Memur Maaş Mutemeti güncel memur maaşları , emekli maaşı hesaplama - nöbet icap ücreti sorgulama konusunda bilgiler içerir. Sağlık personeli, öğretmen, 4B güncel maaş sorgu Memur Maaş Mutemeti ile Sağlık personeli ve Memur maaş hesaplama programı ile diğer sözleşmeli personellere hizmet vermekteyiz.

Bu haber 16 Eylül 2016 16:19:08 Tarihinde eklenmiştir.

HANGİ HALLERDE,KİMLERE, NE ŞEKİLDE HARCIRAH ÖDENMELİDİR

Başka bir görev nedeniyle görev yerinden ayrılan memurun yol giderleri ve gündeliklerin özel kanun hükümlerine göre ödeneceği 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir.


 

 

Memurların alacakları harcırahların hangi durumlarda ve kimlere ne şekilde harcırah ödeneceği 6245 sayılı Harcırah Kanununda  belirtilmekte.

 

BAŞKA BİR KURUMA NAKLEN ATANAN MEMUR

Çalışmakta olduğu kurumdan başka bir kuruma naklen atama yapılmış ve bu atama memurun bulunduğu yer dışında yapıldı ise memura 'sürekli görev harcırahı' ödenir.

Memurun aldığı yol harcırahı,yol masrafı,aile masrafı,yer değiştirme ve gündelik yevmiyeyi içerir.

 

HARCIRAH KURUM BÜTÇESİ TARAFINDAN ÖDENİR

Harcırah, 6245 sayılı Kanunda belirtildiğine göre hizmetin taalluk ettiği kurum bütçesinden ödeneceği belirtilir.

Ayrıca harcırah peşin olarak verilir.Harcırah miktarının önceden tahmin edilemediği durumlarda,yetecek kadar paranın avansı verilir.Fakat harcırahlarını almalarına rağmen bildirilen görev yerlerine 15 gün içerisinde hareket etmeyen memurların aldıkları avans geri alınır.

 

Ayrıca, Danıştay 5. Dairesi tarafından verilen bir kararda (21.12.1995 tarihli ve E:1993/4987, K:1995/4271) "Harcırah Kanununda kurumlar arası nakil suretiyle bir başka yere atanan memurların harcırahının hangi kurum tarafından ödeneceği hususunda, herhangi bir hüküm bulunmamakta ise de, bu atama yoluyla memurun eski kurumuyla hukuki ve fiili irtibatının kesileceği, önceki kurumunda ifa ettiği kamu hizmetini bundan sonra yeni kurumunda sürdüreceği, dolayısıyla hizmetinden artık atandığı kurumun yararlanacağı açıktır.

 

Ayrıca memurun harcırah kapsamında yer alan harcamalarının yeni kurumda göreve başlayabilmesi için yapıldığı hususu da dikkate alındığında harcırahın atandığı kurum tarafından ödenmesi hukuka ve hakkaniyet ilkesine uygun olacaktır." hükmüne  yer verilmiştir.

 

Belirtilen bu hükümlere göre; , kurumlararası naklen atama suretiyle başka bir yerdeki göreve atanan ve bu atama nedeniyle sürekli görev harcırahını almayı hak kazanan memura yapılacak olan harcırah ödemesi yeni kurumu tarafından yapılır.

 

 

 

 


Konu ile ilgili sorularınızı sayfanın en altında Yorum Yap kutusuna yazarak gönderebilirsiniz.Sistemimize kayıtlı olan 1000 den fazla mutemetlerimiz tarafından incelenip cevap verilmeye çalışılacaktır.

Yasal Uyarı

Bu yazının tüm hakları Memurmaasmutemeti.Com'a aittir. " Bu makaleyi başka internet sayfalarında yayınlamak istiyorsanız aktif link olacak şekilde kaynak göstererek yayınlayabirsiniz.Aksi halde yasal takip yapılacaktır.©
Yorum Yap