Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 18 Eylül 2016 06:43:18 Tarihinde eklenmiştir.

ATAMA İŞLEMLERİ YAPILMADAN ÖNCE ÖĞRENİM DÜZEYİ DEĞİŞİRSE İNTİBAK YAPILIR MI?

KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi yapılır mı?

 

 

KPSS sınavına girdiği dönemde atama yapılmadan önce öğrenim durumu değişirse intibak işlemi ile ilgi sorular ve tereddütler Danıştay tarafından giderildi.

 

KPSS sınavına lise mezunu olarak giren kişinin atama yapıldığı süreye kadar geçen dönemde yükseköğretimini tamamlayarak intibakının 657 sayılı Kanunun 36/A/12/d maddesi gereği yapılması yönünde talepte bulunmuş. Ancak bu talebi kurum tarafından reddedilmişti.

 

Davaya bakan idare mahkeme ise ; memuriyetten önce bitirilen üst öğrenimin memuriyete girdikten sonra intibaktan sayılmayacağına ilişkin bir düzenlemenin ilgili mevzuatta bulunmadığını belirterek, davacının üniversite mezunu olduğunun sabit olması nedeniyle intibakının üniversite mezunu olarak yapılması gerektiği yönünde karar vermiştir.

 

Konuyu temyiz aşamasında görüşen Danıştay 2. Dairesi;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36-A/12/d maddesinde, "Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87’nci maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dâhil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler." denildiğini,

 

-Davacının 2006 yılında lise mezunu olarak girdiği KPSS sonucu ile 2008 yılında Devlet memuriyetine atandığı,  bu arada 2007 yılında yükseköğrenimi tamamladığı ve 2009 yılında intibak başvurusunda bulunduğunu,

-Davacının, 657 sayılı Kanunun ilgili maddesinde arandığı biçimde memuriyette iken üst öğrenimi bitirmediği

şeklinde değerlendirmelerde bulunarak, davacının söz konusu olan bu hükümden yararlanmak suretiyle intibakının yapılmasına olanak bulunmadığına ve dava konusu işlemin iptali yönünde karar veren İdare Mahkemesi kararının bozulmasına hükmetmiştir.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap