

HAKSIZ YERE İFTİRAYA UĞRAYAN MEMUR NE YAPMALIDIR.

İş hayatında çalışanların karşılaşmak istemeyecekleri durumların başında iftiraya uğramak gelir.

HAKSIZ YERE İFTİRAYA UĞRAYAN MEMUR NE YAPMALIDIR.

 

 

Devlet memurlarının da bazen bu istenmeyen durumla karşı karşıya kaldığı durumlar olabilir.Haksız yere iftiraya uğrayan memurların korunmaları için yasalarda düzenlemeler yapılmıştır.

 

İftiraya uğrayan memurun korunmasına yönelik olan yasalarda ki düzenlemeler ise şöyle;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan 25. maddeye göre; Devlet memurları hakkındaki ihbar ve şikayetlerin, garaz veya mücerret hakaret için uydurma bir suç isnadı ile yapıldığının ve soruşturma veya yargılama sonucunda bu isnadın sabit olmadığının anlaşılması durumunda, merkezde bu memurun en büyük amirinin ve illerde valilerin isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından isteyecekleri hüküm altına alınmıştır.

-4483 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Yargılanması Hakkında Kanunda yer alan 15.maddeye göre; memurlar ve diğer kamu görevlileri hakkındaki ihbar ve şikâyetlerin ihbar veya şikâyet edileni mağdur etmek amacıyla ve uydurma bir suç isnadı suretiyle yapıldığının hazırlık soruşturması veya yargılama sonucunda anlaşılması durumunda, haksız isnatta bulunanlar hakkında Cumhuriyet başsavcılığınca re‘sen soruşturmaya geçileceği belirtilmiştir. Ayrıca, haksız isnada uğradığı ortaya çıkanların, kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurma ve haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açma haklarının da saklı olduğuna hükmedilmiştir.

Memurun iftiraya uğradığı belirlenirse ne yapılması gerekir?

-Merkezde bu olay meydana geldi ise memurun en büyük amirinin,ilde ise valinin, isnatta bulunanlar hakkında kamu davası açılmasını Cumhuriyet Savcılığından istemesi gerekmektedir.

-İsnad 4483 sayılı Kanun kapsamındaki konularla ilişkili ise haksız isnatta bulunanlar hakkında ilgili Cumhuriyet başsavcılığınca re'sen soruşturmaya geçilmesi gerekir.

-İftiraya uğrayan memur kamu davası açılması için Cumhuriyet başsavcılığına başvurarak haksız isnatta bulunanlar hakkında genel hükümlere göre tazminat davası açılmasını isteyebilir.

 

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap