Maaş Mutemeti
Bu haber 20 Eylül 2016 16:37:34 Tarihinde eklenmiştir.

UZUN SÜRE HASTALIK İZNİ ALAN MEMURUN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEBİLMESİ

Memurlar 657 sayılı Kanunda belirtildiği hastalık izni sürelerini kullandıkları halde iyileşmezlerse,aynı sürede tekrar hastalık izni alabilmektedirler.Ancak verilen bu süre içinde memur sağlığına kavuşamazsa bu memurlar hakkında emeklilik hükümleri uygulanır.

UZUN SÜRE HASTALIK İZNİ ALAN MEMURUN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEBİLMESİ

NE KADAR SÜRE HASTALIK İZNİ VERİLİR

Her hastalık için farklı sürelerde hastalık izni verilir.Aylık ve özlük hakları korunmak suretiyle 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre;

-Kanser,verem,akıl hastalığı gibi uzun bir tedavi süreci gerektiren hastalık nedeniyle 18 aya  kadar,

-Her hangi başka bir hastalıktan dolayı ise 12 aya kadar hastalık izni verilebilmektedir.

Verilen bu izinlerin bitiminde hastalığının devam    ettiği resmî sağlık kurulu raporu ile tespit edilen memurları izin sürelerinin izin aldıkları süreler kadar uzatılacağı ve verilen bu süreler içinde iyileşmeyen memur hakkında emeklilik hükümlerinin uygulanacağı kanunla hükme bağlanmıştır.

Hastalık iznini yataklı tedavi kurumlarında tedavi olarak geçiren hasta için hastalık iznine ait sürenin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir.

 

UZUN SÜRE HASTALIK İZNİ ALAN MEMURUN EMEKLİLİĞE SEVK EDİLEBİLMESİ İÇİN;

 

-Hastalık izin sürelerinin aynı hastalık sebebiyle kullanılan izin süreleri toplamından oluşması

-İzin sürelerine izin alınan hastalıktan dolayı yataklı tedavi kurumlarında yatarak geçirilen sürelerin dahil edilmesi,

-Alınan hastalık izninin bitiminden 1yıl sonra aynı hastalık sebebiyle alınan hastalık izinlerinin, izin süresi toplamına dahil edilmemesi,

-Aynı hastalık nedeniyle uzatılan sürede dahil memurun en çok süreyle kullanabildiği izin süresi sonunda halen iyileşmediğinin resmi sağlık kurulu tarafından tespit edilmesi

gerekecektir

Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap