Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 19 Eylül 2016 06:53:54 Tarihinde eklenmiştir.

MAZERET İZNİNDE OLAN MEMUR İZİNDE İKEN HASTALIK RAPORU ALMASI İZNİ ETKİLER Mİ?

Mazeret izninde olan memur izinde iken hastalık nedeniyle kısa veya uzun süreli rapor alabilmektedir.


Mazeret izninde olan memur hastalık nedeniyle aldığı rapor sonrası hastalık izni kullanması durumunda, göreve ne zaman başlayacağı ile rapor nedeniyle kullanamadığı izinleri daha sonra kullanıp kullanamayacağı konusunda tereddüt oluşabilmektedir.

 

Devlet Memurlarına Verilecek Hastalık Raporları ile Hastalık ve Refakat İznine İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte, “Yıllık izinde hastalık raporu alınması” konusu düzenlenmiş ancak mazeret izninde hastalık raporu alınması konusuna ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiştir.

 

Mazeret izinleri Evlenme, doğum, çocuk ve ölüm gibi nedenlerle kanunda yer alan süreleri geçmemek şartı ile memurlara verilmesi zorunlu olan izinlerdir.Bu belirtilen sebepler dolayısıyla istenen mazeret izinlerinin verilip verilmemesi ilgili kurum ve amirlerin takdirine bırakılmıştır.

 

Mazeret izninde iken hastalık izni kullanan memurun göreve başlaması konusunda memurun kullanmakta olduğu izinlerin süresinde ve göreve başlama tarihinde değişiklikler olabilmektedir.

 

1-Kalan izin süresinden daha kısa süre hastalık izni kullanılması durumu:

Memur hastalık izni bitiminde hemen görevine başlamak zorunda değildir. Memur, hastalık izni kullanmaya başladığı tarih itibariyle kalan mazeret izni süresinden hastalık izni düşüldükten sonra kalan izin süresini kullanarak görevine başlayabilecektir.

2- Kalan izin süresinden daha uzun süre hastalık izni kullanılması durumu:

Memur hastalık izni bitiminde hemen görevine başlayacaktır.

3- Kalan izin süresi ile aynı süre kadar hastalık izni kullanılması durumu:

Memur, hastalık izni bitiminde hemen görevine başlayacaktır.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap Toplam : 1 Yorum
  • Yaman arikan
    Yaman arikan , 04 Nisan 2017 05:11:58
    Memur Mazeret izni bitiminde göreve başlamadan hastaneye gidebilir mi
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır