Bu haber 20 Eylül 2016 16:55:06 Tarihinde eklenmiştir.

DIŞARIDAN PRİM ÖDEYEREK MEMUR EMEKLİSİ OLUNABİLİR Mİ?

Emeklilik hakkını elde etmeden memuriyetten ayrılanlar bazı şartları taşımaları durumunda dışarıdan primlerini ödeyerek memur emeklisi olabilirler.

 

 

Devlet memurları bazı şartları taşımaları durumunda memuriyetten ayrılsalar bile dışarıdan prim ödeyerek memur emeklisi olabilirler.Memur emeklisi olabilmesi için aranan şartlar 1 Ekim 2008 öncesi ve sonrası olmak üzere ikiye ayrılır.

1 Ekim 2008 öncesi 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve başlayanların isteğe bağlı sigortalılığı, 5434 sayılı Kanunun (mülga) 12 nci maddesine göre yapılmaktadır.

 

DIŞARIDAN PRİM ÖDEYEREK MEMUR EMEKLİSİ OLMA ŞARTLARI(1 EKİM 2008 ÖNCESİ MEMURİYETE BAŞLAYANLAR İÇİN)

-Memurluktan çıkarılmadığı halde kendi isteği ile çıkan,memur olma şartlarını yitirmemiş olan ve olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olmak şartıyla memuriyetten ayrılanlar.

-Fiili hizmet süresi, , itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süresi, borçlanılan hizmet süresi çıkarıldıktan sonra toplamda 10 yıl hizmet süresi bulunanlarda.

- SGK Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına yazılı olarak memuriyetten ayrıldıktan sonra en geç 6 ay içinde başvurmalıdır.

Sigortalı yada bağkurlu olarak çalışanlarla,emekli olup sosyal güvenlik kurumundan emekli maaşı alanlar başvuruda bulunamaz.Ancak sosyal güvenlik kurumuna tabi görevlerinin sona ermesi durumunda,  altı ay içinde müracaatta bulunarak isteğe bağlı iştirakçi olmaları mümkündür.

 

PRİMLERİN ÖDENMESİ

 

Primlerini belirtilen sürede ödemeyenler hizmet olarak sayılmaz .Eksik ödeyenlerin ödemeleri sonradan tamamlanamaz.

  Memuriyetten ayrılıp isteğe bağlı iştirakçi olanların her ay ödeyecekleri prim miktarı, görevlerinden ayrıldıkları tarihte emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeleri ile güncel katsayılara göre hesaplanır.

emekli keseneğine esas matrahın %16’sı oranında kesenek ve %20’si oranında da kurum karşılığı tutarının ilgili kişi tarafından, ait olduğu ay içinde SGK hesabına yatırılması gerekir. İsteğe bağlı iştirakçiler ayrıca %12 oranında genel sağlık sigortası primi ödenir.

İsteğe bağlı sigortalılıktan ayrılmak isteyenler, taleplerini belirttikleri dilekçeyi Sosyal Güvenlik Kurumuna ilettiklerinde, dilekçenin Kurum kayıtlarına girme tarihini izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı sigortalılıktan çıkarılırlar. Kesintili veya kesintisiz olarak toplamda altı aydan daha fazla süre primlerini ödemeyenlerin isteğe bağlı iştirakçilikleri sona erer.Daha sonra emeklilik hakkından yararlanmak için tekrar ödeme yapmak isteseler dahi  Emekli Sandığı Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalı olamazlar.Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap