Bu haber 19 Eylül 2016 11:55:56 Tarihinde eklenmiştir.

AMİRLER HANGİ DURUMLARDA CEZA ALIR ?

657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, amir konumunda olan devlet memurlarının emirlerinde görev yapan memurlara karşı tutum ve davranışlarının nasıl olması gerektiği belirtilmiştir.

 

 

Ancak kanunda yer alan kurallara rağmen çalışanların huzurunu bozan tutum ve davranışlara sahip amirlerde bulunmakta.

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanunda yer alan kurallara göre amirler,

 

-Mevzuatta belirtilen yetkilerini esaslar içinde kullanması gerekir,

-Kanunlara aykırı olan emirleri memurlara vermemelidir.

-Emirlerinde görev yapan memurlara karşı eşit ve hakkaniyetli olmalıdır.

-Bir menfaat temin edecek şekilde memurdan talepte bulunmamalıdır.

-Memura borçlanmamalı ve memurdan hediye kabul etmemelidir

-. Memura, bağırmamalı, kötü davranmamalı, alay etmemeli, küçük düşürmemeli, hakaret etmemeli, fiili saldırıda bulunmamalıdır.

Amir,emrinde çalışan memura karşı yapılmaması gereken davranışlarda bulunursa amir hakkında Devlet memurları, 657 sayılı Kanun ve bu kanuna dayanılarak yürürlüğe konulmuş olan tüzük ve yönetmelik hükümlerinin kendileri hakkında aynen uygulanmasını isteme ve haklarında uygulanan eylem ve işlemlerden dolayı şikayet ve dava açma hakkı sahiptirler.

 

AMİRLERE HANGİ CEZALAR VERİLİR?

Emrindeki memura kötü davranan, küçük düşüren, hakaret eden ya da fiili saldırıda bulunan amirler hakkında aşağıda belirtilen cezalara göre işlem yapılmaktadır.

-Amir emrinde olan memura kötü davranıyorsa amire kınama cezası verilir.

-Emrinde ki memura hakaret eden,tehdit eden,memura karşı küçük düşürücü fiil ve hareketlerde bulunan amire kademe ilerlemesinin durması cezası verilir.

- Emrindeki memura karşı fiili tecavüzde bulunan amire, bir daha Devlet memurluğuna atanmamak üzere memurluktan çıkarma cezası verilir.

 Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap