Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 20 Eylül 2016 16:37:34 Tarihinde eklenmiştir.

UZUN SÜRE HASTALIK İZNİ ALAN MEMURUN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEBİLMESİ

Memurlar 657 sayılı Kanunda belirtildiği hastalık izni sürelerini kullandıkları halde iyileşmezlerse,aynı sürede tekrar hastalık izni alabilmektedirler.Ancak verilen bu süre içinde memur sağlığına kavuşamazsa bu memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.


NE KADAR SÜRE HASTALIK İZNİ VERİLİR

Her hastalık için farklı sürelerde hastalık izni verilir.Aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

-Kanser,verem,akıl hastalığı gibi uzun bir tedavi süreci gerektiren hastalık nedeniyle 18 aya  kadar,

-Her hangi başka bir hastalıktan dolayı ise 12 aya kadar hastalık izni verilebilmektedir.

Verilen bu izinlerin bitiminde hastalığının devam    ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurları izin sürelerinin izin aldıkları süreler kadar uzatılacağı ve verilen bu süreler içinde iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanacağı kanunla hükme bağlanmıştır.

Hastalık iznini yataklı tedavi kurumlarında tedavi olarak geçiren hasta için hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 

UZUN SÜRE HASTALIK İZNİ ALAN MEMURUN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEBİLMESİ İÇİN;

 

-Hastalık izin sürelerinin aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süreleri toplamından oluşması

-İzin sürelerine izin alınan hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçirilen sürelerin dahil edilmesi,

-Alınan hastalık izninin bitiminden 1yıl sonra aynı hastalık sebebiyle alınan hastalık izinlerinin, izin süresi toplamına dahil edilmemesi,

-Aynı hastalık nedeniyle uzatılan sürede dahil memurun en çok süreyle kullanabildiği izin süresi sonunda halen iyileşmediğinin resmi sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi

gerekecektir


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır