Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 18 Eylül 2016 17:22:56 Tarihinde eklenmiştir.

MEMURLAR EŞİ ŞİRKET KURARSA KAÇ GÜN İÇİNDE BİLDİRMELİLER?

Eşinin şirket kurduğunu yada ticaret veya kazanç getirici faaliyetlerini 15 gün içinde kuruma bildirmeyen memura disiplin cezası verilir.

 

 

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre; memurlar için yasaklanan ticaret veya kazanç getirici faaliyetleri memurun eşinin yapması halinde durumu kurumuna bildirmesi gerekmektedir. Eşinin ticari faaliyetlerini 15 gün içinde kurumuna bildirmeyen memurlar hakkında kanuna göre disiplin cezası verilmesine hükmedilmiştir.

 

EŞİ HANGİ TİCARİ FAALİYETLERDE BULUNURSA MEMUR EŞ KURUMUNA BİLDİRMELİDİR ?

Memur,eşi hangi ticari faaliyetlerde bulunursa bu durumu çalıştığı kuruma bildirmek zorundadır?

-Ticari vekil yada mümessil olduğunda,

-Adi şirket kurması durumunda,

- Kanununa göre (tacir) veya (esnaf) sayılmalarını gerektirecek faaliyette bulunduğunda,

- Kollektif bir şirkete ortak olduğunda,

-Ticaret ve sanayi müesseselerinde görev alması durumunda,

- Komandit şirkette komandite (sınırsız sorumlu) ortak olması durumunda,

-Ortak olduğu limitet veya anonim şirketin yönetim ve denetimde görev aldığında, şirketlerin personeli sayılacak bir görev aldığında ve şirketin kanuni temsilcisi olması durumunda,

- Meslekî faaliyette bulunmak üzere ofis, büro, muayenehane ve benzeri yerler açtığında,

-Gerçek kişilere veya özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu niteliğindeki meslek kuruluşlarına ait herhangi bir işyerinde veya vakıf üniversitelerinde çalışması durumunda

Memurun eşin faaliyetleri kurumuna bildirme yükümlülüğünün olması için yukarıda belirtilen faaliyetlerde sürekli bulunması gerekmektedir.

Kanunda belirtilen 15 gün içinde eşinin faaliyetlerini eşine bildirmeyen memura 657 sayılı Kanunun 125/B/b maddesinde uyarınca  “kınama cezası” verilmektedir.

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap
Personel Özlük Haklar
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Bilindiği üzere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 202 nci maddesinde aile yardımı ödeneğinin, memurun her neşekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışmayan veya herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan aylık almayan eşi ile ikiden fazla olmamak üzere çocuklarından her biri için ödeneği; 204 üncü maddesinde, memurun, eş için ödenen aile yardımı ödeneğine evlendiği, çocuk için ödenen yardıma da çocuğunun doğduğu tarihi takip eden aybaşından itibaren hak kazanacağı hüküm altına alınmış ve çocuk için aile yardımı ödeneği verilmeyecek haller de anılan kanunun 206 ncı maddesinde sayılmıştır. Geriye Yönelik Çocuk Yardımı ve Aile Yardım Ödeneği Alınır mı?
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
Ücretsiz izinde derece kademe ilerlemesi
6663 sayılı Kanununa göre 10 Şubat 2016 tarihinde yapılan eklemeyle bu tarihten sonra ücretsiz doğum iznine ayrılanlar çalışma süresi, derece ve kademe ilerlemesinden faydalanabilecek. Bilindiği gibi memur aylıksız izin aldığında derece ve kademe ilerlemesi duraklatılmakta ve alınan ücretsiz izinler borçlanma yapılmaz ise görev süresinden sayılmıyordu. Artık bu uygulamaya son verilerek doğum sonrası aylıksız izinde olanlara borçlanmaya gerek kalmaksızın görev süresinden sayılma hakkı getirildi:
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
EMEKLİ İKRAMİYESİNE ESAS ALINAN HİZMET SÜRELERİ
Memurlar emekli olurken hizmet sürelerinden bazıları emekli ikramiyesi hesabında değerlendirilir.Bazı hizmet süreleri ise emekli ikramiyesi hesabında dikkate alınmamaktadır.
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
KONAKLAMA GİDERİ KURUMCA KARŞILANIRSA İLAVE HARCIRAH ALINIR MI ?
Mesleki bilgilerini arttırmak amacıyla yapılan seminerler ve kurslar için kurumlarınca memuriyet mahalli dışına geçici görevli olarak görevlendirilen memurlara, geçici görevli bulunulan sürece iaşe ve konaklama giderleri kurum bütçesinden karşılanması durumunda, kursa katılan memurlara ayrıca harcırah verilebilir mi?
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
DOLU-BOŞ KADRO İPTAL-İHDAS
Her yıl Nisan ayında dolu-boş kadro iptal-ihdas çalışması yapılır